Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 2. Склад і повноваження Міжнародного органу з морського дна

Міжнародний орган з морського дна є міжурядовою організацією, за допомогою якої її учасники організують і контролюють діяльність у глибоководних районах морського дна за межами національної юрисдикції, особливо з метою управління мінеральними ресурсами цих районів.
З 1994 р., коли був утворений Міжнародний орган з морського дна, функціонують три з його головних органів: Асамблея, Рада і Секретаріат.
Асамблея - вищий орган, який встановлює загальну політику Органу. Складається з усіх членів Органу. Кожен член має в Асамблеї одного представника, якого можуть супроводжувати заступники та радники. Кожен член Асамблеї має один голос. Повноваження і функції Асамблеї визначені у ст. 160 Конвенції.
Рада - виконавчий орган (ст. 161). Складається з 36 членів Органу, які обираються Асамблеєю по п'яти категоріях:
- держави - найбільші експортери корисних копалин, які видобуватимуться в Районі (4 члена);
- держави - найбільші споживачі або імпортери таких корисних копалин (4 члена);
- держави, які або безпосередньо, або через своїх громадян справили найбільші капіталовкладення у підготовку та проведення діяльності в Районі (4 члена);
- що розвиваються держави-учасниці, що представляють особливі інтереси (з великою чисельністю населення; не мають виходу до моря; найменш розвинені держави - 6 членів);
- 18 членів Ради обираються відповідно до принципу забезпечення справедливого географічного розподілу місць.
Перші три категорії держав утворюють три окремі камери Ради. Останні дві утворюють одну камеру.
У структурі Органу Рада грає ключову роль, оскільки практично всі рішення Асамблеї приймаються на основі його рекомендацій (ст. 162).
Рада має свої органи (ст. 163): Економічна планова комісія (ст. 164), Юридична і технічна комісія (ст. 165).
До складу кожної Комісії входить 15 членів, що обираються Радою з кандидатів, представлених державами-учасницями. Проте Рада може, якщо необхідно, прийняти рішення про розширення складу будь Комісії з належним урахуванням вимог економії та ефективності.
Секретаріат (ст. 166) складається з Генерального секретаря і персоналу. Генеральний секретар обирається Асамблеєю строком на 4 роки і може бути переобраний. Він є головною адміністративною посадовою особою Органу і виконує адміністративні функції, а також подає Асамблеї щорічну доповідь про роботу Органу.
Персонал Органу складається з кваліфікованих наукових, технічних та інших співробітників, що виконують адміністративні функції Органу.
Відповідно до ст. 170 Конвенції 1982 р. передбачено також створення Підприємства Органу, який згідно п. 2 «а» ст. 153 повинен безпосередньо здійснювати діяльність у Районі, а також транспортування, переробку і збут корисних копалин, видобутих у Районі. Проте в даний час до початку практичної діяльності в Районі його функції виконує Секретаріат.
Засідання Міжнародного Органу по морському дну проходять, як правило, два рази на рік в Кінгстоні (Ямайка), де розташована штаб-квартира Органу. З моменту початку його діяльності в 1994 р. розроблені проекти основних фінансових умов контрактів, фінансових положень Органу, а також інших документів, що відносяться до діяльності Органу. У 2002 р. Орган прийняв Правила пошуку і розвідки поліметалічних конкрецій в Районі.
Після прийняття Правил, в які входять стандартні положення договорів на проведення пошуково-розвідувальних робіт, були підписані перші 15-річні договори на розвідку поліметалічних конкрецій в глибоководних районах морського дна з першими зареєстрованими інвесторами: Державним підприємством « Южморгеологія »(Російська Федерація); Спільної організацією« Інтерокеанметалл »(консорціум, утворений Болгарією, Кубою, Чеською Республікою, Польщею, Російською Федерацією і Словацькою Республікою); Республікою Кореєю; Китайською асоціацією з вишукувань та розробці мінеральних ресурсів дна (КОМР); Французьким науково -дослідним інститутом експлуатації моря (IFREMER); Французькою асоціацією вивчення мінеральних включень (AFERNOD); Компанією з розробки глибоководних ресурсів океану (DORD-Japan) та Департаментом з освоєння ресурсів океану (Індія).
Перші інвестори представлені державними підприємствами та багатонаціональними консорціумами, які, провівши розвідувальні роботи і виявивши економічно придатні для розробки поклади поліметалічних конкрецій в Районі до прийняття Конвенції, отримали пріоритетне право отримання дозволу на видобуток перед усіма іншими заявниками, крім Підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Склад і повноваження Міжнародного органу з морського дна "
 1. Контрольні питання
  міжнародного морського права? 2. Яку роль відіграють у галузі міжнародного морського права міжнародні договори? 3. Хто може виступати в якості суб'єктів міжнародного морського права? 4 Дайте кляссіфікя ^ тию морських
 2. Запитання для самоперевірки
  міжнародним морським суперечкою? 2. Які засоби вирішення міжнародних морських суперечок передбачені Конвенцією ООН з морського права 1982 р.? 3. Яку роль у вирішенні морських суперечок виконує Міжнародний трибунал з морського
 3. § 1. Поняття і види міжнародних морських організацій
  міжнародними морськими організаціями, що виникли в XIX столітті і існуючими в даний час, є Дунайська комісія (1856 р.), Міжнародна метеорологічна організація (1873 р.), Міжнародний союз морського страхування (1874 р.), Міжнародна морська комісія (1897 р.) та ін До початку XX століття в світі діяло менше 10 міжнародних морських організацій, в даний час їх
 4. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012

 5. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 6. Література
  міжнародного приватного морського права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 220-233; Лебедєв С.Н. Про природу міжнародного приватного права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 61-80; Кузнецов М.Н. Деякі особливості розвитку міжнародного приватного права / / Радянський журнал міжнародного права. 1991, № 1; Міжнародне приватне право:
 7. 8.1. Загальні положення
  повноважень, які прямо не передбачені в основних установчих актах, що регулюють діяльність міжнародної морської
 8. § 1. Поняття морського наукового дослідження
  міжнародні організації мають право проводити морські наукові дослідження за умови дотримання прав і обов'язків інших держав. Держави і компетентні міжнародні організації підтримують і полегшують розвиток і проведення морських наукових досліджень. При проведенні морських наукових досліджень застосовуються такі принципи: - морські наукові дослідження проводяться виключно в
 9. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
  міжнародного морського права. - М.: Наука, 1983. - 302 с. 10. Світовий океан і міжнародне право / під ред. Мовчана А., Янкова А. - М.: Наука, 1988. - 270 с. 11. Сучасне морське право і практика його застосування / І.Барінова, Б.Хейфец, М.Гіцу. - Транспорт, 1985. - 264 с. 12. Савченко М. Морські права Білорусі: Морські права внутрішньоконтинентальних країн. - Мн.: Тесей, 2003. - 270 с. 13.
 10. 1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
  міжнародним публічним морським правом, тому що відносини, які ними регулюються, виникають в процесі міжнародного спілкування. В обох випадках норми морського права служать одній і тій же благородної мети - створити необхідні правові умови для плідного міжнародного торгового, економічного, науково-технічного та культурного співробітництва у сфері морепользования (торговельне
© 2014-2022  yport.inf.ua