Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття та правовий статус Району

Згідно п. 1 ст. 1 Конвенції ООН з морського права 1982 р., міжнародний район морського дна (іменований просто «Район») - це дно морів і океанів і його надра за межами національної юрисдикції. Таким чином, Район обмежений тією частиною дна Світового океану, яка залишається за межами національної юрисдикції після встановлення прибережними державами зовнішніх кордонів свого континентального шельфу відповідно до міжнародного права.
До прийняття Конвенції 1982 р. міжнародно-правовий режим Району не було визначено. У текстах статей з морського права, прийнятих в 1956 р. Комісією міжнародного права, і в Конвенції про відкрите море 1958 р. використано тільки поняття «дно відкритого моря» і підтверджено право кожної держави прокладати по дну відкритого моря підводні кабелі і трубопроводи. У цих документах нічого не говорилося про свободу розвідки і розробки надр дна відкритого моря, оскільки ця розробка не мала ще такого практичного значення, яке давало б підставу для спеціального регулювання.
В результаті науково-технічного прогресу виявилися досяжними для експлуатації не тільки природні ресурси континентального шельфу, але і глибоководні поклади мінералів, що знаходяться на морському дні та в його надрах за межами континентального шельфу. Реальна перспектива їх видобутку породила проблему правового регулювання експлуатації природних ресурсів Району Світового океану за межами дії національної юрисдикції або, кажучи точніше, за межами континентального шельфу.
Правовий режим Району узгоджувався в ході важких багатосторонніх переговорів між державами. У 1969 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію 2574 (XXIV), що містить заклик до мораторію на глибоководні розробки на морському дні. У 1970 р. за результатами роботи Комітету по морському дну Генеральна Асамблея прийняла Декларацію принципів, що регулюють режим дна морів і океанів і його надр за межами дії національної юрисдикції [48]. У п. 1 Декларації передбачалося, що цей район і його ресурси є спільною спадщиною людства. Також закріплювалося положення про те, що цей район не підлягає привласненню і що належить встановити міжнародний режим розвідки і розробки ресурсів у цьому районі.
Вважається, що міжнародно-правова концепція загальної спадщини людства була вперше висунута послом Мальти А. Пардо на сесії
Генеральної Асамблеї ООН в 1967 р. Відповідно до іншої точки зору, ця концепція була висунута в 1966 р. Президентом СШ ^ Джонсоном.
Згодом дана концепція загальної спадщини людства лягла в основу правового статусу Міжнародного району морського дна і його ресурсів. Положення, що регулюють діяльність у Районі, а також встановлюють міжнародний механізм співробітництва держав у сфері освоєння його ресурсів, викладені в Частині XI Конвенції ООН з морського права 1982 р. і Додатках III і VI до неї, а також в Угоді 1994 р. про здійснення Частини XI Конвенції 1982 р. При цьому положення Частини XI Конвенції та Угоди 1994 застосовуються і тлумачаться як єдиний документ, проте у разі суперечності між ними пре-імуш, ественной силу мають положення Угоди. Угода 1994 складається із преамбули і 10 статей, присвячених порядку його здійснення разом з Конвенцією 1982 р., і містить Додаток.
Виходячи з положень Конвенції 1982 р., в якості основних елементів цієї концепції можна розглядати:
- нерозповсюдження суверенітету або суверенних прав жодної з держав на будь-яку частину району та його ресурсів та неприсвоєння жодною державою, фізичною або юридичною особою якої б то не було їх частини (п. 1 ст. 137);
- приналежність всіх прав на ресурси Району всьому людству, від імені якого діє Міжнародний орган з морського дна (п. 2 ст. 137);
- використання Району виключно в мирних цілях усіма державами, як прибережними, так і не мають виходу до моря (ст. 141);
- здійснення через Орган контролю за управлінням ресурсами Району (п. 1 ст. 153);
- паралельна система розвідки і розробки ресурсів Району: Органом і по угодою з ним державами - учасницями Конвенції, або державними підприємствами, або фізичними або юридичними особами, що мають громадянство держав-учасниць або знаходяться під ефективним контролем цих держав, якщо останні поручилися за зазначених осіб (п. 2 ст. 153).
У Конвенції 1982 р. зазначено, що фінансові і економічні вигоди, одержувані від діяльності в міжнародному районі, повинні розподілятися на основі принципу справедливості, з особливим урахуванням інтересів і потреб та розвитку держав і народів, які ще не досягли повної незалежності або іншого статусу самоврядування. Такий розподіл доходів, одержуваних від діяльності в міжнародному районі, не зажадає прямого або обов'язкової участі в цій діяльності неготових до неї держав, що розвиваються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття та правовий статус Району "
 1. Контрольні питання
  1. Назвіть основні елементи концепції загальної спадщини людства, що лежить в основі правового статусу Району. 2. В якому році був створений Міжнародний орган з морського дна? Які його
 2. 4.1. Районний суд
  Районний суд входить до системи судів загальної юрисдикції, вважається основним її ланкою і розглядає переважна більшість кримінальних, цивільних справ і всі справи про адміністративні правопорушення, що підпадають під його юрисдикцію. Так, до початку функціонування світових суддів у районному суді розглядалася до 98% цивільних і майже 95% кримінальних справ. Районний суд є безпосередньо вищою
 3. Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана відпустка
  1. Додаткова відпустка, передбачена ч. 1 коментованої статті, є одним з видів додаткових відпусток і надається з метою компенсувати додаткові матеріальні та фізіологічні витрати особам у зв'язку з роботою в екстремальних природно-кліматичних умовах Півночі. Тривалість додаткових відпусток, що надаються всім працюючим на Півночі, а також працівникам,
 4. § 4. Перетворення муніципальних утворень.
  Перетворення муніципальних утворень - це об'єднання муніципальних утворень, поділ муніципальних утворень, зміна статусу міського поселення у зв'язку з наділенням його статусом міського округу або позбавленням його статусу міського округу. Згідно ст. 13 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" перетворення муніципальних
 5. Стаття 63. Повноваження муніципального району щодо встановлення нормативів відрахувань від федеральних, ре-гіональних і місцевих податків і зборів до бюджетів поселень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Муніципальним правовим актом представницького органу муніципального району (за винятком рішення про бюджет муници-пального району чи іншого рішення на обмежений термін дії) можуть бути встановлені єдині для всіх поселень муніципальної-го району нормативи відрахувань до бюджетів поселень
 6. Коментар до статті 29.2
  1. Згідно даної статті під суддею маються на увазі суддя гарнізонного військового суду, суддя районного суду, суддя арбітражного суду та світової суддя. Справи про адміністративні правопорушення, віднесені до їх відання, визначені ст. 23.1 КоАП. Під членом колегіального органу розуміється член районної (міської), районної у містах комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав;
 7. Стаття 316. Районний коефіцієнт до заробітної плати
  (в ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ) Розмір районного коефіцієнта і порядок його застосування для розрахунку заробітної плати працівників організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, встановлюються Урядом Російської Федерації. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування мають право за рахунок
 8. Стаття 315. Оплата праці
  1. Праця працівників в умовах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також у місцевостях з особливими кліматичними умовами оплачується у підвищеному розмірі. Для цих цілей застосовуються районні коефіцієнти і процентні надбавки до заробітної плати. 2. Районний коефіцієнт застосовується до місячної заробітної плати всіх працівників і є показником відносного збільшення
 9. Контрольні питання
  Яке співвідношення понять «національність» і «особистий статус юридичної особи? 2. У чому полягає юридичний зміст категорії «особистий статус юридичної особи? 3. Які основні доктрини визначення особистого статуту? 4. У чому полягає проблема «міжнародних юридичних осіб» в міжнародне право? 5. Як здійснюється допуск іноземних юридичних осіб до господарської
 10. Стаття 315. Оплата праці
  Оплата праці в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях здійснюється із застосуванням районних коефіцієн-ентов і процентних надбавок до заробітної
 11. Стаття 142.4. Інші міжбюджетні трансферти бюджетам поселень з бюджетів муніципальних районів
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених муніципальними правовими актами представницького органу муніципального району, прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу та відповідними їм законами суб'єкта Російської Федерації, бюджетам поселень можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету муніципального
 12. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
  Форми та порядок надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів визначені у ст. ст. 142-142.3 БК РФ. Законом суб'єкта РФ може бути передбачено перерахування до бюджету суб'єкта РФ субвенцій з бюджетів поселень або муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів перевищували рівень, встановлений законом
 13. Стаття 142.3. Порядок надання субсидій з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної ха-рактер
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Поселення, що входять до складу муніципального району, представницький орган якого утворюється в порядку, передбачений-ном пунктом 1 частини 4 статті 35 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Феде-рації", перераховують до бюджету муніципального
© 2014-2022  yport.inf.ua