Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 142.3. Порядок надання субсидій з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної ха-рактер

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
(введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. Поселення, що входять до складу муніципального району, представницький орган якого утворюється в порядку, передбачений-ном пунктом 1 частини 4 статті 35 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Феде-рації", перераховують до бюджету муніципального району міжбюджетні субсидії на вирішення питань місцевого значення межмуніці-пального характеру, визначених зазначеним Законом, у випадках, встановлених статутом муніципального району.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
2. Цілі, порядок (методика) розрахунку, перерахування та використання міжбюджетних субсидій, зазначених у пункті 1 цієї статті, встановлюються статутом муніципального району і (або) муніципальним правовим актом представницького органу муници-пального району.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
3. Розмір зазначених міжбюджетних субсидій затверджується рішенням представницького органу муніципального району та рі-нями представницьких органів поселень про місцеві бюджети за єдиною методикою, встановленою для всіх поселень даного муни-ціпального району.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
4. У разі невиконання органом місцевого самоврядування поселення рішення представницького органу муніципального рай-вона про бюджет муніципального району в частині перерахування міжбюджетних субсидій до бюджету муніципального району сума меж-бюджетних субсидій стягується за рахунок доходів від федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними опо-вими режимами , регіональних і місцевих податків, що підлягають зарахуванню до місцевого бюджету, у порядку, визначеному фінансовим органом муніципального району з дотриманням загальних вимог, встановлених Міністерством фінансів Російської Федеративної-ції.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 142.3. Порядок надання субсидій з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної ха-рактер"
 1. Стаття 142. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з місцевих бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів надаються у формі: дотацій з бюджетів муніципальних районів на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень; субсидій, що перераховуються з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної характеру; субсидій, що перераховуються до бюджетів
 2. Стаття 142.5. Інші міжбюджетні трансферти з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів
  (введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених муніципальними правовими актами представницького органу поселення, прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу, бюджетам муніципальних районів можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджетів
 3. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
  Форми та порядок надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів визначені у ст. ст. 142-142.3 БК РФ. Законом суб'єкта РФ може бути передбачено перерахування до бюджету суб'єкта РФ субвенцій з бюджетів поселень або муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів перевищували рівень, встановлений законом
 4. Стаття 63. Повноваження муніципального району щодо встановлення нормативів відрахувань від федеральних, ре-гіональних і місцевих податків і зборів до бюджетів поселень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Муніципальним правовим актом представницького органу муніципального району (за винятком рішення про бюджет муници-пального району чи іншого рішення на обмежений термін дії) можуть бути встановлені єдині для всіх поселень муніципальної-го району нормативи відрахувань до бюджетів поселень
 5. Стаття 142.2. Субсидії бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації з місцевих бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Законом суб'єкта Російської Федерації може бути передбачено надання бюджету суб'єкта Російської Федерації субсидій з бюджетів поселень і (або) муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному фінансовому році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів (без урахування
 6. Стаття 142.4. Інші міжбюджетні трансферти бюджетам поселень з бюджетів муніципальних районів
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених муніципальними правовими актами представницького органу муніципального району, прийнятими в відповідно до вимог цього Кодексу та відповідними їм законами суб'єкта Російської Федерації, бюджетам поселень можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету муніципального
 7. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  Особливості бюджетних повноважень місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого
 8. Стаття 15. Місцевий бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
 9. 45. Регіональні фонди фінансової підтримки поселень
  Створення регіональних фондів фінансової підтримки поселень передбачено ст. 137 БК РФ. Регіональний фонд фінансової підтримки поселень утворюється у складі бюджету суб'єкта РФ з метою вирівнювання виходячи з чисельності жителів, фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень щодо здійснення їх повноважень щодо вирішення питань місцевого значення. Порядок утворення фонду і
 10. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень і дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів); субсидій місцевим бюджетам; субвенцій місцевим
 11. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів,
 12. 4. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам) , індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг.
  Загальні умови та порядок надання зазначених субсидій визначені у ст. 78 БК РФ. До компетенції головного розпорядника бюджетних коштів входить конкретизація умов надання зазначених субсидій . Субсидії надаються в межах бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами класифікації видатків бюджетів в
© 2014-2022  yport.inf.ua