Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 15. Місцевий бюджет

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Кожне муніципальне утворення має власний бюджет.
Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти.
Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних утворень не допускається.
У місцевих бюджетах відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації роздільно передбачаються кошти, що направляються на виконання витратних зобов'язань муніципальних утворень, що виникають у зв'язку із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень з питань місцевого значення, і видаткових зобов'язань муніципальних утворень , використан-няемих за рахунок субвенцій з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації для здійснення окремих державних-них повноважень.
Бюджет муніципального району (районний бюджет) і зведення бюджетів міських і сільських поселень, що входять до складу муни-ціпального району (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами), утворюють консолідований бюджет муниципаль-ного району.
У якості складової частини бюджетів міських і сільських поселень можуть бути передбачені кошторису доходів і витрат від-ділових населених пунктів, інших територій, які не є муніципальними утвореннями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15. Місцевий бюджет "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
 2. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого самоврядування належать: 1) встановлення
 3. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  місцевим бюджетам надаються за умови дотримання відповідними органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори. Бюджетні кредітиіз бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови відсутності простроченої заборгованості відповідних органів місцевого самоврядування перед бюджетом суб'єкта РФ. При цьому не
 4. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  Місцевих бюджетів та бюджетів держ. позабюджетних фондів. Включення в бюджетну систему бюджетів держ. позабюджетних фондів є досить умовним, оскільки такі фонди істотно відрізняються від держ. та місцевих бюджетів своїм призначенням, конкретним цільовим змістом, правовим режимом. Кожна держава має свою організацію бюджетної системи та принципи її побудови, тобто бюджетне
 5. 40. Міжбюджетні відносини
  місцевого самоврядування з питань регулювання бюджетних правовідносин, організації та здійснення бюджетного процесу. Міжбюджетні відносини виникають: 1) між органами державної влади РФ і органами державної влади суб'єктів РФ, 2) між органами державної влади РФ і органами місцевого самоврядування; 3) між органами державної влади одного суб'єкта РФ
 6. 34. Місцеві бюджети
  місцевого бюджету дається в ст. 14 БК РФ. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) - форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного муніципального освіти. Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджетним кодексом заборонено використання органами місцевого
 7. 2.3. Закріплені і регулюючі податки
  місцеві бюджети на черговий фінансовий рік. Нормативи відрахувань можуть встановлюватися і на довготривалій основі (не менше ніж на 3 роки) (ст. 48 Бюджетного кодексу Російської Федерації). У якості регулюючих федеральних податків, наприклад, використовуються акцизи, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств. Розподіл сум цих податків між різними бюджетами відбувається
 8. Стаття 11. Правова форма бюджетів
  місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних
 9. 5. Бюджетна система та її принципи
  місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, регульовану нормами права. Згідно ст. 10 БК РФ до складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; бюджети суб'єктів РФ і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі бюджети муніципальних районів і міських округів, бюджети
 10. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  місцеві бюджети; 2) повноваження, які належать виключно до бюджету суб'єкта РФ безпосередньо. До першої групи можна віднести такі повноваження: 1) встановлення порядку подання у виконавчі органи державної влади суб'єктів РФ затверджених місцевих бюджетів, звітів про виконання місцевих бюджетів та іншої бюджетної звітності; 2) визначення порядку встановлення і
 11. 25 . Розгляд та затвердження проектів бюджету
  місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його розгляду регламентується гл. 22 БК РФ. При цьому термін закінчення
 12. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та утвердження бюджетної звітності (ст. 6 Бюджетного кодексу РФ). Бюджетний процес на стадії розгляду і затвердження схожий за своїм змістом з
 13. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  місцевого самоврядування, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, федеральних і регіональних цільових програм та інших нормативних правових актів бюджетного законодавства РФ, суб'єктів РФ , актів органів місцевого самоврядування (ст. 265 БК РФ). Органи державного,
 14. Тема 8. Бюджетний процес
  місцевого самоврядування; виконавчих органів державної влади; Центрального банку Російської Федерації; органів державного (муніципального) фінансового контролю; органів управління державними позабюджетними фондами; головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів; головних адміністраторів (адміністраторів) доходів бюджету; головних адміністраторів (адміністраторів)
 15. 50. Резервні фонди
  місцевого самоврядування. Створення резервних фондів законодавчих (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів у видатковій частині бюджетів забороняється. Під резервним фондом бюджетапонімается сукупність всіх бюджетних коштів, призначених для покриття потреб держави та місцевого самоврядування, які носять випадковий, але ймовірний характер, і
 16. 35. Доходи місцевих бюджетів
  місцевих бюджетів встановлено ст. ст. 61, 61.1, 61.2, 62 БК РФ. При цьому податкові доходи місцевих бюджетів розрізняються залежно від форми муніципальних утворень. Так, до бюджетів поселень в повному обсязі зараховуються доходи від земельного податку і податку на майно фізичних осіб, а також частина податків на доходи фізичних осіб та єдиного сільськогосподарського податку. До бюджетів муніципальних
 17. 36. Видатки місцевих бюджетів
  місцевого самоврядування з питань місцевого значення, а також укладення муніципальним освітою або від його імені договорів (угод) з даних питань; 2) прийняття нормативних правових актів органів місцевого самоврядування при здійсненні органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень. Витратні зобов'язання муніципального освіти з питань місцевого
 18. 9. Учасники бюджетного процесу. Представницькі (законодавчі) органи влади
  місцеві бюджети - у формі правових актів представницьких органів місцевого самоврядування або в порядку, встановленому статутами муніципальних утворень. Бюджетні повноваження представницьких (законодавчих) органів викладені у ст. 153 БК РФ. Представницькі (законодавчі) органи беруть участь у бюджетному процесі за двома напрямками: 1) розгляд і затвердження бюджетів і звітів про
 19. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  місцевих бюджетів становить 10% обсягу доходів місцевого бюджету без урахування фінансової допомоги з федерального бюджету і бюджету суб'єкта РФ. При цьому при затвердженні в бюджеті надходжень від продажу майна граничний розмір дефіциту бюджету суб'єкта Федерації чи місцевого бюджету може перевищувати зазначені обмеження, але не більше ніж на величину надходжень від продажу майна. Для
 20. Стаття 217.1. Касовий план
  місцевої
© 2014-2022  yport.inf.ua