Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 142.2. Субсидії бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації з місцевих бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
(введена Федеральним законом від 20.08. 2004 N 120-ФЗ)
1. Законом суб'єкта Російської Федерації може бути передбачено надання бюджету суб'єкта Російської Федерації субсидій з бюджетів поселень і (або) муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному фінансовому році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів (без урахування податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань) перевищували рівень , встановлений законом суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Зазначений рівень не може бути встановлений нижче двократного середнього відповідно по поселенням або муніципальним рай-Онам (міським округах) даного суб'єкта Російської Федерації рівня в розрахунку на одного жителя.
2. Порядок розрахунку і надання субсидій бюджету суб'єкта Російської Федерації з місцевих бюджетів, зазначених у пунк-ті 1 цієї статті, встановлюється законом суб'єкта Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодек-са.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Субсидії з бюджетів поселень, що перераховуються до бюджету суб'єкта Російської Федерації відповідно до цієї статті, враховуються в доходах бюджету суб'єкта Російської Федерації і в бюджетних асигнуваннях регіонального фонду фінансової під-тримки поселень.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
У разі наділення представницьких органів муніципальних районів повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації з розрахунку і наданню дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, вказані субси-дії з бюджетів поселень, що входять до складу території муніципальних районів, враховуються в доходах і видатках бюджету суб'єктів-та Російської Федерації для розподілу між бюджетами муніципальних районів у порядку, встановленому абзацом другим пунк-ту 5 статті 137 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Субсидії з бюджетів муніципальних районів і міських округів , що перераховуються до бюджету суб'єкта Російської Федерації відповідно до цієї статті, враховуються в доходах бюджету суб'єкта Російської Федерації і в бюджетних асигнуваннях ре-гіонального фонду фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів).
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Обсяг субсидій, що підлягають перерахуванню з місцевих бюджетів до бюджету суб'єкта Російської Федерації, розраховується пропорційно перевищенню розрахункових податкових доходів рівня, встановленого законом суб'єкта Російської Федерації в відповідної з пунктом 1 цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Обсяг зазначеної субсидії для окремого муніципального освіти у розрахунку на одного жителя не може перевищувати 50 про -центів різниці між розрахунковими податковими доходами місцевого бюджету (без урахування доходів за додатковими нормативами відрахувань ний) у розрахунку на одного жителя і дворазовим середнім рівнем розрахункових податкових доходів у розрахунку на одного жителя в звітному фінансовому році.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Розрахункові податкові доходи муніципального освіти у розрахунку на одного жителя після виключення міжбюджетної субси-дії, підлягає перерахуванню до бюджету суб'єкта Російської Федерації, не можуть бути нижче розрахункових податкових доходів у розрахунку на одного жителя іншого муніципального освіти, яке до виключення зазначеної міжбюджетної субсидії мало більш низький рівень розрахункових податкових доходів у розрахунку на одного жителя.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Обсяг міжбюджетних субсидій, що підлягають перерахуванню з місцевих бюджетів до бюджету суб'єкта Російської Федерації, затверджується законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Міжбюджетні субсидії, зазначені в пункті 4 цієї статті, передбачаються у місцевому бюджеті відповідно до за-Коном суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації. У разі невиконання представницьким органом муніципального освіти зазначених вимог сума міжбюджетних субсидій стягується за рахунок відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, що підлягають зарахуванню до бюджету муніципального освіти, в порядку, що визначається фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації з дотриманням загальних ви-мог, встановлених Міністерством фінансів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Порядок надання субсидій з бюджетів внутрішньоміських муніципальних утворень бюджетам суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви і Санкт-Петербурга визначається законами зазначених суб'єктів Російської Феде-рації відповідно до цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 142.2. Субсидії бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації з місцевих бюджетів"
 1. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень , віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках,
 2. Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
  субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, пре-доставляються бюджетам муніципальних утворень з метою співфінансування видаткових зобов'язань, що виникають при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення. Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ. 2. У складі бюджету
 3. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  субсидій місцевим бюджетам; субвенцій місцевим бюджетам та субвенцій бюджетам автономних округів, що входять до складу країв, областей, для реалізації повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, переданих на підставі договорів між органами державної влади автономного округу і відповідно органами державної влади краю чи області, укладених в
 4. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  субсидій, наданих іншим бюджетам за рахунок коштів Інвестиційного фонду Російської Федерації, не використаних у звітному фінансовому році, з урахуванням положень пункту 5 статті 242 цього Кодексу. 3. Порядок формування та використання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації (інвестицій-ного фонду суб'єкта Російської Федерації) встановлюється Урядом
 5. Стаття 142. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з місцевих бюджетів
  субсидій, що перераховуються з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної характеру; субсидій, що перераховуються до бюджетів суб'єктів Російської Федерації для формування регіональних фондів фінансової під-тримки поселень і регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів); інших міжбюджетних трансфертів.
 6. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. 2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації; 3) бюджет Федерального
 7. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду співфінансування соціальних витрат; 4) субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду компенсацій; 5) фінансова допомога бюджетам окремих муніципальних утворень; 6) інші безоплатні та
 8. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Субсидій від дотацій є їх цільовий характер. А субвенції і субсидії розмежовуються за обсягами фінансування: за рахунок субвенції повністю фінансуються ті чи інші цільові витрати, а субсидії надаються на умовах часткового фінансування цільових витрат. 1. Під субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються
 9. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам суб'єктів Російської Федерації; міжбюджетних трансфертів бюджетам державних позабюджетних
 10. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  субсидій для часткового фінансування інвестиційних програм (проектів) розвитку суспільної інфраструктури муніципального значення у складі бюджету суб'єкта РФ може бути утворений фонд муніципального розвитку суб'єкта РФ (п. 1 ст. 139 БК РФ). З метою надання місцевим бюджетам субсидій для часткового фінансування пріоритетних соціально значущих витрат місцевих бюджетів у складі
 11. Стаття 38.2. Принцип єдності каси
  бюджету, за винятком операцій з виконання бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативними правовими актами орга-нів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами органів місцевого самоврядування за межами території відповідно Російської Федерації, суб'єкта Росій-ської Федерації,
© 2014-2022  yport.inf.ua