Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. До складу бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів.
2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є:
1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації;
2) бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації;
3) бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.
3. Бюджетами територіальних державних позабюджетних фондів є бюджети територіальних фондів обов'язковий-ного медичного страхування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів "
 1. Глава 17. БЮДЖЕТИ ДЕРЖАВНИХ внебюд-житнього ФОНДІВ
  Глава 17. БЮДЖЕТИ ДЕРЖАВНИХ внебюд-житнього
 2. § 29. Поняття і види бюджетів державних
  склад державних позабюджетних фондів входять бюд Жети державних позабюджетних фондів Російської Феде рації і бюджети територіальних державних внебюджет них фондов1. До бюджетам державних позабюджетних фондів Росій ської Федерації відносяться: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду соціального страхування Російської Феде рації;
 3. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст
 4. Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації і бюджетів територі-торіальних державних позабюджетних фондів здійснюється органами Федерального
 5. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається. Федеральний бюджет і звід
 6. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  бюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду-ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень вправі здійснювати виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської
 7. Стаття 150. Контроль за виконанням бюджетів дер-жавних позабюджетних фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється в порядку, встановленому настою-щим Кодексом для відповідних бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N
 8. Стаття 241.1. Основи касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації
  склад суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, здійснюються виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації в відповідної з угодою, укладеною відповідно до статті 215.1 цього Кодексу, то цей орган зобов'язаний представляти зазначеному в злагоди-шении органу Федерального казначейства інформацію про всі проведені ним касових операціях при виконанні всіх обслуговуваних їм
 9. Стаття 11. Правова форма бюджетів
  бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації розробляються і стверджують-ся у формі федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних внебюджет-них фондів розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі муніципальних правових актів
 10. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
  144 БК РФ): 1) Пенсійний фонд РФ, 2) Фонд соціального страхування РФ; 3) Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування; 4) Державний фонд зайнятості населення РФ. Правовий статус, порядок створення, діяльності та ліквідації державних позабюджетних фондів визначаються відповідним федеральним законом. Кошти державних позабюджетних фондів перебувають у
 11. § 19. Поняття і структура бюджетної системи Російської Федерації
  складають економічні відносини і державне вуст ройство. Економічні відносини у бюджетній системі перед ставляют собою в першу чергу грошові відносини, що складаються в процесі формування, розподілу і іс-1 У ряді країн структура бюджетної системи закріплюється в конституціях (Японія, Франція, Швейцарія), в інших країнах - в окремих федеральних законах
 12. § 21. Бюджетні повноваження Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування
  складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, утверж дення і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, розгляду і затвердження звітів про їх исполне нии та здійснення контролю за їх виконанням; 3) встановлення порядку складання і розгляду проек тов федерального бюджету і бюджетів державних внебюд
 13. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  складі документів і матеріалів, що вносяться до Державної Думи одночасно з проектом федерального закону про бюджет Феде-рального фонду обов'язкового медичного страхування на черговий фінансовий рік і плановий
 14. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  бюджетну звітність у фінансовий орган муніципального району. Фінансовий орган муніципального району представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету му-муніципальні району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення представляє бюджетну звітність у фінансовий
 15. 5. Бюджетна система та її принципи
  складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; бюджети суб'єктів РФ і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі бюджети муніципальних районів і міських округів , бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга; бюджети міських і
© 2014-2022  yport.inf.ua