Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування

(введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ)
1. Під субвенціями бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фон-да обов'язкового медичного страхування розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам територіальних фон-дов обов'язкового медичного страхування з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федеративної-ції, що виникають при виконанні повноважень Російської Федерації у сфері обов'язкового медичного страхування, переданих для здійснення органам державної влади суб'єктів Російської Федерації федеральними законами.
2. Субвенції бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фонду обов'яз-ково медичного страхування розподіляються відповідно до методики, що затверджується Урядом Російської Федеративної-ції.
3. Проект розподілу субвенцій бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Фе-дерального фонду обов'язкового медичного страхування вноситься до Державної Думи у проекті федерального закону про бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування на черговий фінансовий рік і плановий період і затверджується при роз-гляді проекту зазначеного федерального закону у другому читанні. При цьому допускається твердження не розподіленого між бюджетами територіальних фондів обов'язкового медичного страхування субвенції в обсязі, що не перевищує 5 відсотків загально-го обсягу відповідної субвенції, яка може бути розподілена між бюджетами територіальних фондів обов'язкового медичного страхування в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, на ті ж цілі в процесі виконання бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування без внесення змін у федеральний закон про бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.
4. Субвенції бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фонду обов'яз-ково медичного страхування, що надаються на виконання окремих видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Феде-рації, зараховуються до бюджетів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування і витрачаються в порядку, встановлено-ном Урядом Російської Федерації.
5. Методика (проект методики) розподілу субвенцій бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страху-вання з бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування представляється Урядом Російської Федерації у складі документів і матеріалів, що вносяться до Державної Думи одночасно з проектом федерального закону про бюджет Феде-рального фонду обов'язкового медичного страхування на черговий фінансовий рік і плановий період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування "
 1. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
  субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації, бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страху-вання на виконання витратних зобов'язань суб'єктів Російської Федерації у зв'язку із здійсненням органами державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації переданих їм окремих державних повноважень Російської Федерації; (в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N
 2. Стаття 82. Джерела фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я
  бюджету, бюджетів суб'єктів РФ , місцевих бюджетів за рахунок бюджетних асигнувань в рамках виконання публічних зобов'язань, тобто обумовлених законом, іншим нормативним правовим актом видаткових зобов'язань публічно-правової освіти перед фізичною або юридичною особою, іншим публічно-правовою освітою, які підлягають виконанню в установленому відповідним законом, іншим нормативним
 3. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  бюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду-ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень вправі здійснювати виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської
 4. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
  бюджетний фонд - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу. Витрати і доходи державного позабюджетного фонду формуються в порядку, встановленому федеральним
 5. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  бюджетних фондів. Види бюджетних фондів: цільові бюджетні фонди, фонди, утворені у складі видатків бюджету, та резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ. Федеральний фонд співфінансування витрат. Федеральний фонд компенсацій. Резервні фонди. Фонд національного добробуту. Роль і значення цільових бюджетних
 6. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду компенсацій; 5) фінансова допомога бюджетам окремих муніципальних утворень; 6) інші безоплатні та безповоротні перерахування; 7) бюджетні кредити бюджетам суб'єктів Російської Федерації. Спільним для дотацій, субвенцій і субсидій є їх безоплатний і безповоротний характер Відмінною рисою субвенцій і
 7. Державні позабюджетні фонди
  стаття 144 БК РФ). Бюджети державних позабюджетних фондів не включаються до консолідовані бюджети, але їх проекти проходять обов'язкове узгодження у федеральному (регіональному) міністерстві, що відповідає за питання соціальної політики і соціального страхування. Прийнято рішення про те, що касове виконання всіх державних позабюджетних фондів здійснюється Федеральним казначейством, в
 8. § 31. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
  бюджеті Пенсійного ного фонду Російської Федерації на 2008 рік і на плановий період 2009 і 2010 років »бюджет Фонду встановлений з профіцитом у розмірі близько 9%. 2 Див: Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. - 1993. - № 17.-Ст. 602. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування створюється Урядом Російської Федерації і діє в
 9. Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальних видів страхування
  них інвестицій від некомерційних ризиків, морського страхування, медичного страхування, страхування банківських вкладів і страхування пенсій остільки, оскільки законами про ці види страхування не встановлено
 10. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
  субвенцій з бюджетів поселень або муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів перевищували рівень, встановлений законом відповідного суб'єкта РФ. При цьому зазначений рівень не може бути встановлений нижче двократного середнього рівня в розрахунку на одного жителя. Порядок розрахунку та перерахування таких субвенцій встановлюється
© 2014-2022  yport.inf.ua