Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації

(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в результаті:
прийняття федеральних законів і (або) нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Росій-ської Федерації при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Фе-ської Федерації і (або) повноважень з предметів спільного ведення, не віднесеними відповідно до Федерального закону "Про загальні прин-ципах організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Феде-рації" до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;
укладення Російською Федерацією (від імені Російської Федерації) договорів (угод) при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Федерації і (або) повноважень з предметів сумісних-ного відання, не віднесених відповідно до Федерального законом "Про загальні принципи організації законодавчих (представи-них) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації" до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;
укладення від імені Російської Федерації договорів (угод) федеральними казенними установами;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
прийняття федеральних законів і (або) нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Росій-ської Федерації, що передбачають надання з федерального бюджету міжбюджетних трансфертів у формах і порядку, перед-бачених цим Кодексом, у тому числі:
субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації, бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страху-вання на виконання витратних зобов'язань суб'єктів Російської Федерації у зв'язку із здійсненням органами державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації переданих їм окремих державних повноважень Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 313-ФЗ)
субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації для надання субвенцій місцевим бюджетам на виконання витрата-них зобов'язань муніципальних утворень у зв'язку з наділенням органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Російської Федерації.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Витратні зобов'язання Російської Федерації виконуються за рахунок власних доходів і джерел фінансування Дефі-цита федерального бюджету.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
У випадках, встановлених федеральними законами, витратні зобов'язання Російської Федерації виконуються за рахунок коштів бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Положення федеральних законів і (або) нормативних правових актів Президента Російської Федерації та (або) нормативних правових актів Уряду Російської Федерації, що передбачають надання субвенцій з федерального бюджету (бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування) бюджетам суб'єктів Російської Федерації (бюджетам територій-альних фондів обов'язкового медичного страхування), повинні містити порядок розрахунку нормативів для визначення загального обсягів по-ма субвенцій на виконання відповідних видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації (муніципальних освітньої-ний).
(В ред. Федеральних законів від 29.11.2010 N 313-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації "
 1. § 24. Порядок формування видатків бюджетів
  У структурі бюджетів бюджетної системи Російської Феде рації витрати займають більшу частину, ніж доходи, оскільки виконання різноманітних завдань і функцій держави та місць ного самоврядування здійснюється в першу чергу посред ством витрачання грошових коштів. Бюджетним кодексом Рос сийской Федерації регламентуються загальні положення про рас ходах бюджетів, які
 2. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань. 2. Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні
 3. Стаття 83. Здійснення витрат, що не передбачених бюджетом
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Якщо приймається закон або інший нормативний правовий акт, що передбачає збільшення видаткових зобов'язань за існуючими видами витратних зобов'язань або введення нових видів витратних зобов'язань, що до його прийняття не исполня-лись жодним публічно-правовою освітою, зазначений нормативний правовий акт має містити
 4. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних повноважень Російської Федерації належать: встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин; визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження та виконання бюджетів
 5. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 6. 46.Расходние зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Реєстр видаткових зобов'язань.
  При формуванні витрат бюджетів всіх рівнів враховуються витратні зобов'язання РФ, суб'єктів Федерації і МО. Витратні зобов'язання - це обумовлені законом, іншим НПА, договором або угодою обов'язки публічно-правового утворення (РФ, суб'єкта РФ, МО) або діє від його імені бюджетної установи надати фізичній або юридичній особі, іншому публічно-правовим
 7. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
  Порядок виконання судових актів визначений у гл. 24.1 ("Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації") БК РФ. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи за доходами і видатками здійснюється Федеральним казначейством та його територіальними органами. Кошти бюджетів надаються фактичним одержувачам
 8. 2. ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ
  БВС (CCCР, РРФСР, РФ) - Бюлетень Верховного Суду (СРСР, РРФСР, РФ) БНА - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади) ВВС (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Сові-та (СРСР, РРФСР), Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (РРФСР, РФ) РГ - Російська газета РЮ (СЮ) - Російська юстиція
 9. Стаття 15. Місцевий бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
 10. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-лені умовами зобов'язання і (або) нормативними правовими актами дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою по-гасіння, передбаченої умовами боргового зобов'язання або
 11. Коментар до п. 3
  12. Відповідно до ч. 9 ст. 97 Федерального закону "Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям федеральних законів" Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів
 12. § 21. Бюджетні повноваження Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування
  Бюджетні повноваження як термін застосовуються в юриди чеський літературі для характеристики прав і обов'язків дер дарства, його суб'єктів і муніципальних утворень в області бюджету. Особливістю цих повноважень є те, що бюд жетних права в багатьох випадках поєднуються з обов'язками, а іноді одночасно і є ними. Наприклад, право на зі ставление та розгляд,
 13. 33. Витрати регіональних бюджетів
  Загальні підстави виникнення витратних зобов'язань суб'єктів РФ встановлені ст. 85 БК РФ. Так, витратні зобов'язання суб'єкта РФ виникають в результаті: 1) прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта РФ, а також укладення суб'єктом РФ або від його імені договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів РФ повноважень з предметів їх відання;
 14. 30. Витрати федерального бюджету Російської Федерації
  Загальні підстави виникнення витратних зобов'язань РФ, на підставі яких проводиться витрачання коштів федерального бюджету, перераховані в ст. 84 БК РФ. Так, витратні зобов'язання РФ виникають в результаті: 1) прийняття федеральних законів і нормативних правових актів Президента РФ і Уряду РФ при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень щодо
 15. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів означає, що витрати бюджету не можуть бути пов'язані з певними доходами бюджету та джерелами фінансування дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується: субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua