Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань

(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань.
2. Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні зобов'язання і (або) правові підстави для інших витратних зобов'язань із зазначенням відповідних положень (статей, частин, пунктів, підпунктів, абзаців) законів та інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів з оцінкою обсягів бюджетних асигнувань, необхідних для виконання включених до реєстру зобов'язань.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Реєстр видаткових зобов'язань Російської Федерації ведеться в порядку, встановленому Урядом Російської Федеративної-ції.
4. Реєстр видаткових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації ведеться в порядку, встановленому вищим виконавчим ор-органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Реєстр видаткових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, а також звід реєстрів видаткових зобов'язань муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта Російської Федерації, подаються до Міністерства фінансів Російської Федерації у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації.
5. Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти ведеться в порядку, встановленому місцевою адміністрацією муни-ціпального освіти.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти представляється фінансовим органом муніципального освіти у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації в порядку, встановленому фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань"
 1. 46.Расходние зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Реєстр видаткових зобов'язань.
  Стаття 87 пункту 2. Збір реєстрів видаткових зобов'язань суб'єктів, а також звід реєстрів видаткових зобов'язань муніципальних утворень здійснює Департамент міжбюджетних відносин Міністерства фінансів
 2. Коментар до п. 3
  реєстрі видаткових зобов'язань, під яким розуміється звід (перелік) нормативних правових актів та укладених органами державної влади (органами місцевого самоврядування) договорів та угод (окремих статей, пунктів, підпунктів, абзаців нормативних правових актів, договорів і угод), які передбачають виникнення витратних зобов'язань, які підлягають виконанню за рахунок коштів
 3. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
  Реєстр витратних зобов'язань Російської
 4. Стаття 15. Місцевий бюджет
  видаткових зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних утворень не допускається. У місцевих бюджетах відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації роздільно передбачаються кошти, що направляються на виконання витратних
 5. 33. Витрати регіональних бюджетів
  видаткових зобов'язань суб'єктів РФ встановлені ст. 85 БК РФ. Так, витратні зобов'язання суб'єкта РФ виникають в результаті: 1) прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта РФ, а також укладення суб'єктом РФ або від його імені договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів РФ повноважень з предметів їх відання; 2) прийняття законів та інших
 6. § 24. Порядок формування видатків бюджетів
  реєстри видаткових зобов'язань. Під реест ром видаткових зобов'язань розуміється звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні зобов'язання і правові підстави для інших рас Ходна зобов'язань із зазначенням відповідних положень законів та інших нормативних правових актів з оцінкою обсягів бюджетних асигнувань,
 7. 31. Бюджети суб'єктів Російської Федерації
  витратних зобов'язань відповідного суб'єкта РФ. Кожен суб'єкт РФ має свій власний бюджет. Аналогічно федеральним органам, органам державної влади суб'єктів РФ заборонено використання інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання витратних зобов'язань суб'єктів РФ за винятком випадків, прямо передбачених положеннями, закріпленими в БК РФ.
 8. 30. Витрати федерального бюджету Російської Федерації
  видаткових зобов'язань РФ, на підставі яких проводиться витрачання коштів федерального бюджету, перераховані в ст. 84 БК РФ. Так, витратні зобов'язання РФ виникають в результаті: 1) прийняття федеральних законів і нормативних правових актів Президента РФ і Уряду РФ при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення РФ і повноважень по
 9. 36. Видатки місцевих бюджетів
  витратних зобов'язань муніципальних утворень закріплені ст. 86 БК РФ. Такими підставами, згідно з положеннями, закріпленим у названій статті БК РФ, є: 1) прийняття нормативних правових актів органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення, а також укладення муніципальним освітою або від його імені договорів (угод) з даних питань; 2) прийняття
 10. Стаття 15.22. Порушення правил ведення реєстру власників цінних паперів
  реєстру власників цінних паперів, або внесення до реєстру власників цінних паперів недостовірних відомостей з вини власника реєстру, або порушення строків видачі виписки з системи ведення реєстру власників цінних паперів, а одно невиконання або неналежне виконання власником реєстру інших законних вимог власника цінних паперів або особи, що діє від його імені, а також номінального
 11. 34. Місцеві бюджети
  витратних зобов'язань відповідного муніципального освіти. Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджетним кодексом заборонено використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання витратних зобов'язань муніципальних утворень. У місцевих бюджетах відповідно до бюджетної класифікації РФ роздільно
 12. § 238. Expensilatio або nomina transcriptica
  видаткову книгу (codex accepti et expensi). На підставі цих записів не виникало ніяких нових зобов'язань, зобов'язання встановлювалися або погашалися на підставі передачі або прийняття грошей. Ведення книг мало своєю метою облік боржників і кредиторів (428). Тим часом, особливе літтеральний зобов'язання встановлювалося шляхом т. н. nomina transcripticia, або шляхом переведення зобов'язань на
 13. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Витратних зобов'язань, що виникають при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення. Сукупність субсидій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації утворює регіональний фонд співфінансування витрат. 2. У складі бюджету суб'єкта Російської Федерації можуть передбачатися субсидії місцевим бюджетам на вирівнювання
 14. Стаття 121. Розрахунки з кредиторами
  статтями 134 - 138 цього Закону, з особливостями, встановленими цією статтею. 3. Після задоволення вимоги кредитора, включеного до реєстру вимог кредиторів, зовнішній керуючий або реєстроутримувач виключає таку вимогу з реєстру вимог кредиторів. У разі, якщо ведення реєстру вимог кредиторів здійснюється реєстроутримувачем, документи,
 15. Стаття 73. Реєстри закупівель
  реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів. (П. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 2. Реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів, повинні містити сле-дмуть відомості: (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) коротке найменування закуповуваних товарів, робіт і послуг;
 16. Глава II літтеральний (письмові) контракти
  видаткові книги, які велися римськими громадянами (самий порядок ведення цих книг і записів в них в точності не відомий). Літтеральний контракт представляв тоді собою зобов'язання, по суті не вперше як прагнув, але замінювало собою (Оновлюється) зобов'язання, вже існувало раніше на іншій підставі (наприклад, заборгованість на підставі купівлі, найму тощо) або на іншому обличчі
 17. Стаття 1506. Публікація відомостей про державну реєстрацію товарного знака
  реєстру товарних знаків відповідно до статті 1503 цього Кодексу, публікуються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності в офіційному бюлетені негайно після реєстрації товарного знаку в Державному реєстрі товарних знаків або після внесення до Державного реєстру товарних знаків відповідних
 18. Стаття 185.3. Реєстр клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  реестродержатель веде реєстр клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії (далі - реєстр клієнтів). У разі, якщо кількість клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії перевищує сто, залучення реєстроутримувача для ведення реєстру клієнтів обов'язково. У реєстр клієнтів не включаються клієнти керуючої компанії -
 19. Стаття 90. Наслідки виконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
  реєстр вимог кредиторів як вимоги конкурсних
 20. 43. Федеральний фонд компенсацій
  видаткових зобов'язань суб'єктів РФ або муніципальних утворень, фінансове забезпечення яких відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 1999 р. № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації »або Федеральним законом від 6 жовтня 2003 р. № 131-ФЗ« Про загальні принципи організації
© 2014-2022  yport.inf.ua