Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 83. Здійснення витрат, що не передбачених бюджетом

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Якщо приймається закон або інший нормативний правовий акт, що передбачає збільшення видаткових зобов'язань за існуючими видами витратних зобов'язань або введення нових видів витратних зобов'язань, що до його прийняття не исполня-лись жодним публічно-правовою освітою, зазначений нормативний правовий акт має містити норми, що визначають источ -ники і порядок виконання нових видів витратних зобов'язань, у тому числі в разі потреби порядок передачі фінансових ресурсів на нові види витратних зобов'язань до відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.
2. Виділення бюджетних асигнувань на прийняття нових видів витратних зобов'язань або збільшення бюджетних асигнувань на виконання існуючих видів витратних зобов'язань може здійснюватися тільки з початку чергового фінансового року за умови включення відповідних бюджетних асигнувань у закон (рішення) про бюджет або в поточному фінансовому році після внесення відповідних змін до закону (рішення) про бюджет за наявності відповідних джерел додаткових поступ-лений до бюджету і (або) при скороченні бюджетних асигнувань за окремими статтями видатків бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 83. Здійснення витрат, що не передбачених бюджетом "
 1. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів;
 2. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  видатків бюджетів означає, що витрати бюджету не можуть бути пов'язані з певними доходами бюджету та джерелами фінансування дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується: субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; коштів цільових іноземних кредитів (запозичень); добровільних внесків,
 3. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів федерального бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління,
 4. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за
 5. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  видатків повинен відповідати сум-Марн обсягом доходів бюджету і надходжень джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів . (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені
 6. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав суб'єктів РФ і муніципальних утворень; принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних
 7. Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
  витрат
 8. 31. Принципи бюджетної системи.
  Здійснення всіх касових виплат з єдиного рахунку
 9. 14. Витрати бюджету
  здійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває у власності відповідно РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень. При цьому в складі капітальних видатків може бути сформований бюджет розвитку. Згідно з положеннями ст. 68 БК РФ, поточні видатки - частина витрат бюджету, забезпечує поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого
 10. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також визначення повно-важень органів державної влади (органів місцевого
 11. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  здійснення видатків бюджетів всіх рівнів (ст. 29 БК РФ). Самостійність бюджетів означає право самостійного збалансування і затвердження бюджету кожного рівня відповідними представницькими ОГВ і МСУ; право визначати напрями використання та витрачання бюджетних коштів; наявність власних джерел бюджетних доходів, заборона вилучення додатково отриманих у ході
 12. 22. Класифікація видатків бюджету
  статтями. Економічна класифікація видатків-угруповання всіх рівнів бюджетної системи за їх економічним змістом. Дана класифікація передбачає диференціацію витрат за господарськими ознаками або виробничим елементами: капіталовкладення, заробітна плата, дотації, субсидії тощо (ст. 22 БК РФ). Економічна класифікація складається з 5 рівнів: група, підгрупа,
 13. Стаття 15. Місцевий бюджет
  здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень з питань місцевого значення, і видаткових зобов'язань муніципальних утворень, використан-няемих за рахунок субвенцій з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації для здійснення окремих державних-них повноважень. Бюджет муніципального району (районний бюджет) і зведення бюджетів міських і сільських поселень, що входять в
 14. 5. Бюджетна система та її принципи
  видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування доходів, встановлення та виконанню видаткових зобов'язань (ст. 30 БК РФ), 3) принцип
 15. Стаття 103. Відшкодування судових витрат, понесених судом у зв'язку з розглядом справи
  стаття (ч. 1-4) визначає залежно від результату справи різні варіанти вирішення питання про долю судових витрат, що не сплачувалися стороною або сторонами внаслідок звільнення від сплати держмита і (або) витрат, пов'язаних з розглядом справи. Аналіз ст. 103 ЦПК у її взаємозв'язку з положеннями ст. 96 ЦПК дозволяє прийти до висновку, що у складі витрат, понесених судом, про
 16. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
  витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
 17. 26. Виконання бюджету
  здійснення майна. Для касового обслуговування виконання бюджетів Федеральне казначейство відкриває рахунки в Центральному банку РФ. Усі касові операції по виконанню бюджетів здійснюються Федеральним казначейством через зазначені рахунки та відображаються у звітності про касове виконання бюджетів. Виконання бюджету по доходах передбачає: перерахування і зарахування доходів на єдиний
© 2014-2022  yport.inf.ua