Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 85. Витратні зобов'язання суб'єкта Рос-сийской Федерації

(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. Витратні зобов'язання суб'єкта Російської Федерації виникають в результаті:
прийняття законів і (або) інших нормативних правових актів суб'єкта Російської Федерації, а також укладення суб'єктом Рос-сийской Федерації (від імені суб'єкта Російської Федерації) договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів Російської Федерації повноважень з предметів ведення суб'єктів Російської Федерації;
прийняття законів і (або) інших нормативних правових актів суб'єкта Російської Федерації, а також укладення суб'єктом Рос-сийской Федерації (від імені суб'єкта Російської Федерації) договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів Російської Федерації повноважень з предметів спільного ведення, зазначених у пунктах 2 і 5 статті 26.3 Феде-рального закону "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації ";
укладення від імені суб'єкта Російської Федерації договорів (угод) казенними установами суб'єкта Російської Фе-ської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
прийняття законів і (або) інших нормативних правових актів суб'єкта Російської Федерації, що передбачають надання-ня з бюджету суб'єкта Російської Федерації міжбюджетних трансфертів у формах і порядку, передбачених цим Кодек-сом, в тому числі субвенцій місцевим бюджетам на виконання витратних зобов'язань муніципальних утворень у зв'язку з наділенням органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями суб'єктів Російської Федерації;
прийняття законів і (або) інших нормативних правових актів органів державної влади суб'єктів Російської Федерації при здійсненні органами державної влади суб'єктів Російської Федерації переданих їм повноважень Російської Федеративної-ції.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Витратні зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, зазначені в абзацах другому - п'ятому пункту 1 цієї статті, уста-встановлюються органами державної влади суб'єкта Російської Федерації самостійно і виконуються за рахунок власних дохо-дів і джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
У випадках, встановлених федеральними законами, які регулюють діяльність територіальних державних внебюджет-них фондів, і (або) прийнятими відповідно до них законами суб'єктів Російської Федерації, витратні зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть виконуватися за рахунок коштів відповідних бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Закони суб'єкта Російської Федерації, що передбачають надання місцевим бюджетам субвенцій з бюджету суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, повинні містити порядок розрахунку нормативів для визначення загального обсягу субвенцій на виконання відповідних видаткових зобов'язань муніципальних утворень.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
4. Витратні зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, зазначені в абзаці шостому пункту 1 цієї статті, установлюються законами і (або) іншими нормативними правовими актами органів державної влади суб'єкта Російської Федерації в відповідної з федеральними законами і (або) нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Рос-сийской Федерації і виконуються за рахунок і в межах субвенцій з федерального бюджету, що надаються бюджетам суб'єктів Рос-сийской Федерації в порядку, передбаченому статтею 133 цього Кодексу, а також за рахунок і в межах субвенцій з бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, надаваних бюджетам територіальних фондів обов'язкового ме-діцінскую страхування в порядку, передбаченому статтею 133.2 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 313-ФЗ)
У випадку, якщо в суб'єкті Російської Федерації перевищені нормативи, використовувані в методиках розрахунку відповідних субвенцій , фінансове забезпечення додаткових витрат, необхідних для повного виконання зазначених видаткових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, здійснюється за рахунок власних доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Органи державної влади суб'єкта Російської Федерації самостійно визначають розміри та умови оплати праці державних цивільних службовців суб'єкта Російської Федерації і працівників державних установ суб'єкта Росій-ської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
6. Органи державної влади суб'єкта Російської Федерації не має права встановлювати і виконувати витратні зобов'язання, пов'язані з вирішенням питань, віднесених до компетенції федеральних органів державної влади, за винятком випадків, встановлених федеральними законами.
Органи державної влади суб'єкта Російської Федерації має право встановлювати і виконувати витратні зобов'язання, пов'язані зі вирішенням питань, не віднесених до компетенції федеральних органів державної влади, органів місцевого само-врядування і не виключених з компетенції органів державної влади суб'єкта Російської Федерації федеральними законами, зако-нами суб'єкта Російської Федерації, лише за наявності відповідних коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (за винятком міжбюджетних трансфертів).
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 85. Витратні зобов'язання суб'єкта Рос-сийской Федерації"
 1. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань. 2. Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні
 2. 46.Расходние зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Реєстр видаткових зобов'язань.
  При формуванні витрат бюджетів всіх рівнів враховуються витратні зобов'язання РФ, суб'єктів Федерації і МО. Витратні зобов'язання - це обумовлені законом, іншим НПА, договором або угодою обов'язки публічно-правового утворення (РФ, суб'єкта РФ, МО) або діє від його імені бюджетної установи надати фізичній або юридичній особі, іншому публічно-правовим
 3. Стаття 83. Здійснення витрат, що не передбачених бюджетом
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Якщо приймається закон або інший нормативний правовий акт, що передбачає збільшення видаткових зобов'язань за існуючими видами витратних зобов'язань або введення нових видів витратних зобов'язань, що до його прийняття не исполня-лись жодним публічно-правовою освітою, зазначений нормативний правовий акт має містити
 4. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 5. Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету розуміються міжбюджетні трансфер-ти, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і (або) муніципальних утворень, що виникають при виконанні повноважень Російської
 6. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
  Порядок виконання судових актів визначений у гл. 24.1 ("Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації") БК РФ. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи за доходами і видатками здійснюється Федеральним казначейством та його територіальними органами. Кошти бюджетів надаються фактичним одержувачам
 7. § 24. Порядок формування видатків бюджетів
  У структурі бюджетів бюджетної системи Російської Феде рації витрати займають більшу частину, ніж доходи, оскільки виконання різноманітних завдань і функцій держави та місць ного самоврядування здійснюється в першу чергу посред ством витрачання грошових коштів. Бюджетним кодексом Рос сийской Федерації регламентуються загальні положення про рас ходах бюджетів, які
 8. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в результаті: прийняття федеральних законів і (або) нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Росій-ської Федерації при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Фе-ської Федерації і (або) повноважень по
 9. Коментар до п. 3
  12. Відповідно до ч. 9 ст. 97 Федерального закону "Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям федеральних законів" Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів
 10. 31. Бюджети суб'єктів Російської Федерації
  Відповідно до положень, закріпленими в ст. 15 БК РФ, бюджет суб'єкта РФ (регіональний бюджет) - це форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного суб'єкта РФ. Кожен суб'єкт РФ має свій власний бюджет. Аналогічно федеральним органам, органам державної влади суб'єктів РФ
 11. 33. Витрати регіональних бюджетів
  Загальні підстави виникнення витратних зобов'язань суб'єктів РФ встановлені ст. 85 БК РФ. Так, витратні зобов'язання суб'єкта РФ виникають в результаті: 1) прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта РФ, а також укладення суб'єктом РФ або від його імені договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів РФ повноважень з предметів їх відання;
 12. Стаття 86. Витратні зобов'язання муніципальної-го освіти
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Витратні зобов'язання муніципального утворення виникають в результаті: прийняття муніципальних правових актів з питань місцевого значення та інших питань, які відповідно до федераль-ними законами вправі вирішувати органи місцевого самоврядування, а також укладення муніципальним освітою (від імені муници-пального освіти)
 13. Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, пре-доставляються бюджетам муніципальних утворень з метою співфінансування видаткових зобов'язань, що виникають при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення. Абзац втратив чинність. -
 14. Стаття 98. Структура державного боргу Рос-сийской Федерації, види і терміновість боргових зобов'язань Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1 . Структура державного боргу Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) кредитами, залученими від імені Російської Федерації як
 15. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Субвенції - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі на здійснення певних цільових видатків. Субсидії - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового
 16. Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип самостійності бюджетів означає: право і обов'язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно забезпечувати зба-вання відповідних бюджетів та ефективність використання бюджетних коштів; право і обов'язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування
 17. Стаття 15. Місцевий бюджет
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
 18. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
    (Введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 1. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції
 19. Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) державних цінних паперів
© 2014-2022  yport.inf.ua