Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Принцип самостійності бюджетів означає:
право і обов'язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно забезпечувати зба-вання відповідних бюджетів та ефективність використання бюджетних коштів;
право і обов'язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно здійснювати бюджет-ний процес, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом;
право органів державної влади та органів місцевого самоврядування встановлювати відповідно до законодавства Рос-сийской Федерації про податки і збори податки і збори, доходи від яких підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів бюджет -ной системи Російської Федерації;
право органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до цього Кодексу самостійно визначати форми і напрями витрачання коштів бюджетів (за винятком витрат, фінансове забезпечення яких здійс-нюється за рахунок міжбюджетних субсидій і субвенцій з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації);
неприпустимість встановлення витратних зобов'язань, які підлягають виконанню за рахунок доходів і джерел фінансування дефіцитів інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, а також витратних зобов'язань, які підлягають виконанню од -новременно за рахунок коштів двох і більше бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, за рахунок коштів консолідованих бюд-жетів або без визначення бюджету, за рахунок коштів якого має здійснюватися виконання відповідних видаткових зобов'язань;
право органів державної влади та органів місцевого самоврядування надавати кошти з бюджету на виконання рас-Ходна зобов'язань, встановлюваних іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, виключно у формі міжбюджетних трансфертів;
неприпустимість введення в дію протягом поточного фінансового року органами державної влади та органами місцевого самоврядування змін бюджетного законодавства Російської Федерації і (або) законодавства про податки і збори, законодав-ства про інших обов'язкових платежах, що призводять до збільшення витрат і (або) зниження доходів інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації без внесення змін в закони (рішення) про відповідних бюджетах, які передбачають компен-сацію збільшення витрат, зниження доходів;
неприпустимість вилучення додаткових доходів, економії по видатках бюджетів, отриманих в результаті ефективного ис-нання бюджетів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів "
 1. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав суб'єктів РФ і муніципальних утворень; принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; принцип збалансованості бюджету;
 2. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів; принцип підвідомчості видатків бюджетів; принцип єдності каси.
 3. 31. Принципи бюджетної системи.
  Принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ); 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за
 4. 5. Бюджетна система та її принципи
  принципи бюджетної системи: 1) принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення та виконання витратних зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів -
 5. Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
  бюджету означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку відповідаю-щей території і реалістичність розрахунку доходів і видатків
 6. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  принципи бюджетної системи: 1) єдності бюджетної системи РФ; 2) розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи РФ 3) самостійності бюджетів; 4) рівності бюджетних прав суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5) повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 6) збалансовані-ванности бюджету;
 7. Тема 8. Бюджетний процес
  принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента Російської Федерації; вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації;
 8. Запитання для самоконтролю
  принцип самостійності бюджетів. 5. Що таке принцип прозорості бюджетів. 6. Що таке принцип єдності каси. 7. Якими повноваженнями в рамках бюджетного процесу наділений Президент РФ. 8. Які існують види витратних зобов'язань. 9. Що таке бюджетування, орієнтоване на результат. 10. Проект федерального закону про федеральний бюджет представляється в Державну Думу не 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
 9. Принципи її побудови, тобто бюджетне пристрій. Правові норми, що закріплюють бюджетне пристрій, встановлюють види бюджетів, що діють на території країни, місце і роль кожного з них, засади їх функціонування і взаємозв'язку. Тобто бюджетне пристрій - це засновані на правових нормах принципи побудови бюджетної системи, її структура та організація взаємодії входять до неї
  Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
 10. бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської
  Розділ 3. Принципи бюджетного процесу
 11. принципи, закладені в основі правових інститутів, мають свої відмітні особливості, які полягають в тому, що вони не повинні базуватися тільки на науковій основі, а першорядне значення має саме правове закріплення цих принципів. Серед принципів бюджетної системи, закріплених в Бюджетному кодексі РФ, можна виділити ряд принципів, які безпосередньо відносяться до бюджетного
  46.Расходние зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Реєстр видаткових зобов'язань.
 12. Стаття 87 пункту 2. Збір реєстрів видаткових зобов'язань суб'єктів, а також звід реєстрів видаткових зобов'язань муніципальних утворень здійснює Департамент міжбюджетних відносин Міністерства фінансів
  Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
 13. самостійний і закінчений етап діяльності державних і муніципальних органів, в результаті проходження якого бюджет переходить з одного якісного стану в інший. Традиційно бюджетний процес ділитися на чотири стадії: 1. Складання проекту бюджету; 2. Розгляд та затвердження проекту бюджету; 3. Виконання бюджету; 4. Складання, зовнішня перевірка, розгляд і
  Контрольні питання і завдання
 14. принципи бюджетного процесу? 3. Хто є учасником бюджетного процесу? 4. Назвіть стадії бюджетного процесу. 5. Охарактеризуйте стадію складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких випадках вводиться тимчасова фінансова адміністрація? 9.
  принципы бюджетного процесса? 3. Кто является участником бюджетного процесса? 4. Назовите стадии бюджетного процесса. 5. Охарактеризуйте стадию составления проекта бюджета. 6. Каков порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета? 7. Каковы функции Федерального казначейства на стадии исполне­ ния бюджета? 8. В каких случаях вводится временная финансовая администрация? 9.
© 2014-2022  yport.inf.ua