Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань.
2. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по:
1) державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації;
2) бюджетними кредитами, залученими до бюджету суб'єкта Російської Федерації від інших бюджетів бюджетної системи Рос-сийской Федерації;
3) кредитами, отриманими суб'єктом Російської Федерації від кредитних організацій, іноземних банків і міжнародних фі-нансових організацій;
4) державним гарантіям суб'єкта Російської Федерації.
Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації не можуть існувати в інших видах, за винятком передбачених цим пунктом.
3. В обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації включаються:
1) номінальна сума боргу по державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації;
2) обсяг основного боргу за кредитами, отриманими суб'єктом Російської Федерації;
3) обсяг основного боргу за бюджетними кредитами, залученими до бюджету суб'єкта Російської Федерації від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
4) обсяг зобов'язань за державними гарантіями, наданими суб'єктом Російської Федерації;
5) обсяг інших (за винятком зазначених) непогашених боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації.
4. В обсяг державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації включаються:
1) номінальна сума боргу по державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації, зобов'язання за якими ви-ражени у валюті Російської Федерації;
2) обсяг основного боргу за кредитами, отриманими суб'єктом Російської Федерації, зобов'язання за якими виражені в ва-люте Російської Федерації;
3) обсяг основного боргу за бюджетними кредитами, залученими до бюджету суб'єкта Російської Федерації від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
4) обсяг зобов'язань за державними гарантіями, наданими суб'єктом Російської Федерації, вираженим у валюті Російської Федерації;
5) обсяг зобов'язань суб'єкта Російської Федерації перед Російською Федерацією, що виникають в іноземній валюті в рам-ках використання цільових іноземних кредитів (запозичень);
6) обсяг інших (за винятком зазначених) непогашених боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, зобов'язання за якими виражені у валюті Російської Федерації.
5. В обсяг державного зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації включаються:
1) номінальна сума боргу по державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації, зобов'язання за якими ви-ражени в іноземній валюті;
2) обсяг основного боргу за кредитами, отриманими суб'єктом Російської Федерації, зобов'язання за якими виражені в іноземній валюті;
3) обсяг зобов'язань за державними гарантіями, наданими суб'єктом Російської Федерації в іноземній валюті, а також наданим у забезпечення зобов'язань в іноземній валюті;
4) обсяг інших (за винятком зазначених) непогашених боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, зобов'язання за якими виражені в іноземній валюті.
6. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть бути короткостроковими (менше одного року), середньостроковими (від одного року до п'яти років) і довгостроковими (від п'яти до 30 років включно).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації "
 1. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
 2. Стаття 98. Структура державного боргу Рос-сийской Федерації, види і терміновість боргових зобов'язань Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) кредитами, залученими від імені Російської Федерації як
 3. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура муніципального боргу являє собою угруповання муніципальних боргових зобов'язань за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів), 2)
 4. Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Ведення Державної боргової книги Російської Федерації здійснює Міністерство фінансів Російської Федеративної-ції. У Державну боргову книгу Російської Федерації вносяться відомості про обсяг боргових зобов'язань (у тому числі га гарантій) Російської Федерації, про дату виникнення зобов'язань, про виконання зазначених зобов'язань
 5. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 - ФЗ) Якщо при виконанні бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету порушуються граничні значення, зазначені у статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого само-управління не має права приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних
 6. Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під обслуговуванням державного (муніципального) боргу розуміються операції з виплати доходів по державних і муніципальних боргових зобов'язаннях у вигляді відсотків за ним і (або) дисконту, які здійснюються за рахунок коштів відповідного бюджету. 2. Виконання Центральним банком Російської Федерації, кредитної організацією або іншою
 7. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в
 8. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-лені умовами зобов'язання і (або) нормативними правовими актами дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою по-гасіння, передбаченої умовами боргового зобов'язання або
 9. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражене у валюті Російської Федерації, які не пред-явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою
 10. Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 117 слова "черговий фі-нансових рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий пери-од". 1. Від імені суб'єкта Російської Федерації державні гарантії суб'єкта Російської
 11. Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Під державними запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, здійснювані шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від інших бюджетів бюджетної сис-теми Російської Федерації, кредитних організацій, іноземних держав, включаючи
 12. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 13. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2.
 14. Стаття 174. Середньостроковий фінансовий план суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення)
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під середньостроковим фінансовим планом суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) розуміється документ, який містить основні параметри бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету). 2. Середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) щорічно розробляється за формою і в порядку,
 15. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними
 16. Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, і їх списання з муніципального боргу
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. У разі, якщо муніципальне боргове зобов'язання, виражене у валюті Російської Федерації, не пред'явлено до погашення-нию (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і муніципальними правовими актами муніципального освітньої-ня дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою погашення,
 17. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Державний і муніципальний борг, управління держ. (Муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина друга. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на
© 2014-2022  yport.inf.ua