Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 105. Реструктуризація боргу

1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ)
2. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного боргу.
3. Сума витрат на обслуговування реструктуріруемий боргу не включається в обсяг витрат на обслуговування боргового зобов'язання в поточному фінансовому році, якщо зазначена сума включається до загальний обсяг реструктуріруемих зобов'язань.
(В ред. Федеральних законів від 05.08.2000 N 116-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 105. Реструктуризація боргу "
 1. Стаття 191 . Заходи щодо попередження банкрутства стратегічних підприємств і організацій
  З метою попередження банкрутства стратегічних підприємств і організацій Уряд Російської Федерації у порядку, встановленому федеральним законом і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації: організовує проведення обліку та аналізу фінансового стану стратегічних підприємств і організацій та їх платоспроможності; проводить реорганізацію стратегічних підприємств і
 2. 7.3. Підстави припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, її суб'єкта і муніципального освіти, їх списання з державного боргу Російської Федерації та її суб'єкта, муніципального боргу
  Правовим нормам, присвяченим припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Федерації , а також їх списанню з державного боргу присвячена гл. 14 БК РФ. Відповідно до ст. 98.1 БК РФ, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (або кредитор не вчинив дій, визначених умовами зобов'язання та / або нормативними
 3. Стаття 225. Примирення у справах про неспроможність (банкрутство)
  Коментар до статті 1. Про світових угодах у справах про банкрутство див.: інформаційний лист Президії ВАС РФ від 20.12.2005 N 97 "Огляд практики розгляду арбітражними судами спорів, пов'язаних з укладенням, затвердженням і розірванням мирових угод в справах про неспроможність (банкрутство) ". 2. Мирова угода в процесі реструктуризації укладається за правилами, встановленими для
 4. Стаття 391. Умова та форма переведення боргу
  1. Переклад боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора. 2. До форми переведення боргу відповідно застосовуються правила, що містяться в пунктах 1 і 2 статті 389 справжнього
 5. 57. Управління державним (муніципальним) боргом. Реструктуризація боргу. Обслуговування боргу.
  Під управлінням державним внутрішнім боргом розуміється сукупність заходів держави з виплати доходів кредиторам і погашення позик, а також порядок, умови випуску (видачі) та розміщення боргових зобов'язань РФ. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Центральним банком РФ і його установами, якщо інше не встановлено Урядом РФ, і
 6. 17. Державний борг суб'єкта Російської Федерації
  Згідно з положеннями, закріпленим у ст. 99 БК РФ, державний борг суб'єкта РФ - це сукупність боргових зобов'язань суб'єкта РФ. Державний борг суб'єкта РФ повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у власності суб'єкта РФ майном, що є скарбницю суб'єкта РФ (п. 2 ст. 99 БК РФ). Форми державного боргу суб'єкта РФ в цілому аналогічні формам
 7. § 50. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації
  Держава може виступати на світовому фінансовому ринку не тільки в ролі позичальника, але і в ролі кредитора. Дер жавні кредити надаються Російською Федерацією іно дивним державам, їх юридичним особам і международ вим організаціям і оформляються міжнародними договору ми. Зазначені кредити формують державні зовнішні ак тиви і зовнішні боргові вимоги.
 8. 16. Державний борг Російської Федерації
  Державним боргом РФ визнаються її зобов'язання перед фізичними та юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права, у тому числі зобов'язання за державними гарантіями, наданими РФ. Російська Федерація виступає як позичальник грошових коштів на умовах повернення та цінну. Узяті в борг
 9. Стаття 356. Переклад боргу за зобов'язанням, забезпеченим заставою
  З перекладом на іншу особу боргу за зобов'язанням, забезпеченим заставою , застава припиняється, якщо заставодавець не дав кредитору згоди відповідати за нового
 10. 18. Муніципальний борг
  Муніципальний борг - сукупність боргових зобов'язань відповідного муніципального освіти. Муніципальний борг забезпечується повністю і без умов всім муніципальним майном, що є муніципальної казни (ст. 100 БК РФ). Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати в таких формах: 1) кредитні угоди і договори; 2) позики, здійснювані
 11. Тема 7 . Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
 12. Стаття 818. Новація боргу у позикове зобов'язання
  1. За угодою сторін борг, що виник з купівлі-продажу, оренди майна чи іншого підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням. 2. Заміна боргу позиковим зобов'язанням провадиться з додержанням вимог про новацію (стаття 414) і вчиняється у формі, передбаченої для укладення договору позики (стаття 808). КонсультантПлюс: примітка. Про застосування до банків адміністративної
 13. 3. Державна корпорація
  Особливою формою некомерційної організації названа державна корпорація, яка, по суті, являє собою різновид державної установи. Державною корпорацією визнається не має членства некомерційна організація, заснована Російською Федерацією на основі майнового внеску і створена для здійснення соціальних, управлінських або інших суспільно
 14. § 289. Pactum de non petendo
  Pactum de non petendo був неформальним угодою, при якому кредитор прощав боржникові борг або цілком, або частково, або тимчасово. Або назавжди. Прощення боргу повністю називалося pactum de non petendo in rem, а часткове прощення transactio. Тимчасове прощення боргу називалося pactum de non petendo ad tempus, а прощення назавжди - pactum de non petendo in perpetuum. У зв'язку з фактом,
 15. § 51. Управління та обслуговування державного і муніципального боргу
  Управління державним і муніципальним боргом представ ляє собою систему заходів держави та муніципального про разования щодо встановлення порядку, умов випуску та розміщення боргових зобов'язань, а також по виплаті доходів і погашенню позик . Управління державним боргом Російської Федера ції здійснює Уряд Російської Федерації або уповноважена
 16. Стаття 916. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
  1. Товарний склад видає товар власникові складського та заставного свідоцтв (подвійного складського свідоцтва) не інакше як в обмін на обидва ці свідоцтва разом. 2. Власникові складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але вніс суму боргу за ним, товар видається складом не інакше як в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом з ним
 17. Стаття 831. Права фінансового агента на суми, отримані від боржника
  1. Якщо за умовами договору фінансування під відступлення грошової вимоги фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього цієї вимоги фінансовим агентом, останній набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не несе відповідальності перед фінансовим агентом за те, що отримані ним суми виявилися менше ціни, за яку
 18. Стаття 415. Прощення боргу
  Зобов'язання припиняється звільненням кредитором боржника від лежачих на ньому обов'язків, якщо це не порушує прав інших осіб щодо майна
 19. § 2. Переклад боргу
  § 2. Переклад
 20. Вопрос_40. Правовий статус сторін у зобов'язанні. Уступка вимоги і переведення боргу
  Вопрос_40. Правовий статус сторін у зобов'язанні. Уступка вимоги і переведення
© 2014-2022  yport.inf.ua