Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації

(введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому числі Федерального зако-на від 29 липня 1998 року N 136-ФЗ "Про особливості емісії та обігу державних і муніципальних цінних паперів".
Розміщення державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації, на міжнародних ринках капіталу здійснюється з урахуванням пріоритету розміщення державних цінних паперів Російської Федерації на міжнародних ринках капіталу.
Терміни проведення операцій з розміщення державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації, номінальна вар-тість яких зазначена у валюті Російської Федерації, на міжнародних ринках капіталу підлягають узгодженню з Міністерством фінансів Російської Федерації.
Суб'єкти Російської Федерації, для яких розрахункова частка міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету (за винятком-ням субвенцій, а також надаються суб'єктам Російської Федерації з Інвестиційного фонду Російської Федерації субси-дій) протягом двох з трьох останніх звітних років не перевищувала 5 відсотків обсягу власних доходів консолідованого бюдже-та суб'єкта Російської Федерації, має право здійснювати починаючи з чергового фінансового року запозичення шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації в слу-чаї дотримання ними таких умов:
в структурі державного боргу суб'єкта Російської Федерації відсутня прострочена заборгованість за борговими зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації;
суб'єктом Російської Федерації отриманий кредитний рейтинг від не менш ніж двох міжнародних рейтингових агентств, акредитації й дітованних в порядку, встановленому уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, не нижче рівня, встановленого Урядом Російської Федерації.
2. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації, за винятком випадку, встановленого пунктом 1 цієї статті, не допускаються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації "
 1. Стаття 140. Гроші (валюта)
  валюти на території Російської Федерації визначаються законом або у встановленому ним
 2. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  суб'єкта Російської Федерації, виражене у валюті Російської Федерації, які не пред-явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою погашення, передбаченої умовами боргового зо-зательства суб'єкта Російської Федерації, або закінчився термін
 3. Стаття 317. Валюта грошових зобов'язань
  стаття 140). 2. У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (екю, "спеціальних правах запозичення" та ін.) У цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу,
 4. Стаття 16.4. Недекларування або недостовірне декларування фізичними особами іноземної валюти або валюти Російської Федерації
  валюти, валюти Російської Федерації, дорожніх чеків або зовнішніх або внутрішніх цінних паперів в документарній формі, що переміщуються через митний кордон Митного союзу і підлягають письмовому декларуванню, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот
 5. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого самоврядування. (В ред.
 6. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  запозичення), міжнародних фінансових організа-цій, інших суб'єктів міжнародного права, іноземних юридичних осіб в іноземній валюті ; кредити кредитних організацій в іноземній валюті; інші джерела зовнішнього фінансування дефіцитів бюджетів. 4. Перелік статей та видів джерел фінансування дефіцитів бюджетів затверджується законом (рішенням) про відповідаю-щем бюджеті при
 7. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних утворень, виражених у валюті РФ. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської
 8. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Запозичень, гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання відповідно до видів боргових зобов'язань, встановленими БК РФ, прийняті на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою. Виділяють зовнішній і внутрішній держ. (Муніц.) борг. Зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в іноземній валюті, за винятком зобов'язань
 9. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  суб'єктами Російської Федерації і муніципальними утвореннями. 5. Списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації реструктурованих, а також погашених (викуплено-них) боргових зобов'язань здійснюється з урахуванням положень статей 105 і 113 цього Кодексу. 6. Випуски державних цінних паперів Російської Федерації, викуплені (переоформлені) у повному обсязі
 10. 58. Державні і муніципальні запозичення.
  Запозичення, що є головним способом покриття бюджетного дефіциту, являють собою передачу в розпорядження органів державної влади та органів місцевого самоврядування коштів, які позичальники зобов'язуються повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка (доходу в іншій формі) на суму запозичення. Метою проведення запозичень є отримання органами влади і органами місцевого
 11. Стаття 2. Земельне законодавство
  суб'єктів Російської Федерації. Земельне законодавство складається з цього Кодексу, федеральних законів і прийнятих відповідно до них законів суб'єктів Російської Федерації. Норми земельного права, містяться в інших федеральних законах, законах суб'єктів Російської Федерації, повинні відповідати цьому Кодексу. Земельні відносини можуть регулюватися також указами
 12. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна, що може перебувати лише у державній або муніципальній власності. Звернення стягнення
© 2014-2022  yport.inf.ua