Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації

(введена Федеральним законом від 26.04. 2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. У разі, якщо боргове зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражене у валюті Російської Федерації, які не пред-явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою погашення, передбаченої умовами боргового зо-зательства суб'єкта Російської Федерації, або закінчився термін державної гарантії суб'єкта Російської Федерації та в інших випадках, передбачених статтею 115 цього Кодексу, зазначене зобов'язання вважається повністю припиненим і списується з дер-жавного боргу суб'єкта Російської Федерації, якщо інше не передбачено законами суб'єкта Російської Федерації.
2. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації після закінчення строків та в інших випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті, видає нормативний правовий акт про списання з державного боргу суб'єкта Російської Фе-ської Федерації боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації.
3. Списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації здійснюється за допомогою зменшення обсягу державно-го боргу суб'єкта Російської Федерації за видами списуються державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Російської Федерації, на суму їх списання без відображення сум списання в джерелах фінан-сування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації.
4. Дія пунктів 1 - 3 цієї статті не поширюється на зобов'язання за кредитними угодами, на боргові зобов'язання перед Російською Федерацією, іншими суб'єктами Російської Федерації і муніципальними утвореннями.
5. Списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації реструктурованих, а також погашених (викуплених) боргових зобов'язань здійснюється з урахуванням положень статей 105 і 113 цього Кодексу.
6. Випуски державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації, викуплені в повному обсязі емітували їх ор-ганом відповідно до умов випуску цінних паперів суб'єкта Російської Федерації до настання дати погашення, можуть бути визнані за рішенням зазначеного органу достроково погашеними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації "
 1. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  припиненим і списується з державного внутрішнього боргу Російської Федерації, якщо інше не передбачено федеральними законами. 2. Міністерство фінансів Російської Федерації після закінчення строків та в інших випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті, видає акт про списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації боргових зобов'язань, виражених у валюті Рос-сийской
 2. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних утворень , виражених у валюті РФ. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень. Режим роздільної
 3. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації. Облік і реєстрація
 4. 7.3. Підстави припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, її суб'єкта і муніципального освіти, їх списання з державного боргу Російської Федерації та її суб'єкта, муніципального боргу
  припиненню боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Федерації, а також їх списанню з державного боргу присвячена гл. 14 БК РФ. Відповідно до ст. 98.1 БК РФ, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (або кредитор не вчинив дій, визначених умовами зобов'язання та / або нормативними правовими актами) протягом
 5. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  борговими зобов'язаннями і не виплачених відсотків по ним. Такий борг називають капітальним держборгом. Аналогічно дається визначення муніципальному боргу. Відносини у сфері держ. та муниц. боргу регулюються гл. 14 БК РФ. Відповідно до неї: Державний або муніципальний борг - зобов'язання, що виникають з державних або муніципальних запозичень, гарантій за зобов'язаннями третіх
 6. Стаття 408. Припинення зобов'язання виконанням
  припинення зобов'язання. При відмові кредитора видати розписку, повернути борговий документ або відмітити в розписці неможливість його повернення боржник вправі затримати виконання. У цих випадках кредитор вважається
 7. 57. Управління державним (муніципальним) боргом. Реструктуризація боргу. Обслуговування боргу.
  припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобов'язаннями, передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного боргу. Сума витрат на обслуговування реструктуріруемий боргу
 8. Стаття 317. Валюта грошових зобов'язань
  стаття 140). 2. У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (екю, "спеціальних правах запозичення" та ін.) У цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу,
 9. 7.4. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  припинення державного боргу. Чи відмінність в підставах припинення боргу залежно від того, чи є борг державним чи муніципальним? 5. Які правовідносини у сфері державного кредиту належать до фінансово-правовим, а які - до цивільно-правових? 6. Який порядок оформлення боргових
 10. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Боргового зобов'язання. Федеральним законом про федеральний бюджет затверджуються державні гарантії РФ, що видаються окремому суб'єкту РФ, муніципального утворення або юридичній особі на суму, що перевищує 1000000 мінімальних розмірів оплати праці. Окремо затверджуються державні гарантії РФ на суму, що перевищує суму, еквівалентну 10 млн. дол США. Надання
 11. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного
 12. Стаття 140. Гроші (валюта)
  валюти на території Російської Федерації визначаються законом або у встановленому ним
 13. Стаття 16.4. Недекларування або недостовірне декларування фізичними особами іноземної валюти або валюти Російської Федерації
  валюти, валюти Російської Федерації, дорожніх чеків або зовнішніх або внутрішніх цінних паперів в документарній формі, що переміщуються через митний кордон Митного союзу і підлягають письмовому декларуванню, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот
 14. муніципальних запозичень
  боргові зобов'язання органу місцевого самоврядування як позичальника або гаранта по-гасіння позик іншими позичальниками, виражені у валюті Російської Федерації. Органи місцевого самоврядування від імені місцевої громади мають право вдаватися до запозичень тільки тоді, коли інше фінансування витрат недоступно або економічно не доцільно. Фінансові ресурси можуть залучатися шляхом
 15. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна , що може перебувати лише у державній або муніципальній власності. Звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які знаходяться в державній або
© 2014-2022  yport.inf.ua