Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації) .
Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації.
Облік і реєстрація муніципальних боргових зобов'язань муніципального освіти здійснюються в муніципальній довго- вої книзі муніципального освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань"
 1. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
 2. 18. Муніципальний борг
  Муніципальний борг - сукупність боргових зобов'язань відповідного муніципального освіти. Муніципальний борг забезпечується повністю і без умов всім муніципальним майном, що є муніципальної казни (ст. 100 БК РФ). Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати в таких формах: 1) кредитні угоди і договори; 2) позики, здійснювані
 3. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2.
 4. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Державний і муніципальний борг, управління держ. (Муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина друга. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на
 5. 7.4. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  Боргові зобов'язання Російської Федерації, її суб'єкта, муніципального освіти повністю і без умов забезпечуються усім, хто знаходиться у власності Російської Федерації, її суб'єкта, муніципального освіти майном , що становить відповідну скарбницю, і виконуються за рахунок коштів відповідного бюджету. Російська Федерація не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями
 6. муніципальних запозичень
  В даний час в Росії найбільш поширеним джерелом покриття інвестиційних витрат залишається муніципальне запозичення. Муніципальні запозичення - позики, залучені від фізичних та юридичних осіб у валюті Російської Федерації, за якими виникають боргові зобов'язання органу місцевого самоврядування як позичальника або гаранта по-гасіння позик іншими позичальниками, виражені в
 7. Стаття 408. Припинення зобов'язання виконанням
  1. Належне виконання припиняє зобов'язання. 2. Кредитор, приймаючи виконання, зобов'язаний на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання повністю або у відповідній частині. Якщо боржник видав кредиторові в посвідчення зобов'язання борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості повернення вказати на це в
 8. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Державна або муніципальна гарантія - це спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу якого відповідно Російська Федерація, суб'єкт РФ або муніципальне утворення - гарант - дає письмове зобов'язання відповідати повністю або частково за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами. Термін
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення державного та муніципального кредиту. 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається у
 10. 55. Державний кредит: поняття, принципи і види.
  Державний кредит розглядається в 2 аспектах: як економічний: система відносин, що виникають у зв'язку в залученням державою і муніципальних утворень на добровільних засадах для тимчасового використання вільних грошових коштів ЮЛ і ФО, іноземних держав, міжнародних організацій та інших суб'єктів міжнародного права. як правова категорія - врегульовані правовими
 11. 7.3. Підстави припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, її суб'єкта і муніципального освіти, їх списання з державного боргу Російської Федерації та її суб'єкта, муніципального боргу
  Правовим нормам, присвяченим припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Федерації , а також їх списанню з державного боргу присвячена гл. 14 БК РФ. Відповідно до ст. 98.1 БК РФ, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (або кредитор не вчинив дій, визначених умовами зобов'язання та / або нормативними
 12. 17. Державний борг суб'єкта Російської Федерації
  Згідно з положеннями, закріпленим у ст. 99 БК РФ, державний борг суб'єкта РФ - це сукупність боргових зобов'язань суб'єкта РФ. Державний борг суб'єкта РФ повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у власності суб'єкта РФ майном, що є скарбницю суб'єкта РФ (п. 2 ст. 99 БК РФ). Форми державного боргу суб'єкта РФ в цілому аналогічні формам
 13. Стаття 225. Безхазяйні речі
  1. безхазяйного є річ, яка не має власника або власник якої невідомий або, якщо інше не передбачено законами, від права власності на яку власник відмовився. (п. 1 в ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 2. Якщо це не виключається правилами цього Кодексу про придбання права власності на речі, від яких власник відмовився (стаття
 14. Стаття 290. Подача заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ
  Коментар до статті нерухомі та рухомі речі. § 1. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, ділянки надр і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва. До нерухомих речей
 15. 57. Управління державним (муніципальним) боргом. Реструктуризація боргу. Обслуговування боргу.
  Під управлінням державним внутрішнім боргом розуміється сукупність заходів держави з виплати доходів кредиторам і погашення позик, а також порядок, умови випуску (видачі) та розміщення боргових зобов'язань РФ. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Центральним банком РФ і його установами, якщо інше не встановлено Урядом РФ, і
 16. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  1. Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна, що може перебувати лише у державній або муніципальній
 17. 2.3. Постановка на облік в податкових органах
  Цивільне законодавство відносить земельну ділянку до нерухомого майна (п. 1 ст. 130 ГК РФ). У пункті 1 ст. 83 НК РФ сказано, що організації та фізичні особи підлягають постановці на податковий облік у податкових органах у тому числі за місцем знаходження належить їм нерухомого майна. У пункті 5 ст. 83 НК РФ уточнено, що організація підлягає постановці на облік у податкових органах
 18. 46.Расходние зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Реєстр видаткових зобов'язань.
  При формуванні витрат бюджетів всіх рівнів враховуються витратні зобов'язання РФ, суб'єктів Федерації і МО. Витратні зобов'язання - це обумовлені законом, іншим НПА, договором або угодою обов'язки публічно -правової освіти (РФ, суб'єкта РФ, МО) або діє від його імені бюджетної установи надати фізичній або юридичній особі, іншому публічно-правовим
 19. Виконання зобов'язання належному особі
  Боржник зобов'язаний вчинити передбачені договором дії (утриматися від дій) належному особі, тобто кредитору чи третій особі, якій відповідно до умов зобов'язання має бути здійснене виконання. Сенс цієї вимоги полягає в тому, що в разі, коли інше не передбачено угодою сторін або не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання, на
 20. Стаття 51. Державна реєстрація юридичних осіб
  (в ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31 -ФЗ) 1. Юридична особа підлягає державній реєстрації в уповноваженому державному органі в порядку, встановленому законом про державну реєстрацію юридичних осіб. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб, відкритий для загального ознайомлення. Відмова у державній реєстрації
© 2014-2022  yport.inf.ua