Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Під обслуговуванням державного (муніципального) боргу розуміються операції з виплати доходів по державних і муніципальних боргових зобов'язаннях у вигляді відсотків за ним і (або) дисконту, які здійснюються за рахунок коштів відповідного бюджету.
2. Виконання Центральним банком Російської Федерації, кредитною організацією або іншою спеціалізованою фінансовою організацією функцій генерального агента (агента) Уряду Російської Федерації з обслуговування боргових зобов'язань Рос-сийской Федерації, а також їх розміщенню, викупу, обміну та погашення здійснюється на основі агентських угод, укладений-них з Міністерством фінансів Російської Федерації.
3. Центральний банк Російської Федерації здійснює функції генерального агента, зазначені в пункті 2 цієї статті, безоплатно.
4. Оплата послуг агентів щодо здійснення ними функцій, передбачених агентськими угодами, укладеними з Міні-ством фінансів Російської Федерації, проводиться за рахунок коштів федерального бюджету.
5. Виконання кредитної організацією або іншою спеціалізованою фінансовою організацією функцій генерального агента (агента) виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації з обслуговування боргових зобов'язань суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, а також їх розміщенню, викупу, обміну та погашення здійснюється на основі агентських угод, за-ключення з виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, що здійснює державні за-імствованія від імені суб'єкта Російської Федерації.
6. Оплата послуг агентів щодо здійснення ними функцій, передбачених агентськими угодами, укладеними з виконай-них органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, що здійснює державні запозичення від імені суб'єкта Російської Федерації, проводиться за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації.
7. Виконання кредитної організацією або іншою спеціалізованою фінансовою організацією функцій генерального агента (агента) місцевої адміністрації з обслуговування муніципальних боргових зобов'язань, а також їх розміщенню, викупу, обміну та погашення здійснюється на основі агентських угод, укладених з місцевою адміністрацією.
8. Оплата послуг агентів щодо здійснення ними функцій, передбачених агентськими угодами, укладеними з місцевою адміністрацією, проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу "
 1. Стаття 73. Реєстри закупівель
  1. Одержувачі бюджетних коштів зобов'язані вести реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів. (П. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 2. Реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів, повинні містити сле-дмуть відомості: (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) короткий
 2. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2.
 3. ГЛАВА IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ СЛУЖБИ В комерційних та інших організаціях
  В якості видового об'єкта злочинів, передбачених гл. 23 КК, виступають інтереси служби в комерційних та інших організаціях, які не є державними органами, орга-нами місцевого самоврядування, державними або муніципальних установами, а також нормальна діяльність част-них нотаріусів, аудиторів, приватних охоронних і детективних служб. Виходячи з безпосереднього
 4. 18. Муніципальний борг
  Муніципальний борг - сукупність боргових зобов'язань відповідного муніципального освіти. Муніципальний борг забезпечується повністю і без умов всім муніципальним майном, що є муніципальної казни (ст. 100 БК РФ). Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати в таких формах: 1) кредитні угоди і договори; 2) позики, здійснювані
 5. 57. Управління державним (муніципальним) боргом. Реструктуризація боргу. Обслуговування боргу.
  Під управлінням державним внутрішнім боргом розуміється сукупність заходів держави з виплати доходів кредиторам і погашення позик, а також порядок, умови випуску (видачі) та розміщення боргових зобов'язань РФ. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Центральним банком РФ і його установами, якщо інше не встановлено Урядом РФ, і
 6. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Державний і муніципальний борг, управління держ. (Муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина друга. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на
 7. 7. Обслуговування державного (муніципального) боргу.
  Структура та управління державним і муніципальним боргом визначені у гл. 14 ("Державний і муніципальний борг") БК
 8. Стаття 391. Умова і форма переведення боргу
  1. Переклад боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора. 2. До форми переведення боргу відповідно застосовуються правила, що містяться в пунктах 1 і 2 статті 389 справжнього
 9. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення державного та муніципального кредиту. 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається у
 11. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  1. Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету,
 12. 17. Державний борг суб'єкта Російської Федерації
  Згідно з положеннями, закріпленим у ст. 99 БК РФ, державний борг суб'єкта РФ - це сукупність боргових зобов'язань суб'єкта РФ. Державний борг суб'єкта РФ повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у власності суб'єкта РФ майном, що є скарбницю суб'єкта РФ (п. 2 ст. 99 БК РФ). Форми державного боргу суб'єкта РФ в цілому аналогічні формам
 13. 7.3. Підстави припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, її суб'єкта і муніципального освіти, їх списання з державного боргу Російської Федерації та її суб'єкта, муніципального боргу
  Правовим нормам, присвяченим припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Федерації , а також їх списанню з державного боргу присвячена гл. 14 БК РФ. Відповідно до ст. 98.1 БК РФ, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (або кредитор не вчинив дій, визначених умовами зобов'язання та / або нормативними
 14. Стаття 356. Переклад боргу за зобов'язанням, забезпеченим заставою
  З перекладом на іншу особу боргу за зобов'язанням, забезпеченим заставою, застава припиняється, якщо заставодавець не дав кредитору згоди відповідати за нового
© 2014-2022  yport.inf.ua