Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Ведення Державної боргової книги Російської Федерації здійснює Міністерство фінансів Російської Федеративної-ції.
У Державну боргову книгу Російської Федерації вносяться відомості про обсяг боргових зобов'язань (у тому числі га гарантій) Російської Федерації, про дату виникнення зобов'язань, про виконання зазначених зобов'язань повністю або частково, а також інша інформація.
Інформація про державні внутрішніх боргових зобов'язаннях Російської Федерації вноситься до Державної довго-ву книги Російської Федерації в строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту виникнення відповідного обязательст-ва.
Інформація про державних зовнішніх боргових зобов'язаннях Російської Федерації вноситься до Державної боргову книгу Російської Федерації протягом п'яти робочих днів з моменту надходження до Міністерства фінансів Російської Федерації відповідних документів, що підтверджують виникнення зазначених зобов'язань.
Обсяг інформації і порядок її внесення до Державної боргову книгу Російської Федерації визначаються Міністерст-вом фінансів Російської Федерації.
2. Ведення державної боргової книги суб'єкта Російської Федерації, муніципальної боргової книги здійснюється з-відповідально фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації, фінансовим органом муніципального освіти.
Інформація про боргові зобов'язання вноситься зазначеними органами у державну боргову книгу суб'єкта Російської Федерації або муніципальну боргову книгу в термін, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту виникнення відповідного зобов'язання.
3. У державну боргову книгу суб'єкта Російської Федерації вносяться відомості про обсяг боргових зобов'язань суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації за видами цих зобов'язань, про дату їх виникнення і виконання повністю або частково, формах забезпе-чення зобов'язань, а також інша інформація, склад якої, порядок і термін її внесення в державну боргову книгу суб'єкта Російської Федерації встановлюються фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації.
Віднесення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації до зовнішнього або внутрішнього боргу при їх обліку в державних валют-кої боргової книзі суб'єкта Російської Федерації здійснюється у валюті боргу, в якій визначено грошове зобов'язання при його виникненні, виходячи з встановлених цим Кодексом визначень зовнішнього і внутрішнього боргу.
В державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації в тому числі враховується інформація про прострочену заборгова-ності по виконанню боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації.
4. У муніципальну боргову книгу вносяться відомості про обсяг боргових зобов'язань муніципального освіти за видами цих зобов'язань, про дату їх виникнення і виконання повністю або частково, формах забезпечення зобов'язань, а також інша ін-формація, склад якої, порядок і термін її внесення в муніципальну боргову книгу встановлюються місцевою адміністрацією.
Облік боргових зобов'язань муніципального освіти в муніципальній боргової книзі здійснюється у валюті боргу, в ко-торою визначено грошове зобов'язання при його виникненні, виходячи з встановлених цим Кодексом визначень зовнішнього і внутрішнього боргу.
У муніципальній боргової книзі муніципального освіти в тому числі враховується інформація про прострочену заборгованість-сти по виконанню муніципальних боргових зобов'язань.
5. Інформація про боргові зобов'язання муніципального освіти, відображених у муніципальної боргової книзі, підлягає передачі у фінансовий орган відповідного суб'єкта Російської Федерації. Обсяг інформації, порядок і строки її передачі уста-встановлюються фінансовим органом відповідного суб'єкта Російської Федерації.
Відповідальність за достовірність даних про боргові зобов'язання муніципального освіти, переданих у фінансовий ор-ган відповідного суб'єкта Російської Федерації, несе фінансовий орган муніципального освіти.
6. Інформація про боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, відображена в державної боргової книзі суб'єктів-та Російської Федерації, а також інформація про боргові зобов'язання муніципальних утворень в даному суб'єкті Російської Федерації підлягає передачі Міністерству фінансів Російської Федерації фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації. Обсяг переданої інформації, порядок і строки її передачі встановлюються Міністерством фінансів Російської Федерації.
Відповідальність за достовірність переданих Міністерству фінансів Російської Федерації даних про боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації та його муніципальних утворень несе фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга "
 1. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації. Облік і
 2. Стаття 102. Відповідальність за борговими зобов'язанням Російської Федерації, суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних утворень
  борговими зобов'язаннями суб'єктів Російської Федерації і муниципаль-них утворень, якщо зазначені зобов'язання не були гарантовані Російською Федерацією. 3. Суб'єкт Російської Федерації не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, інших суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, якщо зазначені зобов'язання не були гарантовані цим суб'єктом
 3. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права , іноземними фізичними та юридичними особами, що виникли в
 4. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень. Державні внутрішні запозичення Російської Федерації,
 5. Контрольні питання і завдання
  державний позабюджетний фонд? 2. Які фонди належать до державних позабюджетних фондів? 3. Назвіть основні джерела фінансування Пенсійного фонду Російської Федерації. 4. На які цілі витрачаються кошти Пенсійного фонду Росій ської Федерації? 5. Яке призначення Федерального фонду обов'язкового міді цинського страхування? 6. Що становить
 6. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  державного внутрішнього боргу Російської Федерації, якщо інше не передбачено федеральними законами. 2. Міністерство фінансів Російської Федерації після закінчення строків та в інших випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті, видає акт про списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації боргових зобов'язань, виражених у валюті Рос-сийской Федерації. 3. Списання з
 7. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  державної гарантії суб'єкта Російської Федерації та в інших випадках, передбачених статтею 115 цього Кодексу, вказане зобов'язання вважається повністю припиненим і списується з дер-жавного боргу суб'єкта Російської Федерації, якщо інше не передбачено законами суб'єкта Російської Федерації. 2. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської
 8. Стаття 168.2. Підстави і порядок введення часів-ної фінансової адміністрації
  державної влади суб'єкта Російської Федерації) і (або) представницьким органом муніципального освіти, головою муніципального освіти. 3. Рішення Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації про введення в суб'єкт Російської Федерації тимчасової фінан-совою адміністрації приймається у разі, якщо на момент прийняття даного рішення виникла в результаті рішень, дій чи
 9. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних
 10. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного боргу. 3. Сума витрат на обслуговування
 11. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  боргових зобов'язань за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів), 2) бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; 3) кредитами, отриманими
 12. Глава 8. ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ СУБ'ЄКТІВ Росій-ської ФЕДЕРАЦІЇ
  Глава 8. ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ СУБ'ЄКТІВ Росій-ської
 13. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
  статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації , орган місцевого само-управління не має права приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних боргових зобов'язань з метою реструктуризації боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального
 14. Стаття 408. Припинення зобов'язання виконанням
  борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості повернення вказати на це в видається їм розписці. Розписка може бути замінена написом на борговому документі. Знаходження боргового документа у боржника посвідчує, поки не доведено інше, припинення зобов'язання. При відмові кредитора видати розписку, повернути борговий
 15. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник., 2013

© 2014-2022  yport.inf.ua