Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних кредитів іноземним позичальникам або їх банкам-кредиторам, а також боргові вимоги юридичних осіб - експортерів колишнього СРСР до іноземних юридичних осіб, що виникли до 1 січня 1991 року в зв'язку з експортом з колишнього СРСР товарів і послуг, що здійснюються за рахунок коштів бюд-жету колишнього СРСР.
2. Державний фінансовий кредит являє собою форму бюджетного кредиту, при якій Російська Федерація пре-доставляє грошові кошти іноземному позичальникові в обсязі та на умовах, передбачених відповідною угодою між Урядом Російської Федерації і урядом іноземної держави.
3. Державний експортний кредит являє собою форму бюджетного кредиту, при якій за рахунок бюджетних коштів здійснюється оплата товарів і послуг, що експортуються на користь іноземної позичальника - імпортера товарів і послуг, в обсязі та на умо-вах, передбачених відповідною угодою між Урядом Російської Федерації і урядом іноземної держави або відповідним договором між банком - агентом Уряду Російської Федерації та іноземним позичальником-імпортером товарів і послуг або його банком-кредитором, за наявності державної гарантії іноземної держави з повернення цього кредиту, платежі в погашення і обслуговування якого здійснюються на користь Російської Федерації.
4. У державній гарантії іноземної держави з повернення державного експортного кредиту, наданого банком - агентом Уряду Російської Федерації іноземному позичальникові - імпортеру товарів і послуг або його банку-кредитору, передбачається зобов'язання про безумовну поступку російським юридичною особою - експортером або банком - агентом Правитель-ства Російської Федерації своїх прав по гарантії (повністю або частково) Уряду Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації "
 1. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації. Облік і реєстрація муніципальних боргових зобов'язань муніципального освіти здійснюються в муніципальній довго-вої книзі
 2. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними фізичними та юридичними особами, що виникли в результаті державних запозичень Російської
 3. 60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації.
  122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних
 4. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-лені умовами зобов'язання і (або) нормативними правовими актами дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою по-гасіння, передбаченої умовами боргового зобов'язання або відповідними федеральними законами, або закінчився термін дер-жавної гарантії Російської Федерації та
 5. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  боргове зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражене у валюті Російської Федерації, які не пред-явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою погашення, передбаченої умовами боргового зо-зательства суб'єкта Російської Федерації,
 6. Контрольні питання і завдання
  зовнішніх запозичень? 7. Що включається в зовнішні боргові вимоги Російської Фе дерации? 8. У чому полягає управління державним боргом Російської. Федерації? 9. Назвіть основні методи управління державним боргом, 10. Який порядок обслуговування державного внутрішнього
 7. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені: 1) перелік та обсяги залучення державних зовнішніх запозичень суб'єкта
 8. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних утворень, виражених у валюті РФ. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень. Режим роздільної
 9. Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, і їх списання з муніципального боргу
  боргове зобов'язання, виражене у валюті Російської Федерації, не пред'явлено до погашення-нию (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і муніципальними правовими актами муніципального освітньої-ня дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою погашення, передбаченої умовами муніципального боргового зобов'язання, або закінчився термін муніципальної гарантії і в інших
 10. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  боргових зобов'язань за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів), 2) бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; 3) кредитами, отриманими
 11. Стаття 204. План погашення боргів
  боргів, копії якого направляються кредиторам та іншим особам, бере участі у справі про банкрутство. 2. За відсутності заперечень кредиторів арбітражний суд може затвердити план погашення боргів, що є підставою для зупинення провадження у справі про банкрутство на строк не більше ніж три місяці. 3. План погашення боргів повинен включати в себе: строк його здійснення; розміри сум,
 12. Стаття 220. Зовнішній керуючий
  зовнішнього управління селянським (фермерським) господарством арбітражним судом затверджується зовнішній керуючий. 2. Зовнішнім керуючим може бути затверджене особа, що не відповідає вимогам, що пред'являються цим Законом до арбітражних керівників. 3. Повноваження розпорядника майна можуть здійснюватися головою селянського (фермерського) господарства за згодою зовнішнього
 13. Стаття 408. Припинення зобов'язання виконанням
  борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості повернення вказати на це в видається їм розписці. Розписка може бути замінена написом на борговому документі. Знаходження боргового документа у боржника посвідчує, поки не доведено інше, припинення зобов'язання. При відмові кредитора видати розписку, повернути борговий
 14. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Зовнішній і внутрішній держ. (Муніц.) борг. Зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в іноземній валюті, за винятком зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень перед РФ, що виникають в іноземній валюті в рамках використання цільових іноземних кредитів (запозичень). Внутрішній борг - зобов'язання, що виникають у валюті РФ, а також зобов'язання суб'єктів РФ і
 15. Стаття 171. Введення зовнішнього управління градообразующей організацією під поручительство
  зовнішнього управління градообразующей організацією, арбітражний суд має право ввести зовнішнє управління з підстав, передбачених цим Законом, а також за клопотанням органу місцевого самоврядування, або залученого до участі у справі про банкрутство відповідного федерального органу виконавчої влади, або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації за умови
 16. Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу
  борговими зобов'язаннями у вигляді відсотків за ним і (або) дисконту, які здійснюються за рахунок коштів відповідного бюджету. 2. Виконання Центральним банком Російської Федерації, кредитною організацією або іншою спеціалізованою фінансовою організацією функцій генерального агента (агента) Уряду Російської Федерації з обслуговування боргових зобов'язань Рос-сийской Федерації, а також їх
 17. Стаття 174. Погашення вимог кредиторів в ході фінансового оздоровлення або зовнішнього управління щодо містоутворююче організації
  статтями 134 - 138 цього Закону. 3. У разі задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів у порядку, передбаченому пунктами 1 і 2 цієї статті, провадження у справі про банкрутство підлягає
 18. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного боргу. 3.
 19. 16. Державний борг Російської Федерації
  зовнішніми позиками і невиплаченими за ними процентами. Він складається із заборгованості даної держави міжнародним і державним банкам, урядам, приватним іноземним банкам та ін Внутрішній державний борг - це внутрішня заборгованість держави організаціям, підприємствам і населенню, що утворилася у зв'язку з притягненням їх коштів для виконання державних програм і
© 2014-2022  yport.inf.ua