Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня
Колектив авторів. Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011), 2011 - перейти до змісту підручника

60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації.

Татьяна 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних кредитів іноземним позичальникам або їх банкам-кредиторам, а також боргові вимоги юридичних осіб - експортерів колишнього СРСР до іноземних юридичних осіб, що виникли до 1 січня 1991 року в зв'язку з експортом з колишнього СРСР товарів і послуг, що здійснюються за рахунок коштів бюджету колишнього СРСР. 2. Державний фінансовий кредит являє собою форму бюджетного кредиту, при якій Російська Федерація надає грошові кошти іноземному позичальникові в обсязі та на умовах, передбачених відповідною угодою між Урядом Російської Федерації і урядом іноземної держави. 3. Державний експортний кредит являє собою форму бюджетного кредиту, при якій за рахунок бюджетних коштів здійснюється оплата товарів і послуг, що експортуються на користь іноземної позичальника - імпортера товарів і послуг, в обсязі та на умовах, передбачених відповідною угодою між Урядом Російської Федерації і урядом іноземної держави або відповідним договором між банком - агентом Уряду Російської Федерації та іноземним позичальником - імпортером товарів і послуг або його банком-кредитором, за наявності державної гарантії іноземної держави з повернення цього кредиту, платежі в погашення і обслуговування якого здійснюються на користь Російської Федерації. 4. У державній гарантії іноземної держави з повернення державного експортного кредиту, наданого банком - агентом Уряду Російської Федерації іноземному позичальникові - імпортеру товарів і послуг або його банку-кредитору, передбачається зобов'язання про безумовну поступку російським юридичною особою - експортером або банком агентом Уряду Російської Федерації своїх прав по гарантії (повністю або частково) Уряду Російської Федерації.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації. "
 1. § 50. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації
  зовнішні ак тиви і зовнішні боргові вимоги. Зовнішніми борговими тре бованіямі Російської Федерації є фінансові зобо тва іноземних держав та іноземних юридичних осіб 1 Дане положення набуває чинності з 1 січня 2011 р. Див п. 83 ст. 1 Федераль ного закону від 26 квітня 2007 р. № 63-ФЗ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині
 2. § 2. Місцеві бюджети
  зовнішня перевірка звіту відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації. Обсяг, порядок, форма і спосіб зазначеної перевірки, як правило, визначаються положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес і положенням про контрольний органі муніципального освіти. Річний звіт про виконання місцевого бюджету підлягає затвердженню представницьким органом муніципального освіти.
 3. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  зовнішніх ознак неспроможності. Сутнісними ознаками неспроможності є: а) нездатність особи задовольнити вимоги кредиторів. Вимоги кредиторів можуть стосуватися оплати товарів (робіт, послуг), обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетні фонди; б) нездатність особи задовольнити вимоги кредиторів у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном. В
 4. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зовнішньої торгівлі, договір міни має широке поширення. Істотною умовою договору міни є умова про обмінюваних товарах, яке вважається узгодженим, якщо сторони визначили найменування та кількість товарів, що підлягають обміну. Обмінювані за договором товари передбачаються рівноцінними. Як виняток п. 2 ст. 568 ГК допускає проведення при міні компенсації
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  зовнішньоекономічних відносинах договір форфейтинга, договору банківського вкладу - договір банківського вкладу юридичних осіб і т. д. Особливими різновидами самостійних спеціальних договорів у сфері розрахункових і кредитних відносин є дого-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 316 злодії, укладені між
 6. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  зовнішнього управління, що вводиться для поліпшення фінансового становища неплатоспроможного боржника. Сама можливість їх перенесення на публічно-правовий грунт виглядає досить спірною: чи можна за борги усувати від влади законно обрані органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб? Не відповідає Конституції Російської Федерації вирішення питань місцевого значення тимчасово призначаються
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  зовнішніх інвестиційних позик. Але при цьому органи державної влади, безумовно, повинні мати у своєму розпорядженні ефективні механізми контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування у цій сфері. В цілому слід погодитися з думкою В.А. Щепачева про те, що російський ринок муніципальних запозичень сьогодні перебуває в зародковому стані. Для усунення причин,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зовнішньоторговельної діяльності "(з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850. * (103) Див: Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини другої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. С. 153 (автор коментаря - В.П. Мозолин) . * (104) Абзац 1 п. 1 ст. 572 ГК визнає допустимої передачу дарувальником обдаровуваному вимоги "до себе". Однак жодному з розробників Цивільного кодексу поки що не
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зовнішній стан речі другого з подружжя. * (319) Виходячи з принципу роздільності майна батьків і їхніх неповнолітніх дітей п. 5 ст. 38 СК наказує, що речі, придбані виключно для задоволення потреб дітей (одяг, взуття, шкільне і спортивне приладдя, музичні інструменти, дитяча бібліотека та ін.), а також вклади, внесені на їх ім'я в кредитні
 10. 7. Характер норм договірного права
  зовнішньої атрибутики. Сам спосіб викладу норми, і, зокрема, відсутність посилання на можливість передбачити в договорі інше, повинні свідчити про її безумовної обов'язковості для контрагентів. Імперативні норми носять абсолютно обов'язковий характер і, зокрема, конкурують з керівним принципом цивільного права - свободою договорів, закріпленим у ст. 421 ЦК. У цьому зв'язку в
© 2014-2022  yport.inf.ua