Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Структура муніципального боргу являє собою угруповання муніципальних боргових зобов'язань за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань.
2. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати у вигляді зобов'язань по:
1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів);
2) бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
3) кредитами, отриманими муніципальним освітою від кредитних організацій;
4) гарантіям муніципального освіти (муніципальним гарантіям).
Боргові зобов'язання муніципального освіти не можуть існувати в інших видах, за винятком передбачених на-вартим пунктом.
3. В обсяг муніципального боргу включаються:
1) номінальна сума боргу по муніципальних цінних паперів;
2) обсяг основного боргу за бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету;
3) обсяг основного боргу за кредитами, отриманими муніципальним освітою;
4) обсяг зобов'язань по муніципальних гарантій;
5) обсяг інших (за винятком зазначених) непогашених боргових зобов'язань муніципального освіти.
4. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть бути короткостроковими (менше одного року), середньостроковими (від од-ного року до п'яти років) і довгостроковими (від п'яти до 10 років включно).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань "
 1. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних утворень,
 2. Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, і їх списання з муніципального боргу
  структурованих, а також погашених (викуплених) муніципальних боргових зобов'язань здійснюється з урахуванням положень статей 105 і 113 цього Кодексу. 6. Випуски муніципальних цінних паперів, викуплені в повному обсязі емітували їх органом відповідно до умов випуску муніципальних цінних паперів до настання дати погашення, можуть бути визнані за рішенням зазначеного органу
 3. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  муніципальних боргових зобов'язань муніципального освіти здійснюються в муніципальній довго-вої книзі муніципального
 4. 18. Муніципальний борг
  100 БК РФ). Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати в таких формах: 1) кредитні угоди і договори; 2) позики, здійснювані шляхом випуску муніципальних цінних паперів; 3) договори та угоди про отримання муніципальним освітою бюджетних кредитів від бюджетів інших рівнів бюджетної системи РФ; 4) договори про надання муніципальних гарантій.
 5. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  структуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2.
 6. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Муніципальний борг, управління держ. (Муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина друга. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на добровільних та
 7. 7. Обслуговування державного (муніципального) боргу.
  Муніципальним боргом визначені у гл. 14 ("Державний і муніципальний борг") БК
 8. 7.4. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  муніципального освіти повністю і без умов забезпечуються усім, хто знаходиться у власності Російської Федерації, її суб'єкта, муніципального освіти майном, що є відповідну скарбницю, і виконуються за рахунок коштів відповідного бюджету. Російська Федерація не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень,
 9. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  структурованих, а також погашених (викуплено-них) боргових зобов'язань здійснюється з урахуванням положень статей 105 і 113 цього Кодексу. 6. Випуски державних цінних паперів Російської Федерації, викуплені (переоформлені) у повному обсязі Міністер-ством фінансів Російської Федерації до настання дати погашення, можуть бути визнані за рішенням Міністерства фінансів Рос-сийской
 10. 55. Державний кредит: поняття, принципи і види.
  Муніципальних утворень на добровільних засадах для тимчасового використання вільних грошових коштів ЮЛ і ФО, іноземних держав, міжнародних організацій та інших суб'єктів міжнародного права. як правова категорія - врегульовані правовими нормами відносини з акумуляції державою та муніципальними утвореннями тимчасово вільних грошових коштів на засадах добровільності,
 11. Контрольні питання і завдання
  муніципального кредиту. 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається в зовнішні боргові вимоги Російської
 12. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  структурованих, а також погашених (викуплених) боргових зобов'язань здійснюється з урахуванням положень статей 105 і 113 цього Кодексу. 6. Випуски державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації, викуплені в повному обсязі емітували їх ор-ганом відповідно до умов випуску цінних паперів суб'єкта Російської Федерації до настання дати погашення, можуть бути визнані
 13. 7.3. Підстави припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, її суб'єкта і муніципального освіти, їх списання з державного боргу Російської Федерації та її суб'єкта, муніципального боргу
  100.1 БК РФ. Зокрема, списання боргу оформляється актом уповноваженого органу: або вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, або місцевої адміністрації (залежно від того, чиї боргові зобов'язання списуються - суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти). Одним з можливих варіантів припинення державного або
 14. муніципальних запозичень
  муніципальне запозичення. Муніципальні запозичення - позики, залучені від фізичних та юридичних осіб у валюті Російської Федерації, за якими виникають боргові зобов'язання органу місцевого самоврядування як позичальника або гаранта по-гасіння позик іншими позичальниками, виражені у валюті Російської Федерації. Органи місцевого самоврядування від імені місцевої громади мають право
 15. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  1000000 мінімальних розмірів оплати праці. Окремо затверджуються державні гарантії РФ на суму, що перевищує суму, еквівалентну 10 млн. дол США. Надання державних гарантій РФ для забезпечення зобов'язань в іноземній валюті затверджується в складі програми державних зовнішніх
© 2014-2022  yport.inf.ua