Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період).
2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені:
1) перелік та обсяги залучення державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації на черговий фінан-совий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
2) перелік, обсяги і терміни погашення державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період).
3. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) є додатком до закону про бюджет суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовим-вий рік (черговий фінансовий рік і плановий період).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації "
 1. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  програмі державних внутрішніх запозичень Росій-ської Федерації. 2. Проведення відповідно до статті 105 цього Кодексу реструктуризації державного внутрішнього боргу Росій-ської Федерації не відбивається в програмі державних внутрішніх запозичень Російської Федерації. 3. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий
 2. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому числі Федерального зако-на від 29 липня 1998 року N 136-ФЗ "Про особливості емісії та обігу державних і
 3. 58. Державні і муніципальні запозичення.
  програм економічного і соціального розвитку. Кредиторами органів влади та органів місцевого самоврядування можуть виступати численні юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), національні органи влади іншого рівня, уряди іноземних держав, міжнародні фінансові організації. Відносини між позичальниками і кредиторами регулюються нормами національного та
 4. Контрольні питання і завдання
  державного та муніципального кредиту. 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається в зовнішні боргові
 5. Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  108.2 слова "черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий
 6. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого самоврядування. (В ред. Федерального закону від 10.05.2007 N 69-ФЗ) 2. Суб'єкти Російської Федерації здійснюють управління і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності суб'єктів
 7. Стаття 179.3. Відомчі цільові програми
  програм, розробка, затвердження та реалізація яких здійснюються в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
 8. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на добровільних і платних засадах для використання тимчасово вільних грошових коштів організацій і фізичних осіб з метою формування позичкового фонду . У правовому аспекті це врегульовані правовими нормами відносини
 9. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  державних і муніципальних запозичень, регулюються-вання державного та муніципального боргу; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у процесі складання і розгляду проектів бюд-жетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації,
 10. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Програми державних зовнішніх
 11. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації. Облік і
 12. Розділ 6. Стадія розгляду і затвердження проекту бюджету
  статтям і видам витрат; розподіл між суб'єктами РФ міжбюджетних трансфертів; програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів; програму державних внутрішніх запозичень РФ; програму державних зовнішніх запозичень РФ; програму державних гарантій РФ в російських рублях; програму державних гарантій РФ в іноземній
 13. 8. Створення творів щодо державного чи муніципальних контрактом
  програм для ЕОМ і баз даних, створення яких не було передбачено державним чи муніципальним контрактом, але які були створені при його виконанні. Таким чином, щодо таких програм для ЕОМ і баз даних не застосовуються положення ст. 1297
 14. Стаття 171. Введення зовнішнього управління градообразующей організацією під поручительство
  зовнішнього управління градообразующей організацією, арбітражний суд має право ввести зовнішнє управління з підстав, передбачених цим Законом, а також за клопотанням органу місцевого самоврядування, або залученого до участі у справі про банкрутство відповідного федерального органу виконавчої влади, або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації за умови
 15. Стаття 165. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів Російської Федерації
  програму державних внутрішніх запозичень Рос-сийской Федерації, умови випуску та розміщення державних позик Російської Федерації, виступає в якості емітента державних цінних паперів Російської Федерації, проводить державну реєстрацію умов емісії та обігу державних-них цінних паперів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних цінних паперів; здійснює
 16. § 49. Державні внутрішні та зовнішні запозичення
  програму державно ?внутрішніх запозичень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації чи муніципальних освітніх у ний, яка затверджується в якості додатку до соответству ющему закону (рішенню) про бюджет. Програма державних внутрішніх запозичень Росій ської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муниципаль утворень являє
© 2014-2022  yport.inf.ua