Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 109. Внесення змін до програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Договори про державних зовнішніх запозиченнях Російської Федерації, виконання яких вимагає збільшення обсягів державних зовнішніх запозичень Російської Федерації, затверджених федеральним законом про федеральний бюджет на оче-говий фінансовий рік і плановий період, можуть бути укладені лише після внесення відповідних змін у федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
2. Договори про державних зовнішніх запозиченнях Російської Федерації, надання державних гарантій Рос-сийской Федерації за зовнішніми позиками підлягають ратифікації:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
якщо передбачені цими договорами позики або державні гарантії Російської Федерації не включені відповідно-но в програму державних зовнішніх запозичень Російської Федерації або в програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті відповідно до статей 108 або 108.1 цього Кодексу та (або) залучаються у зв'язку з запозичаю-ваниями фінансові кошти перевищують суму, еквівалентну 10 мільйонам доларів США, а надаються гарантії перевищують суму, еквівалентну 50 мільйонам доларів США, на весь термін позики або гарантії;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
якщо виконання таких договорів призводить до перевищення верхньої межі державного зовнішнього боргу, затвердженого фе-деральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
по інших підставах, передбачених законодавством Російської Федерації.
Договори про державних зовнішніх запозиченнях Російської Федерації не підлягають ратифікації, якщо вони були висновків-ни на виконання права, встановленого пунктом 5 статті 103 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 109. Внесення змін до програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті "
 1. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені:
 2. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень.
 3. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому
 4. Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальних програми затверджуються відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти. Терміни
 5. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 6. Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Під державними запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, здійснювані шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від інших бюджетів бюджетної сис-теми Російської Федерації, кредитних організацій, іноземних держав, включаючи
 7. Стаття 205. Розгляд у другому читанні проек-та федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Втратив силу. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ. Положення пункту 2 статті 205 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016
 8. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 9. 58. Державні і муніципальні запозичення.
  Державні та муніципальні запозичення, що є головним способом покриття бюджетного дефіциту, являють собою передачу в розпорядження органів державної влади та органів місцевого самоврядування коштів, які позичальники зобов'язуються повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка (доходу в іншій формі) на суму запозичення. Метою проведення запозичень є отримання органами
 10. Стаття 104. Запозичення і гарантії суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у іноземній валюті
  (в ред. Федерального закону від 07.05. 2013 N 104-ФЗ) 1. Залучення до бюджету суб'єкта Російської Федерації кредитів від іноземних банків в іноземній валюті здійснюється при дотриманні суб'єктом Російської Федерації положень цього Кодексу. Відбір іноземних банків з метою надання кредиту в іноземній валюті суб'єкту Російської Федерації здійснює-ся уповноваженими органами
 11. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
 12. Стаття 94. Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. До складу джерел внутрішнього фінансування дефіциту федерального бюджету включаються: різниця між коштами, що надійшли від розміщення державних цінних паперів Російської Федерації, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації, і засобами, спрямованими на їх погашення; різниця між
 13. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду -ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 14. Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті являє собою перелік надається сезон-мих державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті на черговий фінансовий рік і плановий період, за винятком цільових іноземних кредитів (запозичень), залучених під
 15. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповідних бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і
 16. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Код класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел
 17. § 49. Державні внутрішні та зовнішні запозичення
  Державний внутрішній борг формується на основі го сударственних внутрішніх запозичень. Державні внут ренніе запозичення представляють собою державні зай ми, здійснювані шляхом випуску державних цінних бу маг від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, кредитних організацій і
 18. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення державного та муніципального кредиту. 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається у
 19. Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Уряд Російської Федерації має право приймати рішення у формі акта Уряду Російської Федерації про предос тавленія державних гарантій Російської Федерації у відповідності з федеральним законом про федеральний бюджет на відпо-відний рік і плановий період. Міністерство фінансів Російської Федерації має право
 20. Стаття 232. Використання доходів, фактично отриманий-них при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1 . Доходи, фактично отримані при виконанні федерального бюджету понад затверджений федеральним законом про федеральному бюджеті на поточний фінансовий рік і плановий період загального обсягу доходів (без урахування додаткових нафтогазових дохо-дов і доходів від управління коштами Резервного фонду і Фонду національного
© 2014-2022  yport.inf.ua