Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 205. Розгляд у другому читанні проек-та федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Втратив силу. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
Положення пункту 2 статті 205 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
2. Предметом розгляду проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий пери-од в другому читанні є текстові статті проекту федерального закону про федеральний бюджет, а також додатки до нього, уста-встановлюються:
перелік головних адміністраторів доходів федерального бюджету;
перелік головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету;
бюджетні асигнування (за винятком затверджених у першому читанні умовно затверджуваних (затверджених) витрат) за розділами, підрозділами, цільовим статтям (державними програмами Російської Федерації та непрограммной напрямками діяль-ності), групам видів витрат класифікації видатків федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період в пре-справах загального обсягу витрат федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період, затверджених у першому читанні, відповідно до пункту 2 статті 192 цього Кодексу;
бюджетні асигнування (за винятком затверджених у першому читанні умовно затверджуваних (затверджених) витрат) за цільовим статтями (державними програмами Російської Федерації та непрограммной напрямками діяльності), групам видів витрат, розділами, підрозділами класифікації видатків федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період у межах загального обсягу витрат федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період, затверджених у першому чи-панії, відповідно до пункту 2 статті 192 цього Кодексу;
основні показники державного оборонного замовлення на черговий фінансовий рік і плановий період;
бюджетні асигнування на надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (му- муніципальні) установами та державними (муніципальними) унітарними підприємствами;
розподіл між суб'єктами Російської Федерації міжбюджетних трансфертів на черговий фінансовий рік і плановий період;
програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період;
програму державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од;
програму державних зовнішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од;
програму державних гарантій Російської Федерації у валюті Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період;
програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті на черговий фінансовий рік і плановий пе-ріод;
джерела фінансування дефіциту федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період відповідно до статті 94 цього Кодексу.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення пункту 3 статті 205 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
3. Суб'єкти права законодавчої ініціативи направляють поправки по предмету другого читання до Комітету по бюджету.
Протягом 10 днів Комітет з питань бюджету готує зведені таблиці поправок по предмету другого читання і направляє зазначені таблиці у відповідні профільні комітети і в Уряд Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення пункту 4 статті 205 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104 - ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
4. Розгляд поправок по предмету другого читання проводиться в Комітеті по бюджету після розгляду їх у відповідні-щем профільному комітеті.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Профільний комітет розглядає надіслані йому Комітетом по бюджету таблиці поправок і представляє результати роз-гляду поправок в Комітет з питань бюджету, який розглядає зазначені матеріали, приймає рішення, формує зведені таб-лиці поправок, рекомендованих до прийняття чи відхилення, і виносить їх на розгляд Державної Думи.
Порядок взаємодії комітетів Державної Думи при розгляді проекту федерального закону про федеральний бюдже-ті на черговий фінансовий рік і плановий період і порядок узгодження розбіжностей між ними визначаються Регламентом Держав-ної Думи.
Розгляд поправок за міжбюджетними трансфертами бюджетам суб'єктів Російської Федерації і бюджетам державних позабюджетних фондів Російської Федерації здійснюється Комітетом по бюджету.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Поправки за міжбюджетними трансфертами бюджетам суб'єктів Російської Федерації розглядаються в Комітеті по бюджету тільки після їх попереднього розгляду Комітетом Ради Федерації по бюджету.
5. Втратив силу. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 205. Розгляд у другому читанні проек-та федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період "
 1. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його розгляду регламентується гл. 22 БК РФ. При цьому термін закінчення розгляду і затвердження федерального бюджету БК РФ не встановлює, а регламентує тільки часові межі
 2. Стаття 213. Розгляд та затвердження федераль-ного закону про внесення змін у федеральний закон про федеральному бюджеті
  205 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 4. При розгляді зазначеного законопроекту в третьому читанні затверджуються зміни відомчої структури витрат фе-дерального бюджету. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) У третьому читанні зазначений законопроект виноситься на голосування в цілому. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N
 3. Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  розгляд Державної Думи узгоджені основні характеристики федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період відповідно до пункту 2 цієї статті, а також законопроекти, пов'язані з основними характеристиками федерального бюджету. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Позиції, по яких сторони не виробили узгодженого рішення, вносяться на
 4. Стаття 208. Розгляд федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Радою Федерації
  розгляді федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період голосується на предмет його схвалення в цілому. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Схвалений Радою Федерації федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період протягом п'яти днів з дня схвалення направляється Президентові Російської Федерації
 5. Стаття 145. Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів
  статтями 146 і 147 цього Кодексу. 5. У Державній Думі проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації протягом трьох днів направляються Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи Прези-денту Російської Федерації, до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи, в комітети
 6. § 35. Стадія розгляду і затвердження бюджету
  статтям і видам витрат у відомчій структурі видатків бюджету (п. 5 ст. 184.1 Бюджетного кодексу Російської Федерації). При затвердженні в першому читанні основних характеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період вказуються прогнозований у відповідному фінан совом році обсяг валового внутрішнього продукту і рівень інф ляції (грудень
 7. 42. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації
  розгляді проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік у другому читанні (п. 2 ст. 131 БК РФ). Дотації з Фонду надаються суб'єктам РФ, рівень розрахункової бюджетної забезпеченості яких не перевищує встановленого рівня. Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єкта РФ визначається співвідношенням між розрахунковими податковими доходами на одного
 8. Розділ 6. Стадія розгляду і затвердження проекту бюджету
  статтями і видами витрат; розподіл між суб'єктами РФ міжбюджетних трансфертів; програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів; програму державних внутрішніх запозичень РФ; програму державних зовнішніх запозичень РФ; програму державних гарантій РФ в російських рублях; програму державних гарантій РФ в іноземній
 9. Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою
  розгляді звіту про виконання федерального бюджету Державна Дума заслуховує: доповідь міністра фінансів про виконання федерального бюджету; доповідь Голови Рахункової палати Російської Федерації про укладення Рахункової палати Російської Федерації на річний от-чет про виконання федерального бюджету. За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою
 10. Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
  розгляді проекту зазначеного федерального закону у другому читанні. При цьому допускається твердження не розподіленого між суб'єктами Російської Федерації субвенції в обсязі, що не перевищує 5 відсотків загального обсягу відповідної субвенції, яка може бути розподілена між суб'єктами Російської Фе-ської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, на ті ж цілі в
 11. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів;
 12. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  розгляді Державною Думою проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період у другому читанні в якості окремого додатка до вказаного закону. 3. В разі незатвердження Державною Думою чергової програми надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період
 13. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
  федерального бюджету затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період і визначається як різниця між загальним обсягом витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
 14. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається. Федеральний бюджет і звід консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами) утворюють консолідований бюджет Російської
 15. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред . Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів - законом суб'єктів-та Російської Федерації в
© 2014-2022  yport.inf.ua