Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 207. Розгляд у третьому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
Положення абзацу другого пункту 1 статті 207 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правоот-носіння, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
При розгляді проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в третину-ем читанні затверджується додаток, що містить відомчу структуру витрат федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період (по головним розпорядникам бюджетних коштів, розділами, підрозділами, цільовим статтям (державним про-грамам Російської Федерації та непрограммной напрямками діяльності), групам видів витрат класифікації видатків Феде-рального бюджету) відповідно до розподілу бюджетних асигнувань, затвердженим у другому читанні.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення абзацу третього пункту 1 статті 207 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правоот-носіння, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Для розгляду в третьому читанні законопроект виноситься на голосування в цілому.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
2. Прийнятий Державною Думою федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий пери-од протягом п'яти днів з дня прийняття передається на розгляд Ради Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 207. Розгляд у третьому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період "
 1. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його
 2. Стаття 201. Розгляд у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Державною Думою
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При розгляді в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Державна Дума заслуховує доповідь Уряду Російської Федерації, співдоповіді Комітету з бюджету і комі-тету-співвиконавця, відповідального за розгляд прогнозу соціально-економічного розвитку Російської
 3. Стаття 213. Розгляд та затвердження федераль-ного закону про внесення змін у федеральний закон про федеральному бюджеті
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1 . Проект федерального закону про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період розглядається Державною Думою у позачерговому порядку протягом 25 днів у трьох читаннях. 2. При розгляді зазначеного законопроекту в першому читанні заслуховуються доповідь Уряду
 4. Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у разі його відхилення у першому читанні Державної Ду-мій
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У разі відхилення Державною Думою в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і повернення його на доопрацювання в Уряд Російської Федерації Уряд Російської Федерації протягом 20 днів доопрацьовує зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і рекомендацій ,
 5. Стаття 202. Відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У разі відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період Державна Дума може: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) передати зазначений законопроект в погоджувальну комісію з уточнення основних характеристик федерального бюджету (далі -
 6. Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. У разі відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і передачі його в погоджувальну комісію протягом 10 днів зазначена комісія розробляє варіант основних ха -рактерістік федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період. (п. 1 в ред.
 7. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Протягом 10 днів з дня внесення до Державної Думи проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період профільні комітети готують і направляють в Комітет з питань бюджету укладення за вказаною за-конопроект та пропозиції про прийняття чи про відхилення поданого законопроекту, а також
 8. Стаття 145. Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаються органами управління вказано-них фондів на черговий фінансовий рік і плановий період і представляються у федеральний орган виконавчої влади, здійснюва-ляющий вироблення державної політики та нормативне правове регулювання в сфері охорони здоров'я і
 9. 42. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації
  Правова основа створення Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ встановлена положеннями ст. 131 БК РФ. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФобразуется у складі федерального бюджету в цілях вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ і розподіляється між суб'єктами РФ відповідно до єдиної методики, що затверджується Урядом РФ відповідно до
 10. Стаття 196. Порядок розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 -ФЗ) Державна Дума розглядає проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період протягом 60 днів у трьох читаннях. (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 11. Розділ 6. Стадія розгляду і затвердження проекту бюджету
  Після складання проект бюджету вноситися на розгляд і затвердження в відповідний законодавчий (представницький) орган влади. Важливо відзначити, що застосовується так званий принцип "сходи", бюджетів різних рівнів бюджетної системи затверджуються послідовно "по щаблях". Відносно проектів федерального закону про федеральний бюджет і проектів федеральних законів про бюджети
 12. Стаття 208. Розгляд федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Радою Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Рада Федерації розглядає федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період протягом 14 днів з дня подання Державною Думою. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При розгляді федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період голосується
 13. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам территориаль-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  (введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фон-да обов'язкового медичного страхування розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам територіальних фон-дов обов'язкового медичного страхування з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань
 14. Стаття 205. Розгляд у другому читанні проек-та федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Втратив силу. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ. Положення пункту 2 статті 205 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016
 15. 43. Федеральний фонд компенсацій
  Правова основа створення Федерального фонду компенсацій встановлена ст. 133 БК РФ. Федеральний фонд компенсацій утворюється у складі федерального бюджету в цілях надання субвенцій на виконання видаткових зобов'язань суб'єктів РФ або муніципальних утворень, фінансове забезпечення яких відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 1999 р. № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації
 16. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рі- ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних
 17. § 35 . Стадія розгляду і затвердження бюджету
  Уряд Російської Федерації вносить проект закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період до 26 серпня поточного року на розгляд Державної ної Думи разом з іншими документами і матеріалами. З проек тому федерального закону про федеральний бюджет вносяться про екти федеральних законів про затвердження звітів про исполне нии федерального
© 2014-2022  yport.inf.ua