Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою

1. При розгляді звіту про виконання федерального бюджету Державна Дума заслуховує:
доповідь міністра фінансів про виконання федерального бюджету;
доповідь Голови Рахункової палати Російської Федерації про укладення Рахункової палати Російської Федерації на річний от-чет про виконання федерального бюджету.
За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою Генеральний прокурор Російської Феде-рації, Голова Конституційного Суду Російської Федерації, Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, Голова Верховного Суду Російської Федерації можуть виступити або подати доповіді з аналізом розглянутих протягом звітного фінансового року справ, пов'язаних з бюджетними суперечками і порушеннями бюджетного законодавства Російської Федеративної-ції.
2. За результатами розгляду річного звіту про виконання федерального бюджету Державна Дума приймає або від-клонящегося федеральний закон про виконання федерального бюджету.
У разі відхилення Державною Думою федерального закону про виконання федерального бюджету він повертається для уст-поранення фактів недостовірного або неповного відображення даних і повторного подання в строк, що не перевищує одного міся-ца.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. Державна Дума розглядає федеральний закон про виконання федерального бюджету не пізніше 1 жовтня поточного року.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 27.07.2010 N 216-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою "
 1. Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  1. Порядок подання, розгляду і затвердження річного звіту про виконання бюджету встановлюється відповідаю-щим законодавчим (представницьким) органом відповідно до положень цього Кодексу. 2. Одночасно з річним звітом про виконання бюджету представляються проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання відповідного бюджету
 2. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  1. Річний звіт про виконання федерального бюджету до його розгляду в Державній Думі підлягає зовнішньої перевірки Рахунковою палатою Російської Федерації. 2. Головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної
 3. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету здійснюються представницьким органом влади. Представницький орган має право звернутися до органів прокуратури РФ для перевірки обставин невідповідності виконання бюджету прийнятому закону (рішенню) про бюджет у разі перевищення прав, наданих органу, виконуючому бюджет, щодо скорочення витрат, переміщенню асигнувань та
 4. Стаття 264.4. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету
  1. Річний звіт про виконання бюджету до його розгляду в законодавчому (представницькому) органі підлягає зовнішньої перевірки, яка включає зовнішню перевірку бюджетної звітності головних адміністраторів бюджетних коштів і підготовку за-ключення на річний звіт про виконання бюджету. 2. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету здійснюється Рахунковою палатою
 5. Стаття 264.10. Подання річного звіту про виконання федерального бюджету до Державної Думи
  1. Річний звіт про виконання федерального бюджету подається Урядом Російської Федерації в Державну Думу не пізніше 1 серпня поточного року. (В ред. Федеральних законів від 19.07.2009 N 192-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2015 року пункт 2 статті 264.10 буде доповнений під- пунктом 7.5 такого змісту:
 6. Контрольні заходи
  Бюджетний контроль здійснюється в допомогою контрольних заходів таких, як: ревізія, перевірка, аналіз, обстеження, спостереження, моніторинг, аудит ефективності . Найбільш часто зустрічаються є ревізії і перевірки. ревізія - це система контрольних дій з перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта контрольних заходів за певний період; перевірка - вивчення та
 7. 27. Звіт про виконання бюджету
  Звіт про виконання бюджету подається до відповідного представницький орган у формі проекту закону (рішення) разом з документами і матеріалами, передбаченими положеннями НК РФ (п. 1 ст. 272 НК РФ). Звіт про виконання бюджету має бути складений відповідно до тієї ж структурою і бюджетною класифікацією, які застосовувалися при затвердженні бюджету (п. 2 ст. 272 НК РФ).
 8. Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації
  1. Федеральне казначейство складає і представляє в Міністерство фінансів Російської Федерації бюджетну звітність Російської Федерації. Бюджетна звітність Російської Федерації представляється Міністерством фінансів Російської Федерації в Уряд Російської Федерації. 2. Звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року
 9. 49. Поняття, стадії (коротка характеристика) бюджетного процесу.
  Бюджетний процес - що регламентуються законодавством РФ діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності. Виходячи з
 10. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  Особливості бюджетних повноважень місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого
 11. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  Федеральним законом про виконання федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами
 12. Розділ 8. Стадія складання та затвердження звіту про виконання бюджету
  Четвертої, завершальною стадією бюджетного процесу є, так звана звітна стадія бюджетного процесу. Дану стадію можна розділити на три етапи: 1) складання бюджетної звітності; 2) зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету 3) розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Бюджетна звітність включає в себе: звіт про виконання бюджету містить дані
 13. § 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності
  Відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федера ції передбачається ведення бюджетного обліку та складання бюджетної звітності. Бюджетний облік являє собою систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в денеж ном вираженні про стан фінансових та нефінансових акти вов і зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Росій ської Федерації і муніципальних
 14. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  Бюджетні повноваження федеральних органів державної влади викладені у ст. 7 БК РФ. Бюджетні повноваження РФ можна розділити на дві групи: 1) повноваження, пов'язані з визначенням загальних принципів і засад організації та функціонування бюджетної системи на всіх її рівнях; 2) повноваження, пов'язані безпосередньо до федерального рівню влади. До першої групи повноважень належать,
© 2014-2022  yport.inf.ua