Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 264.10. Подання річного звіту про виконання федерального бюджету до Державної Думи

1. Річний звіт про виконання федерального бюджету подається Урядом Російської Федерації в Державну Думу не пізніше 1 серпня поточного року.
(В ред. Федеральних законів від 19.07.2009 N 192-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 07.05. 2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2015 року пункт 2 статті 264.10 буде доповнений під-пунктом 7.5 такого змісту: "7.5) зведений річний доповідь про хід реалізації та про оцінку ефективності державних про-грам Російської Федерації;".
2. Одночасно з річним звітом про виконання федерального бюджету Урядом Російської Федерації представляють-ся:
1) проект федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік;
2) баланс виконання федерального бюджету;
3) звіт про фінансові результати діяльності;
4) звіт про рух грошових коштів;
5) пояснювальна записка;
6) звіти про використання асигнувань резервних фондів, про надання та погашення бюджетних кредитів (позик), балансо-вий облік яких здійснюється Міністерством фінансів Російської Федерації, про стан державного зовнішнього та внутріш-нього боргу Російської Федерації на початок і кінець звітного фінансового року, про виконання додатків до федерального закону про федеральний бюджет за звітний фінансовий рік;
7) звітність про виконання консолідованого бюджету Російської Федерації і бюджетів державних позабюджетних фондів за звітний фінансовий рік;
7.1) інформація про надання міжбюджетних трансфертів бюджетам суб'єктів Російської Федерації за звітний фінан-совий рік;
(пп. 7.1 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
7.2) інформація про розміщення коштів федерального бюджету на банківських депозитах за звітний фінансовий рік;
(пп. 7.2 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
7.3) інформація про використання бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду за звітний фінансовий рік;
(пп. 7.3 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 127 -ФЗ)
7.4) інформація про здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва відповідно до федеральної адресної інвестиційної програми за звітний фінансовий рік з розбивкою по об'єктах капітального будівництва;
(пп. 7.4 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
8) інша звітність, передбачена бюджетним законодавством Російської Федерації.
3. Попередня інформація про залишки коштів федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації на 31 грудня звітного фінансового року представляється Міністерством фінансів Російської Федерації в ко-мітет Державної Думи, відповідальний за розгляд бюджету, не пізніше 1 березня поточного фінансового року.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 264.10. Подання річного звіту про виконання федерального бюджету до Державної Думи"
 1. Стаття 264.5 . Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  подання, розгляду і затвердження річного звіту про виконання бюджету встановлюється відповідаю-щим законодавчим (представницьким) органом відповідно до положеннями цього Кодексу. 2. Одночасно з річним звітом про виконання бюджету представляються проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання відповідного бюджету та
 2. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  264.10-1.
 3. Стаття 264.4. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету
  річний звіт про виконання бюджету. 2. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету здійснюється Рахунковою палатою Російської Федеративної-ції в порядку, встановленому цим Кодексом. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації здійснюється органом державного-венного фінансового контролю суб'єкта Російської Федерації, утвореним
 4. Контрольні заходи
  подання річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів бюджету ; - встановлення достовірності та тотожності показників бюджетної звітності і регістрів бюджетного обліку; - зіставлення даних звітів про виконання бюджету з показниками, затвердженими рішенням про бюджет в розрізі відомчої структури; - зіставлення даних звітів про виконання бюджету з
 5. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Уявлення Урядом РФ зазначеного звіту до Державної Думи. При цьому палата використовує матеріали і результати проведених перевірок. Державна Дума розглядає звіт про виконання федерального бюджету протягом 1,5 місяця після отримання висновку Рахункової палати РФ. При розгляді звіту про виконання федеральногобюджету Державна Дума, заслуховує: доповідь
 6. Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації
  звітність Російської Федерації. Бюджетна звітність Російської Федерації представляється Міністерством фінансів Російської Федерації в Уряд Російської Федерації. 2. Звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року утвер-ждается Урядом Російської Федерації і направляється до Державної Думи, Рада Федерації і
 7. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів федерального бюджету по
 8. 27. Звіт про виконання бюджету
  звіти про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів спрямовуються Урядом РФ для їх затвердження в Державну Думу за основними показниками. Відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 1999 р. № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» звіт про виконання
 9. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  подання його в Уряд РФ, 2) представлення інтересів держави в договорах про надання коштів федерального бюджету на поворотній основі і гарантій за рахунок коштів федерального бюджету; 3) складання та ведення зведеної бюджетного розпису федерального бюджету; 4) здійснення управління державним боргом РФ; 5) організація виконання федерального бюджету; 6)
 10. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  поданій ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету. Головні адміністратори коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету представ-ляють зведену бюджетну звітність відповідно в Федеральне казначейство,
 11. § 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності
  2647 Бюджетного кодексу звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року після його затверджений-ня Урядом Російської Федерації направляється в Го жавну Думу, Рада Федерації і Рахункову палату Рос сийской Федерації. Звіт про виконання бюджету повинен содер жати дані про виконання бюджету по
 12. Стаття 292. Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для со-ставления проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням
  уявлення або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання та контролю за їх виконанням, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів в відповідної з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
 13. Запитання для самоконтролю
  подання від приписи. 24. Що таке імунітет бюджету. 25. Який нормативний акт регулює звернення стягнення на кошти бюджетної
© 2014-2022  yport.inf.ua