Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 265. Форми фінансового контролю, осуществляе-мого законодавчими (представницькими) органами

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Законодавчі (представницькі) органи здійснюють такі форми фінансового контролю:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
попередній контроль - в ході обговорення та затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань;
поточний контроль - у ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп законодавчих (представницьких) органів у ході парламентських слухань та в зв'язку з депутатськими запитами;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
наступний контроль - в ході розгляду і затвердження звітів про виконання бюджетів.
2. Контроль законодавчих (представницьких) органів передбачає право відповідних законодавчих (представи-них) органів на:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
отримання від органів виконавчої влади, місцевих адміністрацій муніципальних утворень необхідних супровідник-них матеріалів при затвердженні бюджету;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
отримання від фінансових органів оперативної інформації про виконання відповідних бюджетів;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
твердження (незатвердження) звіту про виконання відповідного бюджету;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
створення власних контрольних органів (Рахункова палата Російської Федерації, контрольні палати, інші органи законодав-тільних (представницьких) органів);
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
винесення оцінки діяльності органів, які виконують бюджети.
3. Органи виконавчої влади, місцеві адміністрації муніципальних утворень зобов'язані надавати всю інформацію, необхідну для здійснення парламентського контролю, законодавчим (представницьким) органам в межах їх компетенції з бюджетних питань, встановленої Конституцією Російської Федерації, справжнім Кодексом, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 265. Форми фінансового контролю, осуществляе-мого законодавчими (представницькими) органами"
 1. 22 . Фінансовий контроль законодавчих (представницьких) органів влади і місцевого самоврядування.
  Законодавчі (представницькі) органи здійснюють такі форми фінансового контролю: попередній контроль - в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань; поточний контроль - в ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп
 2. 21. Класифікація і загальна характеристика органів, що здійснюють фінансовий контроль.
  Згідно ст. 265 БК РФ законодавчі (представницькі) органи влади та представницькі органи місцевого самоврядування реалізують контрольні повноваження у таких формах: попередній контроль - в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань; поточний контроль - при розгляді окремих питань
 3. Поняття і види бюджетного контролю
  Бюджетний контроль є складовою частиною публічного фінансового контролю. Згідно думку О.М. Козиріна, "під фінансовим контролем слід розуміти здійснювану з використанням специфічних організаційних форм і методів діяльність державних органів, а в ряді випадків і недержавних органів, наділених законом відповідними повноваженнями з метою встановлення законності і
 4. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені відповідно представницькими (законодавчими) органами РФ, представницькими (законодавчими) органами суб'єктів РФ, представницькими органами місцевого самоврядування, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, проводять експертизи проектів зазначених
 5. Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип прозорості (відкритості) означає: обов'язкове опублікування у засобах масової інформації затверджених бюджетів і звітів про їх виконання, повноту подання інформації про хід виконання бюджетів, а також доступність інших відомостей про бюджети за рішенням законодавчих (представницьких) органів державної влади,
 6. § 6. Голова представницького органу
  Організацію діяльності представницького органу муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти здійснює глава муніципального освіти. У разі якщо глава муніципального освіти є головою місцевої адміністрації, організацію діяльності представницького органу здійснює голова представницького органу, що обирається цим органом зі свого
 7. Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 183-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу, щодо одержувачів коштів федерального бюджету та одержувачів коштів бюджетів державних позабюджетних
 8. 9. Учасники бюджетного процесу. Представницькі (законодавчі) органи влади
  Бюджетні повноваження представницьких (законодавчих) органів обумовлені правовою формою бюджетів, оскільки відповідно до ст . 11 БК РФ федеральний бюджет розробляється і затверджується у формі федерального закону, бюджети суб'єктів РФ - у формі законів суб'єктів РФ, місцеві бюджети - у формі правових актів представницьких органів місцевого самоврядування або в порядку, встановленому
 9. 9.4 . Аудит бюджету
  Аудит бюджету як метод державного фінансового контролю широко використовується контрольними органами законодавчої (представницької) і виконавчої влади. Чинне законодавство не дає визначення поняттю "аудит бюджету". Відповідно до російського законодавства під аудитом розуміється підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) з проведення незалежних
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення фінансового контролю. 2. Назвіть принципи фінансового контролю. 3. Розкрийте основні види фінансового контролю. 4. Що являє собою державний фінансовий контроль? 5. У чому сутність внутрішньогосподарського і незалежного фінансового контролю? 6. Назвіть методи фінансового контролю. 7. Яке призначення та основні завдання ревізії? 8. Які
 11. Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи бюджету прогнозуються на основі прогнозу соціально-економічного розвитку території в умовах діючого на день внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської
 12. 52. Бюджетний контроль в Російській Федерації
  Бюджетний контроль - це здійснювана з використанням специфічних організаційних форм і методів діяльність державних і муніципальних органів, наділених законом відповідними повноваженнями з метою встановлення законності та достовірності фінансових операцій з бюджетними коштами, об'єктивної оцінки економічної ефективності використання бюджетних коштів, збільшення доходних
© 2014-2022  yport.inf.ua