Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 6. Голова представницького органу

Організацію діяльності представницького органу муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти здійснює глава муніципального освіти.
У разі якщо глава муніципального освіти є головою місцевої адміністрації, організацію діяльності представницького органу здійснює голова представницького органу, що обирається цим органом зі свого складу. У цьому випадку голова представницького органу, як правило, обирається даними органом з числа депутатів шляхом таємного голосування більшістю від встановленої чисельності депутатів на строк повноважень представницького органу. Представницький орган вправі обрати зі свого складу інших посадових осіб.
Голова та інші посадові особи представницького органу підзвітні даному органу і можуть бути звільнені з посади шляхом таємного голосування на засіданні представницького органу, як правило, більшістю від встановленої чисельності депутатів.
Голова представницького органу видає постанови і розпорядження з питань організації діяльності цього органу.
Як правило, голова представницького органу муніципального утворення:
1) здійснює керівництво підготовкою засідань представницького органу і питань, що виносяться на розгляд представницького органу;
2) веде засідання представницького органу, відає внутрішнім розпорядком представницького органу;
3) представляє представницький орган у відносинах з органами місцевого самоврядування муніципального освіти, органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями;
4) скликає засідання представницького органу, доводить до відома депутатів час їх проведення, а також проект порядку денного;
5) здійснює загальне керівництво роботою апарату представницького органу; відповідно до законодавства про працю користується правом найму та звільнення працівників апарату представницького органу; накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, вирішує питання про їх заохочення;
6) координує діяльність комітетів (комісій) представницького органу;
7) підписує протоколи засідань та інші документи представницького органу;
8) здійснює інші повноваження відповідно до статуту муніципального освіти і регламентом представницького органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Голова представницького органу "
 1. § 2. Система муніципальних правових актів
  головою представницького органу або постанови і розпорядження в разі, якщо глава муніципального освіти є головою місцевої адміністрації. Голова представницького органу муніципального утворення видає постанови і розпорядження з питань організації діяльності представницького органу. Голова місцевої адміністрації в межах своїх повноважень, встановлених
 2. § 2. Структура органів місцевого самоврядування
  голови представницького органу муніципального утворення. Порядок формування, повноваження, строк повноважень, підзвітність, підконтрольність органів місцевого самоврядування, а також інші питання організації і діяльності зазначених органів визначаються статутом муніципального освіти. Найменування представницького органу муніципального утворення, глави муніципального
 3. § 5. Організація діяльності представницького органу
  голови, його заступників, утворюють комісії, комітети, стверджують структуру, штати, фонд оплати праці апарату представницького органу, затверджують положення про нього, планують і здійснюють передбачені місцевим бюджетом витрати, пов'язані з діяльністю представницького органу. До повноважень щодо організації діяльності представницького органу муніципального освіти також
 4. § 1. Статус глави муніципального освіти
  голови, або очолює місцеву адміністрацію; 3) у разі формування представницького органу муніципального району з розглянутого нами вище другого варіанту формування представницького органу виконує повноваження його голови. --- Див: § 3 гл. 12 цього підручника. 4) у разі обрання представницьким органом муніципального
 5. § 2. Основні моделі організації муніципальної влади
  голови представницького органу. Функції глави адміністрації виконує інша особа, що заміщає свою посаду за контрактом. Тут глава в певному сенсі протиставляється виконавчому апарату місцевої влади - він взаємодіє з адміністрацією як офіційний представник жителів і представницького органу. Сильна сторона даної моделі полягає в спробі організаційного
 6. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  головою представницького органу поселення і головою місцевої адміністрації, представницького органу муніципального утворення може не наділятися правами юридичної
 7. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  голова представницького органу муніципального утворення, який обирається цим органом зі свого складу. У статуті муніципального освіти важливо чітко закріпити внутрішню організацію представницького органу, що включає його структурні підрозділи: а) керівників - главу муніципального освіти або голови представницького органу, заступника (заступників) керівника
 8. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  головою. Даний статус - лише одна з його службових ролей. Глава муніципального освіти не тільки працює у складі представницького органу, керуючи їм, але і є вищою посадовою особою свого муніципального освіти в цілому. Водночас, думається, глава муніципального освіти, що обирається представницьким органом зі свого складу, може зберігати свій початковий
 9. § 1. Глава муніципального освіти
  головою, або очолює місцеву адміністрацію. Якщо главу обирає представницький орган, то він є за посадою його головою. Глава муніципального освіти не може бути одночасно головою представницького органу і головою місцевої адміністрації. Виняток з цього правила допускається в поселеннях із чисельністю населення менше 1 тис. чоловік, незалежно від способу
 10. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  голови) видає розпорядження (іноді постанови) з питань організації діяльності представницького органу муніципального утворення. Наприклад, постановою голови можуть бути затверджені структура і штатний розпис апарату представницького органу, правила трудового розпорядку. Розпорядженням голови представницького органу можуть бути оформлені організаційні
© 2014-2022  yport.inf.ua