Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Статус глави муніципального освіти

Глава муніципального освіти - це вища посадова особа муніципального освіти, наділене статутом муніципального освіти і законодавством власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення.
Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти:
1) обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу;
2) у разі обрання на муніципальних виборах або входить до складу представницького органу муніципального утворення з правом вирішального голосу і виконує повноваження його голови, або очолює місцеву адміністрацію;
3) у разі формування представницького органу муніципального району по розглянутому нами вище другого варіанту формування представницького органу <37> виконує повноваження його голови.
---
<37> Див: § 3 гл. 12 цього підручника.

4) у разі обрання представницьким органом муніципального освіти виконує повноваження його голови;
5) не може одночасно виконувати повноваження голови представницького органу муніципального утворення і повноваження голови місцевої адміністрації.
Зазначені у двох останніх пунктах обмеження не поширюються на органи місцевого самоврядування муніципального освіти, що має статус сільського поселення, в якому передбачено формування виконавчо-розпорядчого органу, очолюваного головою муніципального освіти, виконуючим повноваження голови представницького органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Статус глави муніципального освіти "
 1. § 2. Система муніципальних правових актів
  статус депутата представницького органу муніципального освіти; положення про статус глави муніципального освіти; регламент роботи адміністрації муніципального освіти; положення про структурні підрозділи адміністрації муніципального освіти; положення про контрольний органі муніципального освіти; положення про муніципальної виборчої комісії; положення про
 2. § 1. Глава муніципального освіти
  статусу глави муніципального освіти слід звернутися до ознак посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування - виборний або уклала контракт (трудовий договір) особа, наділена виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та (або) з організації діяльності органу місцевого самоврядування. Виборне
 3. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  статусі представницького органу місцевого самоврядування, статус глави муніципального освіти та ін, заборонено змінювати інакше як через місцевий референдум. Ситуація посилюється тим, що ст. 35 нового Федерального закону діє з моменту опублікування (хоча і застосовується тільки в суворо визначених випадках). Згідно з нормами нового законодавства місцевий референдум може проводитися за
 4. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  статус усіх органів місцевого самоврядування був визначений у гл. III Федерального закону 1995 р. До органам місцевого самоврядування відповідно до ст. 14 Федерального закону відносяться виборні органи та інші (тобто як обираються, так і призначувані) органи, утворені відповідно до статутів муніципальних утворень. Федеральний закон наділяє всі органи місцевого самоврядування власної
 5. § 3. Джерела муніципального права.
  Статус місцевих обраних представників передбачає вільне здійснення ними своїх; будь адміністративний контроль за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки в порядку та у випадках, передбачених конституцією або законом; органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурсами,
 6. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  статус місцевого самоврядування визначено в главі 8 Конституції Російської Федерації і Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Цей Федеральний закон відповідно до його преамбули визначає державні гарантії місцевого самоврядування в Російській Федерації. Слід зазначити, що на відміну від раніше чинної редакції в новому
 7. § 2. Структура органів місцевого самоврядування
  статус сільського поселення, може бути передбачено формування виконавчо-розпорядчого органу, очолюваного головою муніципального освіти, виконуючим повноваження голови представницького органу муніципального утворення. Порядок формування, повноваження, строк повноважень, підзвітність, підконтрольність органів місцевого самоврядування, а також інші питання організації і
 8. § 2. Повноваження глави муніципального освіти
  статусу, закріпленого в статуті муніципального освіти, глава муніципального освіти може наділятися широким колом інших повноважень. Наприклад, голова муніципального освіти: має право вносити на розгляд до представницького органу муніципального утворення проекти нормативних правових актів; від імені муніципального освіти набуває і здійснює майнові та інші
 9. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Статус органів і виборних посадових осіб місцевого самоврядування. Тому федеральний законодавець був вправі передбачити можливість дострокового припинення їх повноважень у Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Одночасно з цим Конституційний Суд зазначив, що ряд суспільних відносин, пов'язаних із застосуванням такого запобіжного
 10. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Статус виконавчо-розпорядчих органів загальної компетенції. Речі про організаційне поділі представницької і виконавчої влади поки не йшло. У Радах і виконкомах упор був зроблений на принцип колегіальності. --- Див: Відомості СРСР. 1989. N 20. Ст. 373. Як і раніше зберігалося супідрядність нижчестоящих та вищих органів влади і управління.
© 2014-2022  yport.inf.ua