Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Принцип прозорості (відкритості) означає:
обов'язкове опублікування у засобах масової інформації затверджених бюджетів і звітів про їх виконання, повноту подання інформації про хід виконання бюджетів, а також доступність інших відомостей про бюджети за рішенням законодавчих (представницьких) органів державної влади, представницьких органів муніципальних утворень;
обов'язкову відкритість для суспільства та засобів масової інформації проектів бюджетів, внесених до законодавчих (перед-ставітельние) органи державної влади (представницькі органи муніципальних утворень), процедур розгляду та прийняття-ку рішень по проектах бюджетів, у тому числі з питань, що викликають розбіжності або всередині законодавчого (представницькому-го) органу державної влади (представницького органу муніципального утворення), або між законодавчим (представи-них) органом державної влади (представницьким органом муніципального освіти) і виконавчим органом державної влади (місцевою адміністрацією);
забезпечення доступу до інформації, розміщеної в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" на єдиному порталі бюджетної системи Російської Федерації;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05. 2013 N 104-ФЗ)
стабільність і (або) спадкоємність бюджетної класифікації Російської Федерації, а також забезпечення порівнянності по-казателей бюджету звітного, поточного та чергового фінансового року (чергового фінансового року і планового періоду).
Секретні статті можуть затверджуватися тільки в складі федерального бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості) "
 1. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  Поняття бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру
 2. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 3. 31. Принципи бюджетної системи.
  1) принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат
 4. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  Бюджетне устрій країни визначається її державним устроєм. Так, для Росії як федеративної держави характерні три рівня бюджетної системи - федеральний бюджет, державні бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети (в т.ч. бюджети наукоградов і ЗАТО). Всі вони є самостійними частинами бюджетної системи країни. Кожен з бюджетів служить фінансовою базою для
 5. Стаття 22
  1. Ця Конвенція відкрита для підписання на заключному засіданні Дипломатичної конференції про представництво при міжнародній купівлі-продажу товарів і залишатиметься відкритою для підписання всіма державами в Берні до 31 грудня 1984 року. 2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню державами. 3. Ця Конвенція відкрита для
 6. Розділ 3. Принципи бюджетного процесу
  "Принцип" (від лат. Principium - основа, початок) - це основне, вихідне виклад небудь теорії, вчення світогляду, теоретичної програми * (1). Тобто це те, що є першоосновою якого або явища, процесу, інституту, наукового підходу і т.д. У свою чергу важливо відзначити, що принципи, закладені в основі правових інститутів, мають свої відмітні особливості,
 7. Запитання для самоконтролю
  1. Що такий бюджетний процес. 2. Скільки виділяється стадій бюджетного процесу. 3. Що таке бюджетний (фінансовий) рік та бюджетний період. 4. Що означає принцип самостійності бюджетів. 5. Що таке принцип прозорості бюджетів. 6. Що таке принцип єдності каси. 7. Якими повноваженнями в рамках бюджетного процесу наділений Президент РФ. 8. Які існують види витратних
 8. § 311. Відкриття заповіту
  Відкриття заповіту було значною подією для осіб, які ставали спадкоємцями. Тоді ставало відомим, хто отримає спадщину. Спочатку відкриття заповіту відбувалося при свідках, пізніше при відкритті заповіту були присутні і представники державних органів. Зазвичай претор читав заповіт, а потім воно запечатують. Так як час читання заповіту не було точно
 9. Стаття 25
  1. Конвенція відкрита для підписання всіма державами. 2. Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню її підписали. 3. Конвенція відкрита для приєднання всіх не підписали її, з дати відкриття її для підписання. 4. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, схвалення і приєднання здаються на зберігання депозитарію Конвенції - Міністерству
 10. § 3. Принципи організації і діяльності державного апарату
  Апарат держави є система державних органів, взаємопов'язаних загальними принципами організації та діяльності. Подібні принципи - це вихідні ідеї, керівні положення, що визначають основні підходи до формування та функціонування державних органів (див. схему 19). Схема 19 --- --- --- | ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
 11. § 3. Надання земельних ділянок для цілей, не пов'язаних з будівництвом
  З точки зору процесуальної надання земельних ділянок для цілей, не пов'язаних з будівництвом, не виходить за рамки тих дій, які встановлені законодавством для випадків надання земель для будівництва і які були викладені вище: подача заявки до компетентного органу, формування земельної ділянки, прийняття рішення про його надання, державний кадастровий
 12. Стаття 1115. Місце відкриття спадщини
  Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця (стаття 20). Якщо останнє місце проживання спадкодавця, що володів майном на території Російської Федерації, невідомо або перебуває за її межами, місцем відкриття спадщини в Російській Федерації визнається місце знаходження такого спадкового майна. Якщо таке спадкове майно знаходиться в
© 2014-2022  yport.inf.ua