Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них:
1) найменування іноземної держави і (або) іноземної юридичної особи - отримувача державного фінансового кредиту та (або) державного експортного кредиту;
2) найменування гаранта повернення державного фінансового кредиту та (або) державного експортного кредиту, якщо ус-ловиями договору про надання державного фінансового кредиту та (або) державного експортного кредиту предусматри-ється наявність гарантії;
3) цілей надання державного фінансового кредиту та (або) державного експортного кредиту;
4) загальної суми державного фінансового кредиту та (або) державного експортного кредиту на весь термін використання ня;
5) терміну використання державного фінансового кредиту та (або) державного експортного кредиту;
6) процентної ставки за державним фінансовим кредитом і (або) державному експортному кредиту;
7) терміну погашення державного фінансового кредиту та (або) державного експортного кредиту;
8) прогнозу обсягу бюджетних коштів, спрямованих на оплату товарів і послуг для державного експортного кредиту;
9) прогнозу обсягу надання грошових коштів для державного фінансового кредиту.
2. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період затверджується при розгляді Державною Думою проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період у другому читанні в якості окремого додатка до вказаного закону.
3. У разі незатвердження Державною Думою чергової програми надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період дія раніше затвердженої програми продовжуючи-ється на черговий фінансовий рік і плановий період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів "
 1. 60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації.
  Наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних кредитів іноземним позичальникам або їх банкам-кредиторам, а також боргові вимоги юридичних осіб - експортерів колишнього СРСР до іноземних юридичних осіб, що виникли до 1 січня 1991 року в зв'язку з експортом з колишнього СРСР товарів і послуг, що здійснюються за рахунок коштів бюджету колишнього СРСР. 2.
 2. § 50. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації
  програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів. У ній встановлюється пе релік даних кредитів на черговий фінансовий рік і плано вий період із зазначенням по кожному з них: 1) найменування іноземної держави або іноземної юридичної особи-отримувача; 2) найменування гаранта повернення кредиту; 3) цілей надання
 3. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  програми (підпрограми) і коди економічної класифікації джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів, код адміністратора джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів. Класифікація джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів відображає: 1) надходження коштів у вигляді кредитів, отриманих від кредитних організацій, а також платежі в погашення основної суми
 4. 51. Бюджетний кредит
  надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах (ст. 76 БК РФ). Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства РФ тільки за умови надання позичальником забезпечення виконання
 5. 16. Державний борг Російської Федерації
  програм і замовлень, випуском в обіг паперових грошей, державних облігацій та інших державних цінних паперів, а також внаслідок наявності вкладів населення в державних банках. Згідно ст. 98 БК РФ державний борг РФ існує в наступних формах: 1) кредитні угоди (договори) з кредитними організаціями, іноземними державами та міжнародними фінансовими
 6. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  програм розвитку регіональної громадської інфраструктури та підтримки регіональних фондів муніципального розвитку в складі федерального бюджету може бути утворений Федеральний фонд регіонального розвитку. Для надання бюджетам суб'єктів РФ субсидій для часткового фінансування пріоритетних соціально значущих витрат консолідованих бюджетів суб'єктів РФ у складі федерального бюджету
 7. Стаття 821. Відмова від надання чи отримання кредиту
  стаття 814) кредитор має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за
 8. Коментар до статті 15.16
  надання бюджетного кредиту є проведення попередньої перевірки фінансового стану отримувача бюджетного кредиту фінансовим органом або за його дорученням уповноваженим органом. Уповноважені органи мають право на перевірку одержувача бюджетного кредиту в будь-який час дії кредиту. Уповноважені органи проводять також перевірку цільового використання бюджетного кредиту. 2.
 9. Стаття 23.9. Органи експортного контролю
  них правопорушення, передбачені статтею 14.20 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі експортного контролю, його заступники; 2) керівники структурних підрозділів федерального органу виконавчої
 10. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  програм (проектів) розвитку суспільної інфраструктури муніципального значення у складі бюджету суб'єкта РФ може бути утворений фонд муніципального розвитку суб'єкта РФ (п. 1 ст. 139 БК РФ). З метою надання місцевим бюджетам субсидій для часткового фінансування пріоритетних соціально значущих витрат місцевих бюджетів у складі бюджету суб'єкта РФ може бути утворений регіональний
 11. В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008
  держави і місць ного самоврядування, розкриваються основні повноваження державних них органів, що здійснюють фінансову діяльність, дається характе теристика видів і методів фінансового контролю. Основна увага приділяється висвітленню підгалузей та інститутів фінансового права, та ких як: бюджетне право, бюджетний процес, банківський кредит, де ніжна система, валютне
 12. Стаття 23.9. Органи експортного контролю
  них правопорушення, передбачені статтею 14.20, частиною 4 статті 19.4, частиною 2 статті 19.5 (у частині, що стосується порушення законодавства про експортний контроль), частиною 2 статті 19.8 (у частині, що стосується порушення законодавства про експортний контроль) цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 08.05.2006 N 65-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від
 13. 11. Фінансові правовідносини: поняття, класифікація та особливості.
  Програми та інші суспільно необхідні потреби. Фінансові правовідносини також можуть бути матеріальними і процесуальними. Через матеріальні фінансові правовідносини реалізуються права та обов'язки суб'єктів з отримання, розподілу та використання певних фінансових ресурсів. Ці фінансові ресурси виражені в конкретному розмірі або певному виді доходів і витрат. В
 14. 55. Державний кредит: поняття, принципи і види.
  Надання застави або поруки. обов'язковимсуб'єктом відносин при державному кредиті є держава або його уповноважений орган. основним методом регулювання правових відносин є імперативний метод. при державному кредиті держава може виступати як боржником, так і кредитором. відносини при державному кредиті не є договірними. НПА: БК
 15. Стаття 176. Незаконне отримання кредиту Коментар до статті 176
  програм. Бюджетні позички, дотації, субвенції та субсидії не підпадають під предмет ч. 2 ст. 176 КК РФ. Їх незаконне отримання або нецільове витрачання може спричиняти кримінальну відповідальність за ст. 201 "Зловживання повноваженнями", ст. 285.1 "Нецільове витрачання бюджетних коштів" УК РФ та ін 10. Об'єктивна сторона злочину (ч. 2 ст. 176 КК РФ) полягає в незаконному отриманні
 16. 3. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами.
  Програми "* (96). Бюджетний кодекс РФ вказує на необхідність затвердження довгострокових цільових програм і засобів для їх реалізації. Передбачається, що такий підхід дозволить найбільшою мірою врахувати соціальні пріоритети. Практика свідчить про те, що в сучасних умовах продовжує превалювати відомчий підхід до соціального програмування. При розробці сценарних умов
© 2014-2022  yport.inf.ua