Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 126. Укладення угод і договорів про надання державних фінансових та (або) державних експортних кредитів та внесення змін до про-граму надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів

(в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ)
1. Угоди та договори про надання державних фінансових і державних експортних кредитів можуть бути за виключені за умови:
якщо зазначені державні фінансові та (або) державні експортні кредити включені в програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів в Відповідно до статті 125 цього Кодексу;
якщо виконання зобов'язань Російської Федерації з надання зазначених державних фінансових та (або) державних експортних кредитів не вимагає збільшення обсягу коштів на виконання програми надання державних фінансових і державних експортних кредитів .
2. У разі невикористання іноземним позичальником державного фінансового та (або) державного експортного креди-та бюджетні кошти, передбачені на надання зазначених державних фінансових і державних експортних кредитів, перерозподіляються Урядом Російської Федерації між іноземними позичальниками, включеними в програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий пери-од.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 126. Укладення угод і договорів про надання державних фінансових та (або) державних експортних кредитів та внесення змін до про-граму надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів "
 1. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
 2. Стаття 152. Особливості укладення мирової угоди в ході фінансового оздоровлення
  1. Рішення про укладення мирової угоди з боку боржника приймається керівником боржника - юридичної особи або особою, яка виконує обов'язки зазначеного керівника. 2. У разі, якщо мирова угода є для боржника угодою, яка відповідно до федеральних законів і (або) установчими документами боржника відбувається на підставі рішення органів управління
 3. 17. Державний борг суб'єкта Російської Федерації
  Згідно з положеннями, закріпленим у ст. 99 БК РФ, державний борг суб'єкта РФ - це сукупність боргових зобов'язань суб'єкта РФ. Державний борг суб'єкта РФ повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у власності суб'єкта РФ майном, що є скарбницю суб'єкта РФ (п. 2 ст. 99 БК РФ). Форми державного боргу суб'єкта РФ в цілому аналогічні формам
 4. Ф
  Фактична неможливість виконання зобов'язання VIII, 36, § 2 (3) - с. 63 Факультативні зобов'язання VIII, 35, § 3 (2) - с. 25 - 26 Фідуция VIII, 37, § 6 (1) - с. 114 Фікція X, 45, § 6 (4) - с. 503 Фінансова оренда - види Ф. а. X, 45, § 6 (2) - с. 497 - 499 - виконання договору Ф. а. X, 45, § 6 (4) - с. 503 - 506 - поняття договору Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 495; X, 45, § 6
 5. Стаття 824. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  1. За договором фінансування під відступлення грошової вимоги одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити
 6. Види договору комерційної концесії
  . У зарубіжному законодавстві виділяють наступні види договору комерційної концесії (франчайзингу). 1. Одиничне угоду про франчайзинг. 2. Угода про франчайзинг з управителем. 3. Угода про освоєння території. 4. Угода про спільне предпріятіі100. Перша форма передбачає надання невиключної ліцензії на використання прав на фірмове найменування
 7. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі
 8. Коментар до статті 5.30
  1. Див п. 2 коментарю до ст. 5.28. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Під необгрунтованою відмовою від укладення колективного договору, угоди слід розуміти відмову з причин, не зазначених у Законі РФ від 11 березня 1992 р. N 2490-1 "Про колективні договори і угоди" (в ред. Федеральних законів від 24 листопада
 9. Стаття 183.13. Аналіз фінансового стану фінансової організації
  1. Тимчасова адміністрація проводить аналіз фінансового стану фінансової організації і не пізніше ніж через сорок п'ять днів з дати її призначення представляє в контрольний орган висновок про фінансовий стан фінансової організації. 2. Висновок про фінансовий стан фінансової організації повинно містити вказівку на причини виникнення підстав для вжиття заходів з попередження
 10. Стаття 115.2. Порядок та умови надання дер-жавних і муніципальних гарантій
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Надання державних або муніципальних гарантій здійснюється відповідно до повноважень органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого само-управління на підставі відповідно федерального закону, закону суб'єкта
 11. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне попередження або накладення
 12. Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під обслуговуванням державного (муніципального) боргу розуміються операції з виплати доходів по державних і муніципальних боргових зобов'язаннях у вигляді відсотків за ним і (або) дисконту, які здійснюються за рахунок коштів відповідного бюджету. 2. Виконання Центральним банком Російської Федерації, кредитної організацією або іншою
 13. Стаття 51. Контроль за виконанням колективного договору, угоди
  Коментар до статті 1. Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюють насамперед представники соціальних партнерів. 2. Порядок і форми здійснення контролю встановлюються сторонами самостійно, в т.ч. можуть бути визначені у самому колективному договорі або угоді. Допустимо використовувати форму звіту про виконання колективного договору, угоди на загальному
 14. Задаткоподобние угоди
  . Як вже зазначалося, завдаток характеризується тим, що він, по-перше, видається тільки при укладенні договору і, по-друге, забезпечує виконання зобов'язань, що виникли з цього договору. Тим часом у практиці зустрічаються угоди, подібні за своїй дії з угодами про завдаток, але не відповідають зазначеним ознакам завдатку. До таких задаткоподобним угодами відносяться: 1) укладається
 15. 16. Державний борг Російської Федерації
  Державним боргом РФ визнаються її зобов'язання перед фізичними та юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права, у тому числі зобов'язання за державними гарантіями, наданими РФ. Російська Федерація виступає як позичальник коштів на умовах повернення та цінну. Узяті в борг
 16. Стаття 1165. Розділ спадщини за згодою між спадкоємцями
  1. Спадкове майно, яке знаходиться у спільній частковій власності двох або декількох спадкоємців, може бути розділене за угодою між ними. До угоди про розділ спадщини застосовуються правила цього Кодексу про форму угод і формі договорів. 2. Угода про розділ спадщини, до складу якого входить нерухоме майно, у тому числі угоду про виділення з спадщини
© 2014-2022  yport.inf.ua