Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.13. Аналіз фінансового стану фінансової організації

1. Тимчасова адміністрація проводить аналіз фінансового стану фінансової організації і не пізніше ніж через сорок п'ять днів з дати її призначення представляє в контрольний орган висновок про фінансовий стан фінансової організації.
2. Висновок про фінансовий стан фінансової організації повинно містити вказівку на причини виникнення підстав для вжиття заходів з попередження банкрутства фінансової організації, висновки про можливість або неможливість відновлення її платоспроможності, а також плановані фінансовою організацією заходів щодо попередження її банкрутства.
3. В термін не більше ніж дванадцять робочих днів з дати подання тимчасовою адміністрацією висновку про фінансовий стан фінансової організації в разі наявності у вказаному висновку висновку про можливість відновлення її платоспроможності тимчасова адміністрація представляє в контрольний орган план відновлення платоспроможності фінансової організації. У разі, якщо термін реалізації такого плану перевищує термін, на який призначена тимчасова адміністрація, контрольний орган продовжує термін діяльності тимчасової адміністрації відповідно до пункту 1 статті 183.12 цього Закону.
4. У разі, якщо за підсумками аналізу фінансового стану фінансової організації тимчасова адміністрація приходить до висновку про неможливість відновлення платоспроможності фінансової організації, у висновку про фінансовий стан фінансової організації вказується доцільність подання заяви про визнання фінансової організації банкрутом.
5. Протягом десяти робочих днів з дати отримання висновку про фінансовий стан фінансової організації контрольний орган приймає одне з таких рішень:
1) про звернення тимчасової адміністрації до арбітражного суду з заявою про визнання фінансової організації банкрутом;
2) про перевірку тимчасовою адміністрацією забезпечення виконання зобов'язань фінансової організації і подальшої підготовки заходів щодо попередження її банкрутства при вступі до контрольний орган документів про забезпечення учасниками фінансової організації або іншими особами виконання зобов'язань фінансової організації.
6. Тимчасова адміністрація забезпечує керівнику фінансової організації можливість ознайомлення з висновком про фінансовий стан фінансової організації.
Тимчасова адміністрація зобов'язана направити керівнику фінансової організації повідомлення про можливість ознайомлення з висновком про фінансовий стан фінансової організації не пізніше дня, наступного після дня направлення висновку про фінансовий стан фінансової організації в контрольний орган способом, що забезпечує доставку вказаного висновку не пізніше ніж через п'ять днів з дня його направлення до контрольний орган.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.13. Аналіз фінансового стану фінансової організації "
 1. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 3. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 4. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 6. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 7. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  Загальна характеристика договору лізингу. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей (ст. 665 ЦК). Як видно з визначення, лізинг передбачає, що одна особа, в силу
© 2014-2022  yport.inf.ua