Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.14. Припинення діяльності тимчасової адміністрації

1. Діяльність тимчасової адміністрації може бути припинена з таких підстав:
1) закінчення строку повноважень тимчасової адміністрації, в тому числі досягнення цілей її призначення та вирішення поставлених завдань;
2) дострокове припинення її діяльності відповідно до статті 183.15 цього Закону.
2. Не пізніше ніж за десять днів до дати закінчення терміну повноважень тимчасової адміністрації, а також при досягненні цілей її призначення та вирішенні поставлених завдань тимчасова адміністрація направляє в контрольний орган звіт про діяльність тимчасової адміністрації.
3. Звіт про діяльність тимчасової адміністрації повинен містити відомості про застосування заходів щодо попередження банкрутства фінансової організації та про результати застосування зазначених заходів.
У звіті про діяльність тимчасової адміністрації повинне міститися висновок про відновлення або неможливості відновлення платоспроможності фінансової організації.
Протягом десяти днів з дати подання звіту про діяльність тимчасової адміністрації у разі відновлення платоспроможності фінансової організації за підсумками розгляду зазначеного звіту контрольний орган приймає рішення про припинення діяльності тимчасової адміністрації.
Протягом десяти робочих днів з дати подання звіту про діяльність тимчасової адміністрації у разі неможливості відновлення платоспроможності фінансової організації в період діяльності тимчасової адміністрації за підсумками розгляду зазначеного звіту контрольний орган приймає рішення про звернення тимчасової адміністрації в арбітражний суд із заявою про визнання фінансової організації банкрутом і не пізніше одного робочого дня, наступного за днем прийняття даного рішення, направляє його тимчасової адміністрації. Тимчасова адміністрація направляє до арбітражного суду заяву про визнання фінансової організації банкрутом з додатком зазначеного звіту не пізніше ніж через десять робочих днів з дати отримання відповідного рішення контрольного органу.
4. У разі подання до арбітражного суду заяви про визнання фінансової організації банкрутом діяльність тимчасової адміністрації припиняється з дати затвердження арбітражним судом конкурсного керуючого.
У триденний термін з дати затвердження конкурсного керуючого тимчасова адміністрація передає конкурсного управляючому наявні у неї печатки і штампи фінансової організації, а також у термін, що не перевищує десяти днів, бухгалтерську та іншу документацію (включаючи відомості про розмір вимог кредиторів фінансової організації), матеріальні та інші цінності фінансової організації, прийняті від виконавчих органів фінансової організації.
5. Повідомлення про припинення діяльності тимчасової адміністрації підлягає опублікуванню контрольним органом у порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, а також розміщенню на офіційному сайті контрольного органу в мережі "Інтернет" і повинно містити:
1) найменування фінансової організації, її адресу і ідентифікують фінансову організацію відомості (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків);
2) найменування контрольного органу, що прийняв рішення про призначення тимчасової адміністрації, дату прийняття такого рішення і термін, на який тимчасова адміністрація призначена;
3) прізвище, ім'я, по батькові керівника тимчасової адміністрації та адресу для направлення йому кореспонденції, а також найменування саморегулівної організації, членом якої є керівник тимчасової адміністрації, і її адресу;
4) підстави припинення діяльності тимчасової адміністрації;
5) іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.14. Припинення діяльності тимчасової адміністрації "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 2. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 3. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 4. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 6. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  Загальні положення. Відповідно до ст. 53 Конституції РФ кожен має право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб. Зміст зазначеного права конкретизує ст. 16 ГК, що встановлює, що збитки, заподіяні громадянину чи юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності)
 9. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua