Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень.
Державні внутрішні запозичення Російської Федерації, які здійснюються шляхом випуску державних цінних бу-маг від імені Російської Федерації, що передбачають залежно від умов їх випуску отримання при погашенні іншого, ніж грошові кошти, майнового еквівалента, підлягають відображенню в програмі державних внутрішніх запозичень Росій-ської Федерації.
2. Проведення відповідно до статті 105 цього Кодексу реструктуризації державного внутрішнього боргу Росій-ської Федерації не відбивається в програмі державних внутрішніх запозичень Російської Федерації.
3. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од є додатком до федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації "
 1. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому
 2. 58. Державні і муніципальні запозичення.
  Державні та муніципальні запозичення, що є головним способом покриття бюджетного дефіциту, являють собою передачу в розпорядження органів державної влади та органів місцевого самоврядування коштів, які позичальники зобов'язуються повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка (доходу в іншій формі) на суму запозичення. Метою проведення запозичень є отримання органами
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення державного та муніципального кредиту. 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається у
 4. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Державний і муніципальний борг, управління держ. (Муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина друга. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на
 5. Стаття 179.3. Відомчі цільові програми
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У федеральному бюджеті, бюджеті суб'єкта Російської Федерації, місцевий бюджет можуть передбачатися бюджетні асигнувань на реалізацію відомчих цільових програм, розробка, затвердження та реалізація яких здійснюються в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим органом виконавчої влади
 6. Список скорочень
  Органи державної влади, інші органи та організації: Рада Федерації - Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації; Державна Дума - Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації; КС Росії - Конституційний Суд Російської Федерації; ЗС Росії - Верховний Суд Російської Федерації; ВАС Росії - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації;
 7. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-лені умовами зобов'язання і (або) нормативними правовими актами дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою по-гасіння, передбаченої умовами боргового зобов'язання або
 8. Коментар до п. 4
  31. Федеральним законом від 7 листопада 2000 р. N 135-ФЗ змінено зміст п. 4 ст. 2 коментованого Федерального закону. Згідно з цим пунктом військовослужбовці підлягають обов'язковій державній дактилоскопічної реєстрації. Порядок проведення реєстрації встановлено Федеральним законом "Про державну дактилоскопічної реєстрації в Російській Федерації" від 25 липня 1998 р. N 128-ФЗ (з
 9. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  1. До бюджетних правовідносин відносяться: відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у процесі формування доходів і здійснення видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулюються-вання державного та муніципального боргу; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) відносини,
 10. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  1. До повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 11. Розділ 6. Стадія розгляду і затвердження проекту бюджету
  Після складання проект бюджету вноситися на розгляд і затвердження в відповідний законодавчий (представницький) орган влади. Важливо відзначити, що застосовується так званий принцип "сходи", бюджетів різних рівнів бюджетної системи затверджуються послідовно "по щаблях". Відносно проектів федерального закону про федеральний бюджет і проектів федеральних законів про бюджети
 12. Скорочення і абревіатури
  Конституція - Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації від 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. від 29.12.2004) КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30.12 .2001 № 195-Ф3 (в ред. від 21.03.2005) КК - Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. від
 13. Стаття 179.1. Федеральна адресна інвестиційна програма
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Бюджетні інвестиції в об'єкти капітального будівництва за рахунок коштів федерального бюджету здійснюються відпо-відно з федеральної адресної інвестиційної програми, порядок формування та реалізації якої встановлюється Правительст-вом Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua