Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 110.1. Програма державних внутріш-ніх запозичень суб'єкта Російської Федерації, муніципальних запозичень

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 1 статті 110.1 після слів "Програма державних внутрішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації" буде доповнено словами "на черговий фінан-совий рік і плановий період".
1. Програма державних внутрішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації, муніципальних запозичень на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти із зазначенням обсягу залучення та обсягу коштів, що спрямовуються на по-гасіння основної суми боргу , по кожному виду запозичень.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці другому пункту 1 статті 110.1 слова "черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий період (черговий фінансовий рік або черговий фінансовий рік і плановий період)".
Програма державних внутрішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації, муніципальних запозичень на оче-говий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) є додатком до закону (рішенню) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період).
2. Проведення відповідно до статті 105 цього Кодексу реструктуризації державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу не відбивається в програмі державних внутрішніх запозичень суб'єкта Росій-ської Федерації, муніципальних запозичень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 110.1. Програма державних внутріш-ніх запозичень суб'єкта Російської Федерації, муніципальних запозичень "
 1. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені: 1) перелік та обсяги залучення державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації на черговий фінан-совий рік (черговий фінансовий рік і плановий період); (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 2) перелік, обсяги і терміни погашення державних зовнішніх
 2. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  програмі державних внутрішніх запозичень Росій-ської Федерації. 2. Проведення відповідно до статті 105 цього Кодексу реструктуризації державного внутрішнього боргу Росій-ської Федерації не відбивається в програмі державних внутрішніх запозичень Російської Федерації. 3. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий
 3. Стаття 108. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації
  програмі державних зовнішніх запозичень Російської Федерації повинні бути окремо передбачені всі позики, величина яких перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам доларів США, на весь термін позики. Дані позики підлягають реалі-ції тільки за умови їх затвердження у складі програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації федераль-ним законом про федеральний
 4. Стаття 109. Внесення змін до програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  статтями 108 або 108.1 цього Кодексу та (або) залучаються у зв'язку з запозичаю-ваниями фінансові кошти перевищують суму , еквівалентну 10 мільйонам доларів США, а надаються гарантії перевищують суму, еквівалентну 50 мільйонам доларів США, на весь термін позики або гарантії; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) якщо виконання таких договорів призводить до перевищення
 5. Стаття 93.5. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень)
  програмою дер-жавних зовнішніх запозичень Російської Федерації, в якій відображаються цілі надання бюджетного кредиту, сума наданого бюджетного кредиту, термін кредитування, кінцевий одержувач бюджетного кредиту. 3. Підстави, порядок надання, використання та повернення бюджетних кредитів за рахунок коштів цільових іноземних кре-дітов (запозичень) встановлюються
 6. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому числі Федерального зако-на від 29 липня 1998 року N 136-ФЗ "Про особливості емісії та обігу державних і
 7. Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
  державними запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, здійснювані шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від інших бюджетів бюджетної сис-теми Російської Федерації, кредитних організацій, іноземних держав, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення), міжнародних фінансових організацій,
 8. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації , суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними фізичними та юридичними особами, що виникли в
 9. Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті має бути окремо передбачено ка-ждое напрямок (мета) гарантування, обсяг якого перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам доларів США, із зазначенням категорій і (або) найменувань принципалів . Зазначені гарантії підлягають реалізації тільки за умови їх затвердження у складі програми державних
 10. Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
  програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальних програми затверджуються відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти. Терміни реалізації державних програм Російської Федерації, державних
 11. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого самоврядування. (в ред. Федерального закону від 10.05.2007 N 69-ФЗ) 2. Суб'єкти Російської Федерації здійснюють управління і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності суб'єктів
 12. Стаття 104. Запозичення і гарантії суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень в іноземній валюті
  державної влади суб'єкта Російської Федерації, наділеного правом здійснювати державного-ються зовнішні запозичення суб'єкта Російської Федерації відповідно до пунктів 2 і 3 цієї статті, в порядку, передбачені-Ренном законодавством Російської Федерації. Зовнішні облігаційні позики суб'єкта Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктом Російської Федеративної-ції
© 2014-2022  yport.inf.ua