Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 108. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації являє собою перелік всіх зовнішніх заімст-вань Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період за видами запозичень з відображенням різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основного боргу по кожному виду боргового зобов'язання.
2. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації містить перелік зовнішніх запозичень Рос-сийской Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період з поділом на незв'язані (фінансові) та цільові иностран-ні запозичення із зазначенням:
1) для незв'язаних (фінансових) запозичень:
джерела залучення;
суми запозичення;
терміну погашення;
2) для цільових іноземних запозичень:
кінцевого одержувача;
мети запозичення і напрями використання;
джерела запозичення;
суми запозичення;
терміну погашення;
наявності гарантій третіх осіб з повернення коштів до федерального бюджету кінцевим позичальником, якщо для нього передбачений таке повернення, з зазначенням організації (органу), що надала гарантію, терміну дії та обсягу зобов'язань по гарантії;
оцінки обсягу використаних коштів до початку чергового фінансового року;
прогнозу обсягу використання коштів у черговому фінансовому році.
3. У програмі державних зовнішніх запозичень Російської Федерації повинні бути окремо передбачені всі позики, величина яких перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам доларів США, на весь термін позики. Дані позики підлягають реалі-ції тільки за умови їх затвердження у складі програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації федераль-ним законом про федеральний бюджет.
4. У програмі державних зовнішніх запозичень Російської Федерації обсяг, деталізований по конкретних позиками, повинен становити не менше 85 відсотків загального обсягу зовнішніх запозичень.
5. Уряд Російської Федерації або уповноважена ним Міністерство фінансів Російської Федерації має право здійснювала-влять зовнішні запозичення, не включені в програму державних зовнішніх запозичень Російської Федерації, якщо ука-занние зовнішні запозичення здійснюються в процесі реструктуризації державного зовнішнього боргу Російської Федерації, яка призводить до зниження витрат на обслуговування державного зовнішнього боргу Російської Федерації в рамках встановлений-ного верхньої межі державного зовнішнього боргу Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Дане право поширюється виключно на незв'язані (фінансові) державні зовнішні запозичення Російської Федерації.
6. У програму державних зовнішніх запозичень Російської Федерації в обов'язковому порядку включаються угоди про позики, укладені в попередні роки, якщо такі угоди не втратили чинності в установленому порядку.
7. Проведення відповідно до статті 105 цього Кодексу реструктуризації державного зовнішнього боргу не відображає-ся в програмі державних зовнішніх запозичень Російської Федерації.
8. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації є додатком до федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 108. Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації "
 1. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені:
 2. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень.
 3. Стаття 109. Внесення змін до програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Договори про державних зовнішніх запозиченнях Російської Федерації, виконання яких вимагає збільшення обсягів державних зовнішніх запозичень Російської Федерації, затверджених федеральним законом про федеральний бюджет на оче-говий фінансовий рік і плановий період, можуть бути укладені лише після внесення відповідних
 4. Стаття 93.5. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень)
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень) можуть надаватися Російської Феде-рацією суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень і юридичним особам. 2. Надання бюджетних кредитів, зазначених у пункті 1 цієї статті, здійснюється відповідно до програми
 5. Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Під державними запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, здійснювані шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від інших бюджетів бюджетної сис-теми Російської Федерації, кредитних організацій, іноземних держав, включаючи
 6. 58. Державні і муніципальні запозичення.
  Державні та муніципальні запозичення, що є головним способом покриття бюджетного дефіциту, являють собою передачу в розпорядження органів державної влади та органів місцевого самоврядування коштів, які позичальники зобов'язуються повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка (доходу в іншій формі) на суму запозичення. Метою проведення запозичень є отримання органами
 7. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення державного та муніципального кредиту. 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається у
 8. Стаття 104. Запозичення і гарантії суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у іноземній валюті
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Залучення до бюджету суб'єкта Російської Федерації кредитів від іноземних банків в іноземній валюті здійснюється при дотриманні суб'єктом Російської Федерації положень цього Кодексу. Відбір іноземних банків з метою надання кредиту в іноземній валюті суб'єкту Російської Федерації здійснює-ся уповноваженими органами
 9. Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті являє собою перелік надається сезон-мих державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті на черговий фінансовий рік і плановий період, за винятком цільових іноземних кредитів (запозичень), залучених під
 10. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому
© 2014-2022  yport.inf.ua