Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 107. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12 .2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 1 статті 107 після слів "Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації" буде доповнено словами "на черговий фінансовий рік і щороку планового періоду".
1. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і щороку планового періоду) встановлюється законом (рішенням) про відповідний бюджет в рамках обмежень, встановлених пунктами 2 і 3 цієї статті.
Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, представницький орган му-муніципальні освіти має право з метою управління відповідним боргом затвердити додаткові обмеження по дер-ному боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу.
Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, боргу муніципального освіти (муніципального боргу) в цілях цього Кодексу означає обсяг боргу суб'єкта Російської Федерації, обсяг муніципального боргу, яка не мо-же бути перевищений при виконанні відповідного бюджету .
До 1 січня 2017 граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації (муніципального боргу) може перевищити обмеження, встановлені пунктами 2 і 3 статті 107, в межах обсягу державного боргу суб'єкта Російської Феде-рації (муніципального боргу) за бюджетними кредитами станом на 1 січня поточного року і (або) у разі затвердження законом суб'єкта Російської Федерації (нормативним правовим актом представницького органу муніципального утворення) про бюджет в складі джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) бюджетних кредитів, при залучають в поточному фінансовому році до бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, в межах зазначених кредитів. До 1 січня 2017 верхня межа державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації, а також муніципального боргу встановлюється з дотриманням умов, зазначених у цій частині (Федеральний закон від 09.04.2009 N 58-ФЗ (в ред. Від 30.11.2011)).
2. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації не повинен перевищувати затверджений загальний річний обсяг доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень.
Для суб'єкта Російської Федерації, щодо якої здійснюються заходи, передбачені пунктом 4 статті 130 на-вартого Кодексу, граничний обсяг боргу не повинен перевищувати 50 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень.
3. Граничний обсяг муніципального боргу не повинен перевищувати затверджений загальний річний обсяг доходів місцевого бюдже-та без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень і (або) надходжень податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань.
Для муніципального освіти, щодо якої здійснюються заходи, передбачені пунктом 4 статті 136 теперішній-го Кодексу, граничний обсяг муніципального боргу не повинен перевищувати 50 відсотків затвердженого загального річного обсягу дохо-дов місцевого бюджету без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень і (або) надходжень податкових доходів по додаткового-тільних нормативам відрахувань.
4. Перевищення при виконанні відповідного бюджету встановлених цією статтею обмежень є порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації і тягне застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації, передбачених цим Кодексом.
5. Якщо при виконанні відповідного бюджету обсяг боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу переви-щує граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу, встановлений законом (рі-ням) про відповідний бюджет, уповноважений орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого са- дування вправі приймати нові боргові зобов'язання лише після приведення обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу у відповідність до вимог цієї статті.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 6 статті 107 буде викладено в новій ре-редакції.
6. Законом (рішенням) про відповідний бюджет встановлюється верхня межа державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації, верхня межа державного зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації (за наявності такого), верх-ний межа муніципального боргу станом на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком (черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду), що представляє собою розрахунковий показник, із зазначенням у тому числі верхньої межі дол-га за державними гарантіями суб'єкта Російської Федерації, муніципальних гарантій.
Верхня межа державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації і верхня межа державного зовнішньо-го боргу суб'єкта Російської Федерації встановлюються з дотриманням обмежень, встановлених пунктом 2 цієї статті.
Верхня межа муніципального боргу встановлюється з дотриманням обмежень, встановлених пунктом 3 цієї стат-ті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 107. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу "
 1. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
  статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації , орган місцевого само-управління не має права приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних боргових зобов'язань з метою реструктуризації боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального
 2. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних
 3. 17. Державний борг суб'єкта Російської Федерації
  граничний обсяг позикових коштів, що спрямовуються на фінансування дефіциту бюджету суб'єкта РФ, не повинен перевищувати 30% обсягу власних доходів цього бюджету на поточний фінансовий рік без обліку фінансової допомоги федерального бюджету та залучених в поточному фінансовому році позикових
 4. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  обсяг муніципального боргу включаються: 1) номінальна сума боргу по муніципальних цінних паперів; 2) обсяг основного боргу за бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету; 3) обсяг основного боргу за кредитами, отриманими муніципальним освітою; 4) обсяг зобов'язань по муніципальних гарантій; 5) обсяг інших (за винятком зазначених) непогашених боргових зобов'язань
 5. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  обсягу державно-го боргу суб'єкта Російської Федерації за видами списуються державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації , виражених у валюті Російської Федерації, на суму їх списання без відображення сум списання в джерелах фінан-сування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації. 4. Дія пунктів 1 - 3 цієї статті не поширюється на зобов'язання
 6. Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування
  обсягу джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету. (П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Усі витрати на обслуговування боргових зобов'язань, включаючи дисконт (або різницю між ціною розміщення та ціною погашення-ня (викупу) за державними або муніципальних цінних паперів), враховуються у бюджеті як витрати на обслуговування держав-ного або
 7. Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, і їх списання з муніципального боргу
  обсягу муніципального боргу за видами списуємо-екпортувати муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, на суму їх списання без відображення сум списання в джерелах фінансування дефіциту місцевого бюджету. 4. Дія пунктів 1 - 3 цієї статті не поширюється на зобов'язання за кредитними угодами, на муніципальні боргові зобов'язання перед Російською
 8. Стаття 98. Структура державного боргу Рос-сийской Федерації, види і терміновість боргових зобов'язань Російської Федерації
  обсяг державного внутрішнього боргу Російської Федерації включаються: 1) номінальна сума боргу по державних цінних паперів Російської Федерації, зобов'язання за якими виражені у валюті Російської Федерації; 2) обсяг основного боргу за кредитами, які отримані Російською Федерацією і зобов'язання за якими виражені у валюті Російської Федерації; 3) обсяг основного боргу за
 9. Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга
  обсязі боргових зобов'язань (у тому числі га гарантій) Російської Федерації, про дату виникнення зобов'язань, про виконання зазначених зобов'язань повністю або частково, а також інша інформація. Інформація про державні внутрішніх боргових зобов'язаннях Російської Федерації вноситься до Державної довго-ву книги Російської Федерації в строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту
 10. 18. Муніципальний борг
  гранично допустима сума боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування не може перевищувати 15% обсягу видаткової частини місцевого бюджету, а короткострокові запозичення в будь-якій формі не можуть проводитися до затвердження місцевого бюджету на поточний фінансовий
© 2014-2022  yport.inf.ua