Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
(в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ)
1. Надходження до бюджету коштів від запозичень враховуються в джерелах фінансування дефіциту відповідного бюд-жету шляхом збільшення обсягу джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Усі витрати на обслуговування боргових зобов'язань, включаючи дисконт (або різницю між ціною розміщення та ціною погашення-ня (викупу) за державними або муніципальних цінних паперів), враховуються у бюджеті як витрати на обслуговування держав-ного або муніципального боргу.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Надходження до бюджету від розміщення державних або муніципальних цінних паперів в сумі, що перевищує номінальну вартість, надходження до бюджету, отримані як накопиченого купонного доходу, а також різниця, що виникла в разі викупу цінних паперів за ціною нижче ціни розміщення, відносяться на зменшення витрат на обслуговування державного або муніципальної-го боргу в поточному фінансовому році.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Погашення основної суми боргу Російської Федерації, боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу, віз-нікшего з державних або муніципальних запозичень, враховується в джерелах фінансування дефіциту відповідного бюджету шляхом зменшення обсягу джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету.
4. При виконанні зобов'язань по державних цінних паперах, випущених від імені Російської Федерації, передбачати відповідно до умов їх випуску передачу кредиторам іншого, ніж грошові кошти, майнового еквівалента, розмір державного боргу Російської Федерації зменшується на величину основного боргу (розраховану у грошовому вираженні) по погашаються таким чином зобов'язаннями.
Виконання зобов'язань за зазначеним державним цінних паперів Російської Федерації враховується відповідно до пунктів 2 і 3 цієї статті.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування "
 1. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень.
 2. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів означає, що витрати бюджету не можуть бути пов'язані з певними доходами бюджету та джерелами фінансування дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується: субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської
 3. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  Згідно ст. 23 БК РФклассіфікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів - угруповання позикових коштів, залучених РФ, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями для покриття дефіцитів відповідних бюджетів. Економічна класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів-угруповання операцій сектору державного управління за їх економічним змістом. Джерела
 4. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені:
 5. 31. Принципи бюджетної системи.
  1) принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат
 6. 5. Бюджетна система та її принципи
  Бюджетна система РФ є засновану на економічних відносинах і державному устрої РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, регульовану нормами права. Згідно ст. 10 БК РФ до складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;
 7. 7.3. Підстави припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, її суб'єкта і муніципального освіти, їх списання з державного боргу Російської Федерації та її суб'єкта, муніципального боргу
  Правовим нормам, присвяченим припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Федерації , а також їх списанню з державного боргу присвячена гл. 14 БК РФ. Відповідно до ст. 98.1 БК РФ, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (або кредитор не вчинив дій, визначених умовами зобов'язання та / або нормативними
 8. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  Принцип збалансованості бюджету означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сум-Марн обсягом доходів бюджету і надходжень джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007
 9. Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
  1. У разі якщо закон (рішення) про бюджет не набув чинності з початку поточного фінансового року: фінансовий орган правомочний щомісяця доводити до головних розпорядників бюджетних коштів бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої частини бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань в звітному фінансовому році; інші показники,
 10. Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під обслуговуванням державного (муніципального) боргу розуміються операції з виплати доходів по державних і муніципальних боргових зобов'язаннях у вигляді відсотків за ним і (або) дисконту, які здійснюються за рахунок коштів відповідного бюджету. 2. Виконання Центральним банком Російської Федерації, кредитної організацією або іншою
© 2014-2022  yport.inf.ua