Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 114. Випуск державних і муниципаль-них цінних паперів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Граничні обсяги випуску державних цінних паперів Російської Федерації за номінальною вартістю встановлюють-ся Урядом Російської Федерації відповідно з верхньою межею державного боргу Російської Федерації, установ-ленним федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 2 статті 114 після слів "Граничні обсяги випуску державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації" буде доповнено словами "на черговий фінансовий рік і щороку планового періоду ", слова" за номінальною вартістю на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і щороку планового періоду) "будуть замінені словами" на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і щороку пла-нового періоду) по номінальної вартості ".
2. Граничні обсяги випуску державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації або муніципальних цінних паперів за номінальною вартістю на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і щороку планового періоду) встановлюються відповідно вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, представницьким органом муніципального освіти відповідно з верхньою межею державного боргу суб'єкта Російської Федерації, муниципаль-ного боргу, встановленим законом (рішенням) про відповідний бюджет.
3. Процедура емісії державних цінних паперів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, а також муніципальних цінних паперів регулюється федеральним законом про особливості емісії та обігу державних і муніципальних цінних паперів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 114. Випуск державних і муниципаль-них цінних паперів "
 1. Стаття 15.18. Незаконні операції з емісійними цінними паперами
  стаття 15.19 буде доповнено частиною
 2. Стаття 143. Види цінних паперів
  державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних
 3. Коментар до статті 15.18
  випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів у реєструючий орган. Звіт про підсумки випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів повинен містити таку інформацію: 1) дати початку та закінчення розміщення цінних паперів; 2) фактичну ціну розміщення цінних паперів (за видами цінних паперів в рамках даного випуску), 3) кількість розміщених цінних паперів ; 4)
 4. 11.2.5. Податок на операції з цінними паперами
  випуску цінних паперів, заявлена емітентом. Цей податок можна порівняти з реєстраційної митом, оскільки його сума сплачується платником одночасно з поданням документів на реєстрацію емісії. Податок обчислюється у розмірі 0,8% номінальної суми емісії, і йому безпосередньо кореспондує зустрічна послуга реєструючого органу. Однак у випадку відмови в реєстрації емісії
 5. Стаття 185.7. Особливості продажу майна професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  них паперів, керуючої компанії та обертаються на організованому ринку цінних паперів, підлягають продажу на торгах організатора торгівлі на ринку цінних паперів. 2. У разі, якщо належні професійному учаснику ринку цінних паперів, керуючої компанії цінні папери не допущені до торгів організатора торгівлі на ринку цінних паперів, такі цінні папери підлягають продажу в порядку,
 6. Коментар до статті 15.24
  випускають аналогічні цінні папери. При наявності в рекламі однієї з обставин, зазначених у ч. 2 ст. 34, реклама цінних паперів визнається недобросовісною. Недобросовісною рекламою визнається також публічне гарантування або доведення іншим чином до відома потенційних власників даних про прибутковість цінного паперу, її забезпеченості в порівнянні з іншими цінними паперами або іншими
 7. Стаття 145. Суб'єкти прав, засвідчених цінним папером
  випуску цінних паперів визначеного виду як іменних, або як ордерних, або як паперів на
 8. Стаття 1025. Передача в довірче управління цінних паперів
  стаття
 9. Стаття 15.22. Порушення правил ведення реєстру власників цінних паперів
  них паперів, або внесення до реєстру власників цінних паперів недостовірних відомостей з вини власника реєстру, або порушення строків видачі виписки з системи ведення реєстру власників цінних паперів, а так само невиконання або неналежне виконання власником реєстру інших законних вимог власника цінних паперів або особи, що діє від його імені, а також номінального утримувача цінних паперів -
 10. Стаття 185.2. Особливості наслідків призначення тимчасової адміністрації професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  них паперів, керуючої компанії дана тимчасова адміністрація зобов'язана: 1) забезпечити збереження грошових коштів і цінних паперів, що належать клієнтам; 2) встановити достатність грошових коштів, цінних паперів, що належать клієнтам і знаходяться на спеціальному брокерському рахунку, рахунку депо, окремому банківському рахунку професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії,
 11. Стаття 15.18. Незаконні операції з цінними паперами
  випуску яких не зареєстрований, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати
 12. § 6. Муніципальні запозичення
  випуску муніципальних цінних паперів, в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування відповідно до вимог федеральних законів та інших нормативних правових актів федеральних органів державної влади. Федеральним законом від 29 липня 1998 р. N 136-ФЗ "Про особливості емісії та обігу державних і муніципальних цінних паперів" встановлюється порядок
 13. Коментар до статті 15.17
  випусками; - має рівні обсяг і строки здійснення прав усередині одного випуску незалежно від часу придбання цінного паперу. Стаття 2 зазначеного Закону містить дефініції наступних емісійних цінних паперів: акції, облігації, опціону емітента. 3. Під емісією цінних паперів розуміється встановлена ст. 19 - 25 Федерального закону "Про ринок цінних паперів"
 14. Так звані бездокументарні цінні папери
  них прав, ні предметом угод (її не можна продати, передати, залежить і т . д.) * (421). Всупереч вказівці абз. 1 п. 1 ст. 149 ЦК до "бездокументарні цінних паперів" не можуть застосовуватися приписи, встановлені для цінних паперів, зокрема приписи п. 1 ст. 142, ст. 143-148 ЦК, а також цивільно-процесуальні норми, що регулюють викличний виробництво. Позбавлену теоретичного обгрунтування і
 15. Коментар до статті 15.23
  випуск цінних паперів; - копії установчих документів, засвідчені нотаріально або завірені реєструючим органом; - копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або завірену реєструючим органом (за наявності); - виписку з протоколу рішення уповноваженого органу емітента про призначення керівника виконавчого органу, обрання членів ради
© 2014-2022  yport.inf.ua