Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Так звані бездокументарні цінні папери

. Під "бездокументарній цінним папером" розуміється бездокументарна форма фіксації права, що закріплюється іменний або ордерним цінним папером (п. 1 ст. 149 ЦК). "Бездокументна цінний папір" не є цінним папером в сенсі абз. 1 п. 1 ст. 142 ЦК і не може виступати ні об'єктом права власності та інших речових прав, ні предметом угод (її не можна продати, передати, залежить і т.д.) * (421).
Всупереч вказівкою абз. 1 п. 1 ст. 149 ЦК до "бездокументарні цінних паперів" не можуть застосовуватися приписи, встановлені для цінних паперів, зокрема приписи п. 1 ст. 142, ст. 143-148 ЦК, а також цивільно-процесуальні норми, що регулюють викличний виробництво.
Позбавлену теоретичного обгрунтування і практичного значення правову фігуру "бездокументарних цінних паперів" слід замінити відомої німецькому і швейцарському законодавству правової фігурою "цінних прав" (Wertrechte), тобто НЕ засвідчених цінними паперами, але занесених до особливого реєстру прав, які забезпечені функцією, схожою з функцією прав, втілених у цінних паперах фондового ринку * (422). При цьому правовий режим "цінних прав" повинен визначатися спеціальними приписами, розташованими за межами гл. 7 ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Так звані бездокументарні цінні папери "
 1. § 1. Поняття цінного паперу
  такого документа, підтвердивши погашення боргу видачею боржнику відповідної розписки. Здійснення права з паперу без презентації папери можливо лише в тому випадку, коли папір внаслідок її втрати або знищення була оголошена судом такою, що втратила силу в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством (див. § 5 цієї глави). Зазначені ознаки цінного паперу
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
  таких цінних паперів позбавляє від необхідності фізичного переміщення товарів і грошових коштів від Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 167 одних суб'єктів до інших. Враховуючи ж обсяги товарно-грошового обігу в сфері комерції, це означає, що саме підприємці є в більшості випадків учасниками
 3. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні папери віднесені до об'єктів цивільних прав (див.: найменування підрозділу 3 ГК, до якого належить гл. 7). У чолі всього вісім статей (ст. 142-149
 4. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  також інвестори, ці папери набувають. Перші акумулюють Комерційне право. Ч . II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 134 фінансові та інші засоби, пропонуючи за це деякий еквівалент у вигляді певного набору майнових прав, другі ж набувають такі права і виплачують за них відому компенсацію. Так, акціонерне
 5. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  такий прибуток, якої достатньо для задоволення інтересів усіх учасників ланцюжка відносин: осіб, які надають тимчасово вільні кошти, осіб, їх використовують, і, звичайно, банків, через які проходять («прокручуються») гроші. Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф . Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 223 У структурі фінансових ресурсів,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  такому стані речей 67. SENSU STRICTO [Сенсит Стрикт] - буквально, у вузькому сенсі 68. STATUS QUO [статус кво] - існуючий стан 69. STATUS QUO ANTE [статус кво анте] - положення, що існувало до певного моменту 70. SUB CONDITIONE [суб кондіціоне] - під умовою 71. SUI GENERIS [суі генеріс] - в своєму роді; своєрідний 72. TABULA RASA [табула рази] - чиста дошка
 7. § 3. Об'єкти довірчого управління
  також особливостями організації його обороту. У нормах, що регулюють передачу нерухомого майна в довірче управління, законодавець встановлює особливості такої передачі, спираючись головним чином на ті спеціальні правила, які встановлені щодо обороту нерухомості. Так , договір довірчого управління нерухомістю має бути укладений у тій формі, яка передбачена
 8. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  таких осіб полягає в наступному: a) ними ледь Чи не у всіх випадках можуть бути тільки громадяни; b) вони не завжди входять до кола спадкоємців померлого в одних випадках, але в інших - тільки і можуть бути з певного числа спадкоємців; с) їх право на отримання майна померлого обмежує права його спадкоємців. Ось два приклади. 1. В одних випадках закон дає право на отримання майна померлого
 9. 3. Проблема бездокументарних цінних паперів
  також прийшов до нас з американського права. Поняттям "uncertificated security" в п. "b" ст. 8-102 ЕТК США охоплені "пай, участь або інший інтерес у майні або підприємстві емітента, які не представлені яким-небудь документом і передача яких реєструється в книгах, які ведуться в цих цілях емітентом або за його дорученням". Законодавство ряду розвинених країн з початку 80-х рр..
 10. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  таким чином пар "речове - зобов'язальне" має особливе значення. Це пов'язано з тим, що на відміну, наприклад, від такого, як "майнове - немайнове" або "абсолютна - відносне", що розглядається розподіл дозволяє в один і той же час індивідуалізувати речові і зобов'язальні правовідносини, речові і зобов'язальні права, а одно речові і зобов'язальні норми,
© 2014-2022  yport.inf.ua