Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 112.1. Прострочена заборгованість по довго-вим зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації, муници-пального освіти

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Під виникла внаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади суб'єкта Російської Федеративної-ції, органів місцевого самоврядування простроченою заборгованістю за борговими зобов'язаннями суб'єкта Російської Федерації, му муніципальні освіти в цілях цього Кодексу розуміється заборгованість суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти, що утворилася зважаючи невиконання або неналежного виконання у встановлений термін боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти.
2. Під обсягом (розміром) простроченої заборгованості за борговими зобов'язаннями суб'єкта Російської Федерації, муници-пального освіти в цілях цього Кодексу розуміється сумарний обсяг невиконаних у встановлений термін боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти, термін виконання яких настав, включаючи обсяг зобов'язань по поверненню суми позики (кредиту), по сплаті відсотків на суму позики (кредиту), інших платежів, передбачених умовами позики (кредиту), угодами (договорами), укладеними від імені суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти, обсяг зобов'язань по виконанню державних гарантій суб'єкта Російської Федерації , муніципальних гарантій та інших боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти. В обсяг простроченої заборгованості суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти також включається сума неустойки (штрафів, пені) і відсотків, нарахованих за прострочення виконання боргових зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 112.1. Прострочена заборгованість по довго-вим зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації, муници-пального освіти "
 1. Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Ведення Державної боргової книги Російської Федерації здійснює Міністерство фінансів Російської Федеративної-ції. У Державну боргову книгу Російської Федерації вносяться відомості про обсяг боргових зобов'язань (у тому числі га гарантій) Російської Федерації, про дату виникнення зобов'язань, про виконання зазначених зобов'язань
 2. Стаття 168.2. Підстави і порядок введення часів-ної фінансової адміністрації
  1. Тимчасова фінансова адміністрація в суб'єкт Російської Федерації (муніципальному освіту) вводиться на термін до од-ного року рішенням арбітражного суду при здійсненні провадження у справі про відновлення платоспроможності суб'єкта Росій-ської Федерації (муніципального утворення) у порядку, встановленому федеральним законом. 2. Клопотання про введення тимчасової фінансової
 3. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в
 4. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому
 5. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається Російською Федерацією суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) за рахунок залишку коштів на оди-ном рахунку федерального бюджету. 2. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках
 6. Стаття 104. Запозичення і гарантії суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у іноземній валюті
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Залучення до бюджету суб'єкта Російської Федерації кредитів від іноземних банків в іноземній валюті здійснюється при дотриманні суб'єктом Російської Федерації положень цього Кодексу. Відбір іноземних банків з метою надання кредиту в іноземній валюті суб'єкту Російської Федерації здійснює-ся уповноваженими органами
 7. Стаття 102. Відповідальність за борговими зобов'язанням Російської Федерації, суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Боргові зобов'язання Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти повністю і без умов забезпечуються усім, хто знаходиться у власності Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти майном, що є відповідну скарбницю, і виконуються за рахунок коштів
 8. Стаття 115.2. Порядок і умови надання дер-жавних і муніципальних гарантій
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Надання державних або муніципальних гарантій здійснюється відповідно до повноважень органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого само-управління на підставі відповідно федерального закону, закону суб'єкта
 9. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  1. Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна, що може перебувати лише у державній або муніципальній
 10. Стаття 89. Виконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
  1. У разі невиконання боржником графіка погашення заборгованості протягом більш ніж п'ять днів адміністративний керуючий зобов'язаний звернутися до осіб, що надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, з вимогою про виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості. 2. Грошові кошти,
 11. Стаття 173. Порука
  1. У цьому Законі під поручительством розуміється одностороння обов'язок особи, яка дала поручительство за боржника, відповідати за виконання останнім усіх його грошових зобов'язань перед кредиторами, а також обов'язки по сплаті обов'язкових платежів до бюджетів та позабюджетні фонди. Порука за зобов'язаннями боржника може бути дано Російською Федерацією,
 12. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними
 13. Стаття 90. Наслідки виконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
  1. Особи, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості та які виконали зобов'язання, які з такого забезпечення, має право пред'явити свої вимоги до боржника в загальному порядку, передбаченому федеральним законом. 2. У разі, якщо в ході фінансового оздоровлення особами, які надали забезпечення виконання боржником
© 2014-2022  yport.inf.ua