Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)

(введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
1 . Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається Російською Федерацією суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) за рахунок залишку коштів на оди-ном рахунку федерального бюджету.
2. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої твердженню законом (рішенням) про бюджет на відповідний фінансовий рік обсягу доходів бюджету суб'єкта Російської Феде-рації (місцевого бюджету), за винятком субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, які мають цільове призначення, на строк, що не перевищує 30 днів, за умови його повернення не пізніше 25 листопада поточного фінансового року.
3. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) на підставі договору, що укладається территориаль-ним органом Федерального казначейства з суб'єктом Російської Федерації (муніципальним освітою), в порядку та за формою, ко-торие встановлені Міністерством фінансів Російської Федерації, з справлянням плати за користування ним за ставкою, встановленою федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
4. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) без надання ним забезпечення виконання свого зобов'язання з повернення зазначеного кредиту, сплаті відсотків, штрафів і пені.
5. У разі, якщо наданий бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) не погашено у встановлений строк, стягнення заборгованості по ньому, включаючи штрафи і пені за нару-шення терміну повернення бюджетного кредиту, встановленого договором, здійснюється територіальним органом Федерального казначейства за рахунок доходів від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що підлягають розподілу територіальним органом Федерального казначейства до бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету), що має заборгованість по наданому бюджетному кредиту, включаючи штрафи і пені за порушення терміну його повернення .
Порядок звернення стягнення заборгованості за вказаною бюджетному кредиту встановлюється Міністерством фінансів Рос-сийской Федерації.
6. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) не надається в разі наявності розміщених бюджетних коштів на банківських депозитах.
Суб'єкт Російської Федерації не має права здійснювати розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах за наявності зобов'язань (заборгованості) по бюджетному кредиту на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єкта Російської Федеративної-ції (місцевих бюджетів).
7. До повного виконання суб'єктом Російської Федерації (муніципальним освітою) зобов'язань по поверненню бюджетного кредиту на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) територіальний орган Федерального казначейства здійснює бюджетний облік зобов'язань суб'єкта Російської Федерації (муніципального образо-вання) за наданим бюджетному кредиту на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів).
8. Реструктуризація зобов'язань (заборгованості), а також укладення мирових угод, що встановлюють умови урегулі-вання заборгованості боржників по бюджетному кредиту на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів), не допускається.
9. Федеральному казначейству надається право вимоги від імені Російської Федерації повернення (погашення) заборгова-ності суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти) за грошовими зобов'язаннями перед Російською Федерацією з повернення бюджетного кредиту на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюдже-тів).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) "
 1. 51. Бюджетний кредит
  бюджетних витрат, яка передбачає надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах (ст. 76 БК РФ). Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства РФ тільки за умови
 2. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  бюджетної системи Російської Федерації групами і підгрупами джерел фінансування де-фіціта бюджетів є: 1) джерела внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів: державні (муніципальні) цінні папери, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації; кредити кредитних організацій у валюті Російської Федерації; бюджетні кредити від інших бюджетів
 3. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Бюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3) субсидії
 4. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів,
 5. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів, засобами адміністраторів дже-рел фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних кредитів, бюджет- вих інвестицій і державних і муніципальних гарантій умов виділення, отримання, цільового використання і повернення бюджетних коштів. (В ред. Федерального закону від
 6. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних
 7. Стаття 92.1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету
  бюджетними кредитами, наданими бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевому бюджету) іншими бюд-жетамі бюджетної системи Російської Федерації, дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) може пре-висіть обмеження, встановлені пунктами 2 і 3 статті 92.1, в межах зазначеної різниці (Федеральний закон від 09.04.2009 N 58-ФЗ (в ред. від 30.11.2011)). 2. Дефіцит
 8. Стаття 38.1. Принцип підвідомчості видатків бюджетів
  бюджетних коштів мають право отримувати бюджетні асигнувань та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, у віданні яких-го вони знаходяться. Головні розпорядники (розпорядники) бюджетних коштів не вправі розподіляти бюджетні асигнування та ліміти бюджет-них зобов'язань розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, не включених до
 9. 47. Бюджетний дефіцит: поняття, причини утворення і допустимі межі. Ненафтогазовий дефіцит федерального бюджету.
  бюджетного законодавства Російської Федерації і тягне застосування передбачених цим Кодексом заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації. 5. Кредити Центрального банку Російської Федерації, а також придбання Центральним банком Російської Федерації державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації, муніципальних цінних паперів при їх
 10. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданій ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел
 11. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  бюджетні трансферти з федерального бюджету надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори (ст. 130 БК РФ). Бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ надаються за умови відсутності заборгованості відповідних органів
 12. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 13. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  бюджетних кредитів, отриманих від бюджетів інших рівнів бюджет23бной системи РФ, і платежів в погашення основної суми боргу; 4) надходження коштів від продажу майна, що перебуває у державній та муніципальній власності; 5) суму перевищення доходів над витратами за державними запасами; 6) зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету відповідного
 14. Тема 8. Бюджетний процес
  бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента
© 2014-2022  yport.inf.ua