Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 93.5. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень)

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1 . Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень) можуть надаватися Російської Феде-рацією суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень і юридичним особам.
2. Надання бюджетних кредитів, зазначених у пункті 1 цієї статті, здійснюється відповідно до програми дер-жавних зовнішніх запозичень Російської Федерації, в якій відображаються цілі надання бюджетного кредиту, сума наданого бюджетного кредиту, термін кредитування, кінцевий одержувач бюджетного кредиту.
3. Підстави, порядок надання, використання та повернення бюджетних кредитів за рахунок коштів цільових іноземних кре-дітов (запозичень) встановлюються умовами відповідних договорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93.5. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень) "
 1. Стаття 98. Структура державного боргу Рос-сийской Федерації, види і терміновість боргових зобов'язань Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) кредитами, залученими від імені Російської Федерації як
 2. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
 3. 51. Бюджетний кредит
  Бюджетний кредит - це форма фінансування бюджетних витрат, яка передбачає надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах (ст. 76 БК РФ). Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного
 4. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Код класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел
 5. Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Під державними запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, здійснювані шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від інших бюджетів бюджетної сис-теми Російської Федерації, кредитних організацій, іноземних держав, включаючи
 6. Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) державних цінних паперів
 7. Стаття 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних кредитів
 8. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Державний і муніципальний борг, управління держ. (Муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина друга. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на
 9. Стаття 96. Джерела фінансування дефіциту ме-стного бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) В склад джерел внутрішнього фінансування дефіциту місцевого бюджету включаються: різниця між коштами, що надійшли від розміщення муніципальних цінних паперів, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації, і засобами, спрямованими на їх погашення; різниця між отриманими і погашеними
 10. Коментар до статті 15.16
  1. Бюджетні кошти можуть надаватися на оплатній основі у формі бюджетного кредиту та бюджетної позички (див. п. 1, 2 коментарю до ст. 15.15). Згідно п. 6 ст. 76 БК обов'язковою умовою надання бюджетного кредиту є проведення попередньої перевірки фінансового стану отримувача бюджетного кредиту фінансовим органом або за його дорученням уповноваженим органом.
 11. 60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації.
  Татьяна 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних
 12. 41 . Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3)
© 2014-2022  yport.inf.ua