Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Під державними запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, здійснювані шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від інших бюджетів бюджетної сис-теми Російської Федерації, кредитних організацій, іноземних держав, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення), міжнародних фінансових організацій, інших суб'єктів міжнародного права, іноземних юридичних осіб, за якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації.
2. Державні і муніципальні внутрішні запозичення здійснюються з метою фінансування дефіцитів відпо-чих бюджетів, а також для погашення боргових зобов'язань.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
3. Під державними внутрішніми запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, здійснюва-ється шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, кредитних організацій і міжнародних фінансових організацій, за якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації як позичальника, виражені у валюті Російської Федерації.
Право здійснення державних внутрішніх запозичень від імені Російської Федерації відповідно до цього Кодексу належить Уряду Російської Федерації або уповноваженій ним Міністерству фінансів Російської Федеративної-ції.
4. Під державними зовнішніми запозиченнями Російської Федерації розуміються державні позики, осуществляе-мі шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації, і кредити, що залучаються від кредитних організа-цій, іноземних держав, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення), міжнародних фінансових організацій, інших суб'єктів міжнародного права, іноземних юридичних осіб, за якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації, виражені в іноземній валюті.
Державні зовнішні запозичення Російської Федерації здійснюються з метою фінансування дефіциту федерального бюджету, а також для погашення державних боргових зобов'язань Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
Право здійснення державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та укладання договорів про надання державних гарантій для залучення зовнішніх кредитів (позик) належить Російській Федерації. Від імені Російської Феде-рації здійснювати зовнішні запозичення може Уряд Російської Федерації або уповноважена ним Міністерство фі-Нансі Російської Федерації.
5. Уряд Російської Федерації або уповноважена ним Міністерство фінансів Російської Федерації має право здійснювала-влять внутрішні (зовнішні) запозичення з перевищенням встановленого на відповідний фінансовий рік федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період верхньої межі державного внутрішнього (зовнішнього) дол-га Російської Федерації в цілях заміщення зовнішніх (внутрішніх) запозичень, якщо це знижує витрати на обслуговування держав-ного боргу Російської Федерації в межах верхньої межі державного боргу Російської Федерації (суми верхнього пре-справи державного внутрішнього боргу Російської Федерації, встановленого федеральним законом про федеральний бюджет на оче- говий фінансовий рік і плановий період, і верхньої межі державного зовнішнього боргу Російської Федерації, встановленого федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період).
6. Під державними запозиченнями суб'єктів Російської Федерації розуміються державні позики, осуществляе-мі шляхом випуску державних цінних паперів від імені суб'єкта Російської Федерації, і кредити, що залучаються відповідно до положень цього Кодексу до бюджету суб'єкта Російської Федерації від інших бюджетів бюджетної системи Російської Феде-рації, кредитних організацій, іноземних банків і міжнародних фінансових організацій, за якими виникають боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації.
Державні внутрішні запозичення суб'єктів Російської Федерації - державні позики, здійснювані шляхом випуску державних цінних паперів від імені суб'єкта Російської Федерації, і кредити, що залучаються відповідно до положень цього Кодексу до бюджету суб'єкта Російської Федерації від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, кредитних організацій, міжнародних фінансових організацій, за якими виникають боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражені у валюті Російської Федерації.
Державні зовнішні запозичення суб'єктів Російської Федерації - державні позики, здійснювані шляхом ви-пуску державних цінних паперів від імені суб'єкта Російської Федерації, і кредити, що залучаються відповідно до положень цього Кодексу до бюджету суб'єкта Російської Федерації від іноземних банків, за якими виникають боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражені в іноземній валюті.
Державні зовнішні запозичення суб'єкта Російської Федерації здійснюються відповідно до положень настою-ного Кодексу з метою забезпечення погашення існуючого державного зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації і (або) фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації.
Право здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації від імені суб'єкта Російської Федерації відповідно до цього Кодексу та прийнятими відповідно до нього законом суб'єкта Російської Федерації належить вищому виконавчому органу державної влади суб'єкта Російської Федерації або фінансовому органу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації.
7. Під муніципальними запозиченнями розуміються муніципальні позики, здійснювані шляхом випуску цінних паперів від імені муніципального освіти, що розміщуються на внутрішньому ринку у валюті Російської Федерації, і кредити, що залучаються відповідно до положень цього Кодексу до місцевого бюджету від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації та від кредитних організацій , за якими виникають муніципальні боргові зобов'язання.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Запозичення муніципальних утворень у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації не допускають-ся.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Право здійснення муніципальних запозичень від імені муніципального освіти відповідно до цього Кодек-сом і статутом муніципального освіти належить місцевій адміністрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень "
 1. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень. Державні внутрішні запозичення Російської Федерації,
 2. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені: 1) перелік та обсяги залучення державних зовнішніх
 3. Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
  державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федеративної-ції "буде доповнено словами" на черговий фінансовий рік і плановий період ". 1. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, му-муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації являє собою перелік надаваних
 4. 58. Державні і муніципальні запозичення.
  здійснення програм економічного і соціального розвитку. Кредиторами органів влади та органів місцевого самоврядування можуть виступати численні юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), національні органи влади іншого рівня, уряди іноземних держав, міжнародні фінансові організації. Відносини між позичальниками і кредиторами регулюються нормами
 5. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому числі Федерального зако-на від 29 липня 1998 року N 136-ФЗ "Про особливості емісії та обігу державних і
 6. Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування
  державним чи муніципальним цінних паперів), враховуються у бюджеті як витрати на обслуговування государ- жавного або муніципального боргу. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Надходження до бюджету від розміщення державних або муніципальних цінних паперів в сумі, що перевищує номінальну вартість, надходження до бюджету, отримані як накопиченого купонного доходу,
 7. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  здійснення контролю за їх виконанням; 3) встановлення порядку складання та подання у федеральні органи виконавчої влади бюджетної звітності; 4) встановлення порядку розмежування видаткових зобов'язань РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5) визначення засад формування доходів та здійснення видатків бюджетів бюджетної системи РФ; 6) визначення порядку
 8. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  здійснення рас-ходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулюються-вання державного та муніципального боргу; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у процесі складання і розгляду проектів бюд-жетів бюджетної системи Російської
 9. Контрольні питання і завдання
  державного та муніципального кредиту . 2. Яке призначення державного кредиту? 3. Назвіть особливості відносин по державному кредиту. 4. Які основні форми державних і муніципальних дол гових зобов'язань? 5. Назвіть види державних позик. 6. Які особливості державних зовнішніх запозичень? 7. Що включається в зовнішні боргові
 10. Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації
  статтями, групами (групами і підгрупами) видів витрат класифікації видатків бюджетів. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 3. Глава тимчасової фінансової адміністрації має право заборонити головним розпорядникам коштів бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (місцевого бюджету) змінювати цільове призначення бюджетних коштів у межах бюджетного кошторису у разі порушення
 11. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права , іноземними фізичними та юридичними особами, що виникли в
 12. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  державними позабюджетними фондами представляють бюджетну звітність в фі-нансових орган суб'єкта Російської Федерації. 3. Фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів у Федеральне казначейства. Органи управління
 13. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  здійснення контролю за їх виконанням; встановлення порядку складання і розгляду проектів федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, затвердження та виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, здійснення контролю за їх виконанням, складання, зовнішня перевірка, розгляду та
 14. Стаття 317. Валюта грошових зобов'язань
    стаття 140). 2. У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (екю, "спеціальних правах запозичення" та ін.) У цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу,
 15. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
    державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на добровільних і платних засадах для використання тимчасово вільних грошових коштів організацій і фізичних осіб з метою формування позичкового фонду. У правовому аспекті це врегульовані правовими нормами відносини
 16. Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу
    здійсненню ними функцій, передбачених агентськими угодами, укладеними з Міні-ством фінансів Російської Федерації, проводиться за рахунок коштів федерального бюджету. 5. Виконання кредитної організацією або іншою спеціалізованою фінансовою організацією функцій генерального агента (агента) виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації з
 17. Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
    державного (муніципального) боргу, виконанням міжнародних договорів. (П. 3 запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N
 18. 3. Бюджетні правовідносини
    здійснення видатків бюджету РФ, бюджетів суб'єктів РФ, бюджетів муніципальних утворень і бюджетів державних цільових бюджетних і позабюджетних фондів, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулювання державного та муніципального боргу, а також відносини, що виникають у процесі складання і розгляду проектів бюджету Російської Федерації, бюджетів її
© 2014-2022  yport.inf.ua