Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 1 статті 110.2 після слів "перелік надаваних державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федеративної-ції" буде доповнено словами "на черговий фінансовий рік і плановий період".
1. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, му-муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації являє собою перелік надаваних державних гарантій Рос-сийской Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Російської Федеративної-ції на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) із зазначенням:
1) загального обсягу гарантій;
2) напрямки (цілі) гарантування із зазначенням обсягу гарантій по кожному напрямку (цілі);
3) виключено;
4) наявності або відсутності права регресної вимоги гаранта до принципала, а також інших умов надання та исполне-ня гарантій;
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 підпункт 5 пункту 1 статті 110.2 буде ізло-дружин у новій редакції: "5) загального обсягу бюджетних асигнувань, які повинні бути передбачені на виконання гарантій Рос-сийской Федерації, суб'єкта Російської Федерації в черговому фінансовому році і плановому періоді, на виконання муніципальних гарантій в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді) по можливих гарантійних випадків. "
5) загального обсягу бюджетних асигнувань, які повинні бути передбачені в черговому фінансовому році (черговому фі-нансових році і плановому періоді) на виконання гарантій щодо можливих гарантійних випадків.
2. У програмі державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, му-муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації має бути окремо передбачено кожний напрям (мета) гарантування із зазначенням категорій і (або) найменувань принципалів, обсяг якого перевищує:
1 мільярд рублів - для державних гарантій Російської Федерації;
10 мільйонів рублів - для державних гарантій суб'єкта Російської Федерації;
100 тисяч рублів - для муніципальних гарантій .
Зазначені гарантії підлягають реалізації тільки за умови їх затвердження у складі відповідно програми державно-них гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації.
3. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, му-муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації є додатком до відповідного закону (рішенню) про бюджет.
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року в найменуванні статті 111 слова "Граничні обсяги" будуть замінені словом "Обсяг".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації "
 1. Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті являє собою перелік надається сезон-мих державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті на черговий фінансовий рік і плановий період, за винятком цільових іноземних кредитів (запозичень), залучених під
 2. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Державна або муніципальна гарантія - це спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу якого відповідно Російська Федерація, суб'єкт РФ або муніципальне утворення - гарант - дає письмове зобов'язання відповідати повністю або частково за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами. Термін
 3. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  1. Передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
 4. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  1. Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення
 5. Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
  1. Право гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. 2. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед
 6. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
 7. Стаття 372. Непередаваність прав по банківській гарантії
  Що належить бенефіціару за банківською гарантією право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 8. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень.
 9. 19. Державні і муніципальні гарантії
  Бюджетний кодекс РФ визнає державні та муніципальні гарантії як спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу яких відповідно РФ, суб'єкт РФ або муніципальне утворення як гарант дає письмове зобов'язання повністю або частково відповідати за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами (ст.
 10. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  1. Гарант відмовляє бенефіціару у задоволенні його вимоги, якщо це вимога або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що
 11. Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
  1. Вимога бенефіціара про сплату грошової суми по банківській гарантії повинно бути представлено гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів. В вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія. 2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранту
 12. Стаття 371. безвідкличної банківської гарантії
  Банківська гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не передбачено
 13. Стаття 370. Незалежність банківської гарантії від основного зобов'язання
  Передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить у відносинах між ними від того основного зобов'язання, в забезпечення виконання якого вона видана, навіть якщо в гарантії міститься посилання на це
 14. Стаття 369. Забезпечення банківською гарантією зобов'язання принципала
  1. Банківська гарантія забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед бенефіціаром (основного зобов'язання). 2. За видачу банківської гарантії принципал сплачує гаранту
 15. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені:
 16. Стаття 47. Фінансове забезпечення діяльності поліції
  Коментар до статті 47 1. Під органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, які, згідно з ч. 2 ст. 47 коментованого Федерального закону, можуть здійснювати з предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації витрати на реалізацію покладених на поліцію обов'язків з охорони громадського порядку та забезпечення громадської
© 2014-2022  yport.inf.ua