Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 111. Граничні обсяги видатків на обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федеративної-ції або муніципального боргу

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
(в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в частині першій статті 111 слова "Граничний обсяг видатків на обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федерації "будуть замінені словами" Обсяг видатків на обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федерації в черговому фінансовому році і плановому періоді ".
Граничний обсяг видатків на обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді), затверджений законом (рішенням) про відповідний бюджет, за даними звіту про виконання відповідного бюджету за звітний фінансовий рік не повинен перевищувати 15 відсотків обсягу видатків відповідного бюджету, за винятком обсягу видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій, надаваних з бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Частина друга втратила чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року в найменуванні статті 112 слова "граничних обсягів" будуть замінені словом "обсягу".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 111. Граничні обсяги видатків на обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федеративної-ції або муніципального боргу "
 1. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 - ФЗ) Якщо при виконанні бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету порушуються граничні значення, зазначені у статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого само-управління не має права приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних
 2. Стаття 107. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 1 статті 107 після слів "Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації" буде доповнено словами "на черговий фінансовий рік і щороку планового періоду". 1. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської
 3. 17. Державний борг суб'єкта Російської Федерації
  Згідно з положеннями, закріпленим у ст. 99 БК РФ, державний борг суб'єкта РФ - це сукупність боргових зобов'язань суб'єкта РФ. Державний борг суб'єкта РФ повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у власності суб'єкта РФ майном, що є скарбницю суб'єкта РФ (п. 2 ст. 99 БК РФ). Форми державного боргу суб'єкта РФ в цілому аналогічні формам
 4. Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) державних цінних паперів
 5. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий
 6. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2.
 7. Стаття 226.1. Граничні обсяги фінансування
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. У випадку та порядку, встановлених фінансовим органом, при організації виконання бюджету за видатками можуть передбачати затвердження і доведення до головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів граничного обсягу оплати грошових зобов'язань у відповідному періоді поточного фінансового року (граничні обсяги
 8. Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування
  (в ред. Федерального закону від 26.04. 2007 N 63-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 1. Надходження до бюджету коштів від запозичень враховуються в джерелах фінансування дефіциту відповідного бюд-жету шляхом збільшення обсягу джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету. (п. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Всі витрати на
 9. Стаття 98. Структура державного боргу Рос-сийской Федерації, види і терміновість боргових зобов'язань Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) кредитами, залученими від імені Російської Федерації як
 10. муніципальних запозичень
  В даний час в Росії найбільш поширеним джерелом покриття інвестиційних витрат залишається муніципальне запозичення . Муніципальні запозичення - позики, залучені від фізичних та юридичних осіб у валюті Російської Федерації, за якими виникають боргові зобов'язання органу місцевого самоврядування як позичальника або гаранта по-гасіння позик іншими позичальниками, виражені в
 11. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражене у валюті Російської Федерації, які не пред-явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою
 12. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
 13. 16. Державний борг Російської Федерації
  Державним боргом РФ визнаються її зобов'язання перед фізичними та юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права, у тому числі зобов'язання за державними гарантіями, наданими РФ. Російська Федерація виступає як позичальник коштів на умовах повернення та цінну. Узяті в борг
 14. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-лені умовами зобов'язання і (або) нормативними правовими актами дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою по-гасіння, передбаченої умовами боргового зобов'язання або
© 2014-2022  yport.inf.ua