Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті являє собою перелік надається сезон-мих державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті на черговий фінансовий рік і плановий період, за винятком цільових іноземних кредитів (запозичень), залучених під державні гарантії Російської Федерації, з ука- занием:
1) загального обсягу гарантій;
2) напрямки (цілі) гарантування із зазначенням обсягу гарантій за кожним напрямом (мети);
3) виключено;
4) валюти зобов'язань по гарантії;
5) наявності або відсутності права регресної вимоги гаранта до принципала, а також інших умов надання та исполне-ня гарантій;
6) загального обсягу бюджетних асигнувань, які повинні бути передбачені в черговому фінансовому році і плановому періодах на виконання гарантій щодо можливих гарантійних випадків.
2. У програмі державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті має бути окремо передбачено ка-ждое напрямок (мета) гарантування, обсяг якого перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам доларів США, із зазначенням категорій і (або) найменувань принципалів.
Зазначені гарантії підлягають реалізації тільки за умови їх затвердження у складі програми державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті.
3. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті є додатком до федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в статті 108.2 слова "черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий період ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті "
 1. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Державна або муніципальна гарантія - це спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу якого відповідно Російська Федерація, суб'єкт РФ або муніципальне утворення - гарант - дає письмове зобов'язання відповідати повністю або частково за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами. Термін
 2. Стаття 16.4. Недекларування або недостовірне декларування фізичними особами іноземної валюти або валюти Російської Федерації
  Недекларування або недостовірне декларування фізичними особами іноземної валюти, валюти Російської Федерації, дорожніх чеків або зовнішніх або внутрішніх цінних паперів в документарній формі, що переміщуються через митний кордон Митного союзу і підлягають письмовому декларуванню, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот
 3. Стаття 317. Валюта грошових зобов'язань
  1. Грошові зобов'язання повинні бути виражені в рублях (стаття 140). 2. У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (екю, "спеціальних правах запозичення" та ін.) У цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом
 4. Стаття 140. Гроші (валюта)
  1. Рубль є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території Російської Федерації. Платежі на території Російської Федерації здійснюються шляхом готівкових та безготівкових розрахунків. 2. Випадки, порядок та умови використання іноземної валюти на території Російської Федерації визначаються законом або у встановленому ним
 5. Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються на роботу в представництва України за кордоном
  1. Коментована стаття визначає види компенсацій і гарантій, а також умови і порядок їх надання працівникам, які направляються на роботу в представництва РФ за кордоном з урахуванням постанови Уряду РФ від 20.12.2002 N 911 * (508). Зазначеною постановою затверджено Правила надання гарантій і компенсацій працівникам, які направляються на роботу в представництва
 6. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Код класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел
 7. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
 8. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражене у валюті Російської Федерації, які не пред-явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою
 9. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому
 10. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень.
 11. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Державний і муніципальний борг, управління держ. (Муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина друга. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на
 12. 60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації.
  Татьяна 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних
 13. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-лені умовами зобов'язання і (або) нормативними правовими актами дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою по-гасіння, передбаченої умовами боргового зобов'язання або
© 2014-2022  yport.inf.ua